dr Grażyna Kubica-Heller

position: assistant professor
e-mail: grazyna.kubica-heller@uj.edu.pl

dr Grażyna Kubica – assistant professor in the Department of Social Anthropology. A native of Cieszyn Silesia, she is interested in Silesian, evangelical and Jewish issues as well as political, visual and feminist anthropology and the history of the discipline. In addition to her academic work, she also deals with non-fiction literature, photography and documentary films. A member of the European Association of Social Anthropologists, in whose executive committee she has spent two terms, the Polish Sociological Association (vice-chair of the Anthropology Section Board), Polish Anthropology Institute (a founder member) and several other academic societies. Also involved with the work of NGOs dealing with spoken history projects in Ukraine and Cieszyn Silesia. Recipient of the Narcyza Żmichowska Award, Jagiellonian University Rector's Individual Award and several group awards.

Research interests

 • field studies in the home region of Cieszyn Silesia in the field of broadly understood political anthropology
 • history of anthropology with special focus on the life and work of Bronisław Malinowski and researchers affiliated with him
 • visual anthropology and ethnographic cinema, areas between literature and anthropology, feminist reflection, spoken history, Silesian, Jewish and Protestant studies  

Publications

Books:

 • (współredakcja z Royem Ellenem, Ernestem Gellnerem i Januszem Muchą), Malinowski between Two Worlds, Cambridge Univ. Press 1988, s. xxvi + 261.
 • Luteranie na Śląsku Cieszyńskim, studium historyczno-socjologiczne, Bielsko-Biała 1996, s. 104; Wstęp Jana Szczepańskiego.
 • (Wstęp i opracowanie:) Bronisław Malinowski, Dziennik w ścisłym znaczeniu tego wyrazu, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002, s. 90 + 702.
 • Siostry Malinowskiego, czyli kobiety nowoczesne na początku XX wieku, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006, s. 464.
 • (współredakcja z Marcinem Lubasiem), Tworzenie i odtwarzanie kultury. Tradycja jako wymiar zmian społecznych. Studia z dziedziny antropologii społecznej, Seria Antropos, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 233.
 • Śląskość i protestantyzm. Antropologiczne studia o Śląsku Cieszyńskim, proza, fotografia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
 • (współredakcja z Haliną Rusek), Granice i pogranicza: państw, grup, dyskursów... Perspektywa antropologiczna i socjologiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, s. 1-358.
 • (współredakcja z Katarzyną Majbrodą), Obserwatorki z wyobraźnią. Etnograficzne i socjologiczne pisarstwo kobiet, Archiwum Etnograficzne, t. 57, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 2014, s. 481.
 • Maria Czaplicka, płeć, szamanizm, rasa. Biografia antropologiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Articles (some of them available at Academia.edu):

 • All Souls' Day in Polish Culture: Sacred or Secular?, „Journal of the Anthropological Society of Oxford" 1986, t. XVII, nr 2, s.110-125.
 • Catholic Crosses, and Jewish Void: The Polish Landscape and Its Religious Dimension, MESS 2000, vol. 4, p. 91-100.
 • The mysterious life of personal documents. Bronisław Malinowski and his diaries, in: J. Mucha, D. Kesler, W. Wincławski (red.), Mirrors and Windows, Essays in the History of Sociology, Toruń 2001, s. 285-296.
 • Construction of the "Other" in the borderland community. The category of people "from-here" and "not-from-here", in: M. Buchowski, B. Chołuj (red.), The Construction of the Other in Central Europe. Discourses, political strategies and social practice, Frankfurt, Słubice, Poznań 2001, s. 155-174.
 • Kulturowy wymiar umierania. Rytuał pogrzebowy i stosunek do śmierci śląskich luteranów, w: Z. Pasek (red.), Doskonałość-Zbawienie-Rodzina. Z badań nad protestantyzmem, WiR Partner, Kraków 2005, s. 255-273.
 • Argonauci, Trobriandy i kula z perspektywy stulecia, (wstęp) w: B. Malinowski, Argonauci Zachodniego Pacyfiku, PWN, Warszawa 2005, p. XI-L.
 • Tęczowa flaga przeciwko wawelskiemu smokowi. Kulturowa interpretacja konfliktu wokół krakowskiego Marszu dla Tolerancji, „Studia Socjologiczne" 2006, nr 4 (183), s. 69-106 [tłumaczenie na język litewski]
 • „Taki Krakauer prawdziwy" – krakowskie korzenie Feliksa Grossa, „Kultura i Społeczeństwo" 2006, t. L, nr 3, s. 31-78.
 • A Good Lady, Androgynic Angel, and Intrepid Woman: Maria Czaplicka in Feminist Profile, w: D. F. Bryceson, J. Okely, J. Webber (red.), Identity and Networks. Fashioning Gender and Ethnicity Across Cultures, Berghan Books, New York-Oxford 2007, p. 146-163.
 • Milczenie i dominacja. Przemilczenia międzykulturowe w perspektywie socjologicznej i antropologicznej, w: Przemilczenia w relacjach międzykulturowych, red. J. Goszczyńska, G. Szwat-Gyłybowa, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 2008, s. 95-109.
 • A Rainbow flag against the Cracow Dragon. Polish Responses to the Gay and Lesbian Movement, w: L. Kurti, P. Skalnik (red.), Postsocialist Europe. Anthropological Perspectives from Home, Berghann Books, European Association of Social Anthropologists' Series, New York-Oxford 2009, s. 118-150.
 • Przeciw heteronormie. Lesbijki i geje w przestrzeni publicznej, "Czas Kultury" 2010, nr 4, s. 22-29.
 • The High Price of a Professional Career: the Polish-British Anthropologist Maria Czaplicka, w: Imaginative women in European anthropology, red. Laura Assmuth, Marja-Liisa Honkasalo, Berghann Books, Oxford (w redakcji).
 • Działka w ścisłym znaczeniu tego wyrazu - studium przypadku z Beskidu Śląskiego, w: Dzieło-działka (interdyscyplinarny projekt badawczy), red. Ł. Piekarska-Duraj, Muzeum Etnograficzne w Krakowie 2012, s. 84-103.
 • Badania terenowe Feliksa Grossa na żydowskim Kazimierzu w przedwojennym Krakowie - rekonstrukcja niedokończonego projektu, "Zeszyty Etnologii Wrocławskiej" 2012, t. 16, z. 1, s. 81-113.
 • II wojna światowa w pamięci społecznej śląskich ewangelików - badania biograficzne, w: Kościoły wobec totalitaryzmów, red. Jarosław Kłaczków, Wydawnictwo Marszałek, Toruń 2012, s. 91-114.
 • Lévi-Strauss jako bohater? Proza etnograficzna "Smutku tropików" i jej współczesne odczytania, w: Antropolog i jego magia, czyli nasze pożytki z twórczości Claude'a Levi-Straussa, red. Ewa Nowicka, Małgorzata Głowacka-Grajper, Nomos, Kraków 2013, s. 113-138.
 • Maria Czaplicka i jej syberyjska wyprawa, [wstęp do polskiego wydania w:] M. Czaplicka, Mój rok na Syberii, tłum. Hanna Kossak-Nowocień, Muzeum Etnograficzne w Toruniu 2013, s. 7-41. 
 • Smutek tropików i smutni artyści. Klasyczne dzieło Claude'a Lévi-Straussa jako inspiracja współczesnej polskiej sztuki konceptualnej, "Kultura Współczesna" 2013, nr 3, s. 248-262. 
 • Wytyczanie granic między nauką a literaturą: proza etnograficzna, w: Granice i pogranicza: państw, grup, dyskursów... Perspektywa antropologiczna i socjologiczna, red. G. Kubica, H. Rusek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, s. 65-85. 
 • Z punktu widzenia skryby. Historia antropologii okiem jej praktyków,w: B. Bossak-Herbst, M. Głowacka-Grajper, M. Kowalski (red.), Antropologiczne inspiracje. Księga dla Profesor Ewy Nowickiej z okazji 70. rocznicy urodzin, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa: 2013, s. 78-111.
 • Społeczne biografie zdjęć terenowych, czyli antropologia wizualna archiwalnej fotografii "Lud", 2013, vol. 97, p. 57-86.
 • The Shaman's Curse. Maria Czaplicka and her Studies on Shamanism, "Shaman: Journal of the International Society for Academic Research on Shamanism", 2014, t. 22, nr 1-2, s. 27-56.
 • "The Survey of the Ghetto" in the Time of Anti-Semitism: Feliks Gross and his Unfinished Fieldwork on the Jewish Quarters of Krakow and Vilna, 1938-40, "East European Politics and Societies" 2014, t. 28, nr 2, s. 318-340.
 • Levi-Strauss as a protagonist of his ethnographic prose: a cosmopolitan view of Tristes tropiques and its contemporary interpretations, "Etnográfica. Revista do Centro em Rede de Investigação em Antropologia" 2014, t. 18, nr 3, s. 599-624.
 • "To krzyżackie plemię" i Andrzej Bobkowski, czyli protestanckie korzenie pisarza, w: Andrzej Bobkowski wielokrotnie. W 100. rocznicę urodzin pisarza, red. Krzysztof Ćwikliński, Andrzej Stanisław Kowalczyk, Maciej Urbanowski, Wydawnictwo "Więź", Warszawa 2014, s. 103-127.
 • Antropologiczny dyskurs rasowy: jego twórcy i dekonstruktorzy, Janusz Barański, Monika Golonka-Czajkowska, Anna Niedźwiedź red., W krainie metarefleksji. Księga poświęcona Profesorowi Czesławowi Robotyckiemu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, s. 94-117.
 • Teoretyk "stelości", czyli Jan Szczepański o swych kulturowych korzeniach, w: Daniel Kadłubiec red., Jan Szczepański, w stulecie urodzin, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014.
 • Maria Czaplicka: warszawska emancypantka w centrum brytyjskiej antropologii, "Zeszyty Etnologii Wrocławskiej" 2014 20, 1, s. 13-27.
 • Maria Czaplicka and her Siberian Expedition, 1914-1915. A Centenary Tribute, "Arctic Anthropology" 2015, t. 25, nr 1, s. 1-22.
 • Refleksyjność antykwaryczna, czyli polityczno-biograficzny kontekst badań nad historią antropologii (w tym także krakowskiego Zakładu Antropologii Społecznej), w: Kultura, tożsamość i integracja europejska Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zdzisławowi Machowi na 60-lecie urodzin, red. Dariusz Niedźwiedzki, NOMOS, Kraków 2014, s. 85-105.
 • How "Native" Is My "Native Anthropology"? Positionality and Reception of the Anthropologist's Work in Her Own Community – A Reflexive Account, "CARGO - Journal for Cultural and Social Anthropology" (w druku).
 • Ucieczki z tłumaczonego świata. Proza etnograficzna Alicji Iwańskiej, w: Od New Orleans do Mississauga. Polscy pisarze w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie po II wojnie światowej (najnowsze badania), red. Beata Dorosz, Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, Warszawa 2015, s. 106-130.
 • A flâneur and ethnographer in their home city: the Krakow of Bronisław Malinowski and Feliks Gross. Remarks of a historian of anthropology, Adam Bedřich, Tomáš Retka (eds.), Rytíř z Komárova. K 70. narozeninám Petra Skalníka / Knight from Komárov. To 70th birthday of Petr Skalník. Praha 2015: AntropoWeb, s. 71-82.
 • Fotografia etnograficzna dokumentująca życie Żydów w Polsce - charakterystyka ogólna, "Etnografia Nowa" (w druku).

Ongoing projects

 • Scientific Research Committee habilitation grant: "Maria Czaplicka i początki empirycznej antropologii - studium alternatywnej historii dyscypliny" (Maria Czaplicka and the beginnings of anthropology – study into an alternative history of the discipline) - K/PBH/000065, 2011 - 2013.
 • "Stacja kolejowa Krasne-Busk. Opowieści przesiedlonych kobiet" (Train station Krasne-Busk. The tales of resettled women) – spoken history research and film project, methodological supervision (Dobra Wola foundation in collaboration with German and Ukrainian partners, funded by Geschichtswerk Europa). Project carried out in Ukraine in July 2012, ongoing film screenings in Kraków, Warsaw, Busko and Lviv.
 • "Everyday life in the shadow of a border: Women's experiences in a region cut in half. Cieszyn Silesia" -– spoken history research and film project, academic supervision (Dobra Wola foundation in collaboration with German and Czech partners). Project carried out in September 2013
 • "Udomowione archiwum - zarchiwizowany dom" (Familiarised archive – archived family), own project, anthropological research into family history
 • "Proza etnograficzna - między antropologią a literaturą" (Ethnographic prose – between anthropology and literature) project consisting in gathering data on literary works by anthropologists and their comparative analysis.

Links