dr hab. Hubert Kaszyński, prof. UJ

position: associate professor

e-mail: hubert.kaszynski@uj.edu.pl

 

Professor Hubert Kaszyński - clinical sociologist and social worker, certified social work supervisor, professor at the Department of Applied Sociology and Social Work, Institute of Sociology, Jagiellonian University. The head of the studies in social work. He is the Accessibility Coordinator at the Jagiellonian University

Since 1989 he has been involved in social therapy for mentally ill people (until 2011 as an assistant at the Day Ward of the Adult Psychiatry Clinic at the University Hospital in Krakow, 1993-2006 as head of the Occupational Therapy Workshop at the Association for Psychiatry and Community Care Development). Since 1997 involved in the activities of the County and then Province Disability Attestation Team in Krakow. Member of the Board of the Polish Association of Social Work Schools and of the Krakow Branch of the Polish Sociological Society, president of the Regional Małopolska Branch of the Scientific Section for Community Psychiatry and Rehabilitation at the Polish Psychiatric Society. Founder and Member of the Board of the Institute of Social Therapy and Education – Association.

The focus of his scientific and didactic activities are the methods of social education in the field of mental health promotion, which are based on cooperation with people experienced in the mental health crisis, as well as the analysis of clinical development opportunities of social work related to reflection on the significance of universal aspects of the Holocaust for the theory and practice of therapeutic activities and help.

Author and co-author of publications in sociological social work and mental health, as well as social economy and entrepreneurship. For several years he has been teaching courses focusing on a personal and clinical approach to social work, seeking inspiration in the works and practices of Janusz Korczak, Carl Rogers, Viktor Frankl and Antoni Kępiński.

Research interests

 • Social work with mentally ill persons
 • Sanity
 • Mental health promotion methods
 • Clinical social work
 • Problems of trauma and its intergenerational transmission
 • The importance of universal aspects of the Holocaust for the theory and practice of therapeutic and assistance activities

Publications (selected)

 • Bronowski P., Kaszyński H., Maciejewska O., Kryzys psychiczny: odzyskiwanie zdrowia, wsparcie społeczne, praca socjalna, Wydawnictwo Difin, Warszawa: 2019.
 • Kaszyński H., Pawlikowska J., Maciejewska O., Dziedzictwo KL Plaszow. Refleksje z perspektywy klinicznej pracy socjalnej, "Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein", 2019, nr 21.
 • Kaszyński H., Sens i istota pracy socjalnej [w:] K. Frysztacki (red.) Praca socjalna. 30 wykładów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa: 2019
 • Kaszyński H., Maciejewska O., Ornacka K., Istota i znaczenie pomocy wzajemnej osób doświadczonych z perspektywy pracy socjalnej, "Zeszyty Pracy Socjalnej", 2018, Tom 23, nr 1.
 • Kaszyński H., Rożniatowska K., Maciejewska O., Kształcenie do pracy socjalnej w świetle ewaluacji "Spaceru Aksjologicznego w Kobierzynie", "Praca Socjalna", 2019, tom 34, nr 3.
 • Kaszyński H., Ornacka K., Maciejewska O., Między diagnozą a doświadczeniem - fenomen zdrowienia z choroby psychicznej, "Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein", 2018, tom 19.
 • Kaszyński H., Ornacka K., Maciejewska O., Włączanie osób doświadczonych (service user involvement) w proces kształcenia pracowników socjalnych [w:] H. Guzy-Steinke, A. Rutkowska (red.) Praca socjalna w środowisku i dla środowiska: wyzwania, działania, efekty, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz: 2019.
 • Kaszyński H., Ornacka K., Maciejewska O., Open spaces for dialogue promoting mental health as a social work education methodology, "Social Work Education", 38:1, pp. 103-118. Publikacja będąca wynikiem badań własnych prowadzonych w ramach DS w IS UJ. DOI: 10.1080/02615479.2018.1539069

Ongoing projects

 • Testing and implementation of mental health promotion methods - project carried out in cooperation with the Institute of Social Therapy and Education - Association.
 • Expert in the project "3D COOPERATIONS - a model of multi-sector cooperation for the support of people and families" implemented in the partnership by the Regional Center for Social Policy in Krakow, Katowice, Opole and Łódź under the Operational Program Knowledge Education Development (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój), Priority Axis II - Effective public policies in the labor market, economy and education, Measure 2.5 - Effective social assistance. From 2018 to today.
 • Development and supervision of tripartite cooperation of schools for social work (Kraków – IS UJ, Berlin – Evangelische Hochschule Berlin (EHB), Tuluza – CRFMS ERASME) and student exchange of social work and sociology students in the 2017/2018 and 2019/2020 academic years.
 • Participation in the implementation project NCBiR (POWR.03.01.00 00 T014 18) run by Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej in Warsaw and POMOST Association

Completed Projects

Diagnostic study on the situation of the EQUAL target group on the labor market. Employment of mentally ill people - identification of opportunities and limitations, 2005-2008, Partnership for Development - Krakow Initiative for the Social Economy COGITO, financed by the European Social Fund EQUAL Community Initiative. Function: project coordinator on behalf of the Polish Psychiatric Association, main author and co-organizer of the research.