dr Grzegorz Bryda

position: assistant professor

e-mail: grzegorz.bryda@uj.edu.pl, gbryda@gmail.com

dr Grzegorz Bryda – assistant professor at the Institute of Sociology, proxy of the rector of the Jagiellonian University for Education Quality System Evaluation, proxy of the dean of the Faculty of Philosophy for evaluation of education quality at the Institute of Sociology, member of the Rector's Permanent Committee for Quality of Education. Experienced in conducting quantitative and qualitative research, moderating discussion groups (+450 FGI) and in-depth interviews (+250 IDI), statistical data analysis, data modelling using data mining techniques and computer-aided qualitative data analysis (CAQDAS). Has carried out over 80 research projects for commercial companies and public institutions in market and social research. In 2003-2009 he worked as a senior consultant for statistical analyses and data mining and lecturer at the SPSS Polska Training Centre (now IBM Predictive Solutions). Collaborates with public institutions and private companies as a consultant for methodology and data analysis. Since 2008, as rector's proxy, responsible for implementing system solutions in data analysis, evaluations and surveys, as well as managing education quality at the Jagiellonian University. At the Institute of Sociology heads the Qualitative Sociology Laboratory (CAQDAS TM LAB) and Focus Work Group.

Research interests

 • sociological theory, methodology of social research
 • cognitive science, sociology of knowledge and education
 • methods and techniques of data analysis in the social sciences
 • applications of mixed-methods design, informatics and NLP in qualitative data analysis (Caqdas, Data and Text Mining) and modelling of social processes 

Publications

Books

 • Bryda G. (2005) Lobbying - strategia grup interesu w życiu publicznym, praca doktorska.
 • Bryda G., Bocheńska-Seweryn M., Bukowski A., Worek B., (2005) Budowanie więzi, przywracanie szans: „Socjoterapia u Siemachy”, Kraków.
 • Bryda G., Bocheńska-Seweryn M., Bukowski A., Smagacz M., Worek B., (2003) Gimnazjaliści w Nowej Hucie, Demos, Kraków.

 

Editing of monographs and scientific journals

 • Bryda G. (2011) Światy i konteksty społeczne, Tom 2, seria Krakowskie Spotkania Socjologiczne, NOMOS, Kraków.
 • Bryda G., Pawnik W. (2009) Oblicza socjologii krakowskiej, Tom 1, seria Krakowskie Spotkania Socjologiczne, NOMOS, Kraków.

 

Articles

 

Book chapters

 • Bryda G. (2020) From CAQDAS to Text Mining. The Domain Ontology as a Model of Knowledge Representation About Qualitative Research Practices. In: Costa A., Reis L., Moreira A. (eds) Computer Supported Qualitative Research. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1068. Springer, Cham, s. 72-88.
 • Bryda, G. (2016). Społeczne konstruowanie czy odkrywanie codzienności? O nowych sposobach socjologicznego badania życia codziennego (w:) Z. Rykiel, & J. Kinal (red.), Socjologia codzienności jako niebanalności, Stowarzyszenie Naukowe Przestrzeń Społeczna i Środowisko, Rzeszów, s. 121–139.
 • Bryda G., Skąpska G., (2015) Empirically grounded rule of law, (in:) Mica A., Winczorek J., Wiśniewski R., Sociologies of formality and informality, Peter Lang Edition, Frankfurt am Mai, p. 35-56.
 • Bryda G. (2014) Caqdas, Data Mining i odkrywanie wiedzy w danych jakościowych, (red) Niedbalski J., Metody i techniki odkrywania wiedzy. Narzędzia CAQDAS w procesie analizy danych jakościowych, Wydawnictwo UŁ.
 • Bryda G., Tomanek K. (2014) Od CAQDAS do Text Miningu Nowe techniki w analizie danych jakościowych, (red) Niedbalski J., Metody i techniki odkrywania wiedzy. Narzędzia CAQDAS w procesie analizy danych jakościowych, Wydawnictwo UŁ.
 • Tomanek K., Bryda G. (2014) Odkrywanie wiedzy w wypowiedziach tekstowych. Metoda budowy słownika klasyfikacyjnego, Niedbalski J. (red.), Metody i techniki odkrywania wiedzy. Narzędzia CAQDAS w procesie analizy danych jakościowych, Wydawnictwo UŁ.
 • Bryda G. (2007) Wykorzystanie algorytmu PREFSCAL w analizie konkurencyjności. Skalowanie wielowymiarowe unfolding, a problem degeneracji, w: Badania konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku, Publikacja pokonferencyjna, X Warsztaty Metodologiczne AE i UJ, Kraków.

 

Other publications (e.g. translations, expert opinions and reports, articles popularizing science)

 • Bryda G., Ulatowska R., Pierzchała M., Otręba-Szklarczyk A., Szklarczyk D., (2019) Analiza danych zastanych wizerunku miasta Kielce w latach 2014-2018, FURBS, Kraków-Kielce
 • Bugaj J.M., Bryda G., Fedaczyńska A., Rybkowski R. (2013) Programy lojalnościowe kierowane do absolwentów – przegląd rozwiązań europejskich, Kużnia Kadr 7, Uniwersystet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 • Bugaj J.M., Bryda G., Rybkowski R. (2013) Ocena możliwości adaptacji rozwiązań programów lojalnościowych w warunkach polskich uczelni, Kużnia Kadr 7, Uniwersystet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 • W. J. T. Mitchell (2012) Przedstawianie widzianego: krytyka kultury wizualnej, tłum. Grzegorz Bryda, w: Małgorzata Bogunia-Borowska, Piotr Sztompka (red.), Fotospołeczeństwo, Wydawnictwo ZNAK, Kraków.
 • Howard S. Becker (2012) Czy fotografie mówią prawdę? tłum. Grzegorz Bryda, w: Małgorzata Bogunia-Borowska, Piotr Sztompka (red.), Fotospołeczeństwo, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2012.
 • Bryda G., Feliks A., Gajda J. Misygar M., Otręba A., (2010) Diagnoza stanu współpracy organizacji pozarządowych w Małopolsce, EFS 5.4, MPiPS, FRRR Rabka
 • Bryda G., Skąpska G., (2010) Zaufanie do sądownictwa w Polsce - analiza wyników sondażu „Zaufanie publiczne”, Krajowa Rada Sądownictwa, Warszawa
 • Frankowicz M. (red)., Bryda G., Bugaj U., Domańska M., Godzwon Z., Mirecka J., Urbanik J., (2009) Analiza opisująca systemy zapewnienia jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego, Umowa nr 115/DS/2009 MNiSW, Warszawa
 • Bryda G., Anacik A., Jaśko B., (2008) Ekspertyza potrzeb osób niepełnosprawnych i oczekiwań pracodawców na rynku pracy, EFS 1.4 i PFRON, IK Kraków-Nowy Sącz. Bryda G., Paw Ł., Małopolska bez korupcji. W poszukiwaniu dobrych praktyk antykorupcyjnych dla Polski, Kraków 2008, ss. 9-20
 • Bryda G., Anacik A., Jaśko B., (2007) Ekspertyza efektywności form wsparcia oferowanego długotrwale bezrobotnym na terenie województwa małopolskiego, EFS 1.5, IK, Kraków-Nowy Sącz
 • Bryda G., (2007) Analiza danych i analiza ryzyka. Podstawy teoretyczne i przykłady wykorzystania, Skrypt szkoleniowy, SPSS Polska, Kraków.
 • Bryda G., (2007) Analiza danych i analiza ryzyka. Badanie ryzyka nadużyć w obszarze podatku VAT, Skrypt szkoleniowy, SPSS Polska, Kraków.
 • Bryda G., (2005) Budowanie modeli ryzyka w obszarze VAT – część 1, Skrypt szkoleniowy, SPSS Polska, Kraków.
 • Bryda G., (2005) Budowanie modeli ryzyka w obszarze VAT – część 2, Skrypt szkoleniowy, SPSS Polska, Kraków.
 • Bryda G., (2005) Testowanie hipotez z wykorzystaniem SPSS. Plany eksperymentalne, test t, analiza wariancji i testy nieparametryczne, Skrypt szkoleniowy, SPSS Polska, Kraków. Bryda G., Państwo i jego funkcje; Socjologia. Badania opinii publicznej [w:] Encyklopedia popularna A-Z, red. Marcinek J., Zielona Sowa, Kraków 2005
 • Bryda G., Ponad 400 haseł prezentujących dorobek różnych dziedzin współczesnej socjologii [w:] Encyklopedia Współczesna 1978-2004, red. Marcinek J., Zielona Sowa, Kraków 2004
 • Bryda G., Lobbing NGOs w Europie i Polsce. Strategie i techniki lobbingu [w:] Polityka społeczna i rozwój lokalny. Część II; skrypt Ośrodka Konsultacji Europejskich Katedry Europeistyki, Kraków 2000

Ongoing projects

Completed projects

 • 2017-2020 Bryda G., Centrum i rubieże - walka o dominację w polu ochrony zdrowia w Polsce, NCN: nr projektu 2016/21/D/HS6/02421; , Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny; członek zespołu badawczego – metodolog/analityk
 • 2019 Bryda G., Analiza danych zastanych wizerunku miasta Kielce w latach 2014-2018, projekt badawczy, Fundacja Rozwoju Badań Społecznych; kierownik projektu - ekspert/metodolog/analityk
 • 2018-2019 Bryda G., Anatomy of Disbelief: Explaining Polish Climate Scepticism; King’s College London; Międzynarodowy projekt badawczy (Wielka Brytania - Dr Tomas Maltby, King’s College London; Norwegia – dr Kacper Szulecki, University of Oslo; Polska - dr hab. Aleksandra Wagner, Uniwersytet Jagielloński); współwykonawca i członek polskiego zespołu badawczego – metodolog/analityk
 • 2013-2014 Bryda G., HaZarD - Harmonizacja zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie; Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt EFS, UDA-POKL-04.01.01-00-089/11-00; Priorytet IV - szkolnictwo wyższe i nauka; współwykonawca – ekspert/metodolog/analityk
 • 2008-2017 Bryda G., Od kandydata do absolwenta - system analiz, ewaluacji i badań USDJK UJ, projekt badawczy Uniwersytetu Jagiellońskiego; kierownik projektu - ekspert/metodolog/analityk
  ⁃ Badania kandydatów na studia
  ⁃ Badania satysfakcji ze studiowania
  ⁃ Ocena zajęć dydaktycznych
  ⁃ Ocena pracy administracji
  ⁃ Monitorowanie aktywności i kompetencji studentów
 • 2008-2011 Bryda G., Wzorce uczestnictwa polskich przedsiębiorców w Unii Europejskiej: uwarunkowania społeczno-kulturowe oraz instytucjonalne; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, projekt badawczy nr N116 2830 35; współwykonawca i członek zespołu badawczego – metodolog/analityk/badacz
 • 2008-2010 Bryda G., Diagnoza stanu współpracy organizacji pozarządowych w Małopolsce - badania jakościowe, Europejski Fundusz Społeczny 5.4, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, FRRR Rabka; kierownik naukowy, metodolog i współwykonawca
 • 2009 Bryda G., Analiza opisująca systemy zapewnienia jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego, Umowa nr 115/DS/2009 MNiSW, Warszawa; współwykonawca i członek zespołu badawczego – ekspert/metodolog/analityk
 • 2006-2008 Bryda G., Ekspertyza potrzeb osób niepełnosprawnych i oczekiwań pracodawców na rynku pracy, Europejski Fundusz Społeczny 1.4, Państwowy Fundusz Rozwoju Osób Niepełnosprawnych, Instytut Karpacki, Kraków - Nowy Sącz; kierownik naukowy, metodolog i współwykonawca
 • 2005-2008 Bryda G., Rozdział funduszy Unii Europejskiej jako wskaźnik funkcjonowania sfery publicznej w Polsce, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, projekt badawczy nr 1H02E 012 29; współwykonawca i członek zespołu badawczego - metodolog/analityk/badacz
 • 2005-2007 Bryda G., Ekspertyza efektywności form wsparcia oferowanego długotrwale bezrobotnym na terenie województwa małopolskiego, Europejski Fundusz Społeczny 1.5, Państwowy Fundusz Rozwoju Osób Niepełnosprawnych, Instytut Karpacki, Kraków - Nowy Sącz; kierownik naukowy, metodolog i współwykonawca
 • 2002-2004 Bryda G., DEMOS – Partycypacja demokratyczna w zarządzaniu miejskim; Program badawczy V Programu Ramowego Unii Europejskiej w ramach linii projektowej City of Tomorrow, Międzynarodowy projekt badawczy Nr EVK4-CT-2001-00066 DEMOS, Aberdeen - Kraków; współwykonawca i członek zespołu badawczego - metodolog/analityk/badacz
 • 2001-2002 Bryda G., Lobbing-strategia grup interesu w życiu publicznym, grant promotorski Komitet Badań Naukowych, Projekt nr 1H02E 0810; kierownik projektu
 • 1999-2001 Bryda G., Społeczne i polityczne aspekty reprywatyzacji własności prywatnej; Volkswagen-Stiftung, Międzynarodowy projekt badawczy (Wielka Brytania - Prof. Mark Blacksell, Plymouth University, Niemcy - Prof. Hartmut Heaussermann, Alexander von Humboldt Universitaet, Berlin, Prof., Grażyna Skąpska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków); współwykonawca i członek polskiego zespołu badawczego – metodolog/analityk/badacz
 • 1999-2001 Bryda G., Bezpieczny Kraków, projekt badawczy Instytutu Socjologii UJ na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa; kierownik projektu