Mgr Ewelina Ciaputa

position: scientific assistant

e-mail: ewelina.caiputa@uj.edu.pl

mgr Ewelina Ciaputa works as a research assistant at the Institute of Sociology at the Jagiellonian University. Her research interests are focused on gender and queer studies, issues related to the discursive creation of identity and citizenship as well as sexuality and intimacy in contemporary societies. She is the author of many articles published in national and international magazines and a co-editor of a book on the study of masculinity in Poland.

Edited books

 • Katarzyna Wojnicka, Ewelina Ciaputa. 2011. Karuzela z mężczyznami. Problematyka męskości w polskich badaniach społecznych. Impuls: Kraków.
 • Ewelina Ciaputa (red.), Beata Kowalska, Ewa Krzaklewska, Anna Ratecka, Krystyna Slany, Beata Tobiasz-Adamczyk, Marta Warat i Barbara Wożniak. 2016. Równość płci i jakość życia. Raport z badań sondażowych. 2016. Uniwersytet Jagielloński: Kraków.
 • Ewelina Ciaputa (red.), Beata Kowalska, Ewa Krzaklewska, Anna Ratecka, Krystyna Slany, Beata Tobiasz-Adamczyk, Marta Warat i Barbara Wożniak Gender. 2016. Equality and Quality of Life in Poland. A Survey Research Report. Uniwersytet Jagielloński: Kraków.

Articles

 • Ewelina Ciaputa, Agnieszka Król, Marta Warat, Aleksandra Migalska. 2014. Macierzyństwo kobiet z niepełnosprawnościami ruchu, wzroku i słuchu. Studia Socjologiczne 2/2014 (2013): 203-225
 • „Grzeczne dziewczynki idą do nieba, a niegrzeczne tam gdzie chcą”. Kilka uwag krytycznych na temat książki Anielice czy diablice. Dziewczęta w szponach seksualizacji i agresji w perspektywie socjologicznej. 2012. Kultura i społeczeństwo 3/2012: 187-191
 • Ewelina Ciaputa, Justyna Struzik. 2012. Lesbians go public? Die (Un-)Sichtbarkeit von Lesben und bisexuellen Frauen in Polens öffentlichem Diskurs. GENDER Heft 3/2012: 9–24
 • Ewelina Ciaputa. 2012. Obywatelstwo – od uniwersalizmu do równości w różnicy? Fragile. Pismo kulturalne, nr 3 (17) 2012: 17-19 Ewelina Ciaputa. 2010. Zjednoczeni w odmienności? MASKA. Magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy 9/2010: 91-104.

Articles in books

 • Ewelina Ciaputa. 2016. Reproductive rights and gender equality in Poland after 1989. W: Warat M., Krzaklewska E., Ratecka A., Slany K. (red.), Gender equality and quality of life. Perspectives from Poland and Norway. Peter Lang, s. 285-307.
 • Ewelina Ciaputa, Agnieszka Król, Marta Warat. 2014. Genderowy wymiar niepełnosprawności. Sytuacja kobiet z niepełnosprawnościami wzorku, słuchu i ruchu. W: Gąciarz B., Rudnicki S. (red.), Polscy niepełnosprawni. Od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej, AGH, Kraków.
 • Ewelina Ciaputa. 2013. Profanacja bogini? Feminizm, pornografia i kultura masowa. W: Wycisk A., Krawczyk-Antońska Ż. (red.), Z szerszej perspektywy: gender, Katowice Ewelina Ciaputa. 2012. Alternatywna pornografia i negocjacje tożsamości poźnonowoczesnych podmiotów społecznych. W: Banot A., Barabasz A., Majka R. (red.), Postpłciowość? Praktyki i narracje tożsamościowe w ponowczesnym świecie, ATH, Bielsko-Biała
 • Ewelina Ciaputa. 2011. Nienawiść czy uwielbienie? Wizerunki kobiet w kinie polskim. W: Palęcka A., Szczodry H., Warat M. (red.), Kobiety w społeczeństwie polskim, WUJ, Kraków Katarzyna Wojnicka,
 • Ewelina Ciaputa. 2011. Wprowadzenie: refleksja naukowa nad społeczno-kulturowymi fenomenami męskości. W: Katarzyna Wojnicka, Ewelina Ciaputa (red.). Karuzela z mężczyznami. Problematyka męskości w polskich badaniach społecznych. Impuls, Kraków
 • Ewelina Ciaputa, Katarzyna Wojnicka. 2011. Zakończenie. W: Katarzyna Wojnicka, Ewelina Ciaputa (red.). Karuzela z mężczyznami. Problematyka męskości w polskich badaniach społecznych. Impuls, Kraków
 • Ewelina Ciaputa. 2011. Jak płeć stawała się rodzajem. W: Slany K., Kowalska B., Ślusarczyk M. (red.), Kalejdoskop genderowy. W drodze do poznania płci społeczno-kulturowej w Polsce, WUJ, Kraków
 • Ewelina Ciaputa. 2010. Transgenderyzm w kinie. Kinowe reprezentacje transgresji płci i rodzaju. Charzyńska E. (red.), Seksuologia w obiektywie innych nauk. Interdyscyplinarny zbiór artykułów studenckich i doktoranckich, Uniwersytet Śląski w Katowicach & Wydawnictwo AT Group, Kraków