dr hab. Hubert Kaszyński, prof. UJ

position: university professor
e-mail: hubert.kaszynski@uj.edu.pl

 

dr hab. Hubert Kaszyński, prof. UJ - clinical sociologist and social worker, certified social work supervisor, professor at the Department of Applied Sociology and Social Work, Institute of Sociology, Jagiellonian University. In 2007-2013 he was the head of extramural studies in sociology with a social work speciality. Since 1989 he has been involved in social therapy for mentally ill people (until 2011 as an assistant at the Day Ward of the Adult Psychiatry Clinic at the University Hospital in Krakow, 1993-2006 as head of the Occupational Therapy Workshop at the Association for Psychiatry and Community Care Development). Since 1997 involved in the activities of the County and then Province Disability Attestation Team in Krakow. Member of the Board of the Polish Association of Social Work Schools and of the Krakow Branch of the Polish Sociological Society, president of the Regional Małopolska Branch of the Scientific Section for Community Psychiatry and Rehabilitation at the Polish Psychiatric Society. Founder and Member of the Board of the Institute of Social Therapy and Education – Association.

The focus of his scientific and didactic activities are the methods of social education in the field of mental health promotion, which are based on cooperation with people experienced in the mental health crisis, as well as the analysis of clinical development opportunities of social work related to reflection on the significance of universal aspects of the Holocaust for the theory and practice of therapeutic activities and help.

Author and co-author of publications in sociological social work and mental health, as well as social economy and entrepreneurship. For several years he has been teaching courses focusing on a personal and clinical approach to social work, seeking inspiration in the works and practices of Janusz Korczak, Carl Rogers, Viktor Frankl and Antoni Kępiński.

Research interests

 • Social work with mentally ill persons
 • Sanity
 • Mental health promotion methods
 • Clinical social work
 • Problems of trauma and its intergenerational transmission
 • The importance of universal aspects of the Holocaust for the theory and practice of therapeutic and assistance activities

Publications

 • Kaszyński H., Socjologiczna praca socjalna w trosce o zdrowie psychiczne, Zeszyty Pracy Socjalnej, zeszyt dziewiąty, Kraków 2004.
 • Karwacki A., Kaszyński H., (red.), Polityka aktywizacji w Polsce: nowy paradygmat zmiany społecznej czy działania pozorne?, Seria Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008.
 • Frysztacki K., Kaszyński H., Praca socjalna – socjologiczna rekonstrukcja [w:] K. Faliszek, K. Wódz (red.), Przeobrażenia w pomocy społecznej a edukacja i doskonalenie zawodowe pracowników socjalnych w Polsce i republice Słowackiej, Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit", Toruń 2010.
 • Kaszyński H., Spotkanie z osoba chorującą psychicznie – perspektywa społeczna, Psychiatria po Dyplomie, 2010, czerwiec, s. 22-23.
 • Adamczyk M., Kaszyński H., Studenci z zaburzeniami psychicznymi w systemie edukacji. Próba konceptualizacji problemu [w:] G. Bryda (red.), Światy i konteksty społeczne. (Krakowskie Spotkania Socjologiczne, tom2), Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2011.
 • Kaszyński H, Cechnicki A., Polscy pracodawcy wobec zatrudniania osób chorujących psychicznie, Psychiatria Polska, 2011, t. XLV (1), s. 45-60.
 • Kaszyński H., Praca socjalna z osobami chorującymi psychicznie. Studium socjologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.
 • Kaszyński H., Ornacka K., Eugenika jako kontekst historyczno-kulturowy dla pracy socjalnej z rodziną, Zeszyty Pracy Socjalnej, 2014, Tom 19, nr 2.
 • Kaszyński H., Maciejewska O., Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Rekomendacje dla kształcenia w „nowej” specjalizacji, Zeszyty Pracy Socjalnej, 2016, Tom 21, nr 4.
 • Kaszyński H., O uwarunkowaniach rozwojowych klinicznej pracy socjalnej w Polsce, Problemy Polityki Społecznej 2016, nr 35 (4), s. 59-73.
 • Duda M., Kaszyński H., Rybka I. (red.), Etyka pracy socjalnej w filozofii spotkania i dialogu, Praca socjalna w teorii i działaniu, Wydawnictwo Naukowe UPJPII, 2017.
 • Kaszyński H., Maciejewska O., Ornacka K., Istota i znaczenie pomocy wzajemnej osób doświadczonych z perspektywy pracy socjalnej, Zeszyty Pracy Socjalnej, 2018, Tom 23, nr 1.
 • Kaszyński H., Ornacka K., Maciejewska O., Między diagnozą a doświadczeniem - fenomen zdrowienia z choroby psychicznej, Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein, 2018, tom 19.
 • Kaszyński H., Pawlikowska J., Maciejewska O., Dziedzictwo KL Plaszow. Refleksje z perspektywy klinicznej pracy socjalnej, „Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein” 2019, nr 21.

Ongoing projects

Testing and implementation of mental health promotion methods, project run in collaboration with the Institute of Therapy and Social Education (Instytut Terapii i Edukacji Społecznej – Stowarzyszenie).