prof. dr hab. Irena Borowik

position: full professor

e-mail: uzborowi@cyf-kr.edu.pl, irena borowik@uj.edu.pl
 

Professor Irena Borowik – heads the Work Group for Social Research on Religion within the Department of Social Anthropology of the Institute of Sociology. For many years has been interested in sociology of religion, and particularly theories of religion, empirical research on religiosity in Poland and the world, transformations in Central and Eastern Europe and research methodology. The author of numerous publications in Poland and abroad, editor of several dozen joint publications, originator and coordinator of the Sociology of Religion series. A member of many scientific organisations and of the editorial committees of several journals. Since 1991 head of NOMOS publishing house.

Research interests

 • sociological theories of religion
 • religious changes in Central-Eastern Europe
 • religious life in Europe and the rest of the worldbiographic method
 • biographic method
 • identity: theories and research 

Publications

Books:

 • Charyzma a codzienność. Studium wpływu religii na życie codzienne w zróżnicowanym wyznaniowo środowisku wiejskim, Miniatura, Kraków, 1990;
 • Procesy prywatyzacji i instytucjonalizacji religii w powojennej Polsce, Wydawnictwo UJ, Kraków, 1997;
 • Odbudowywanie pamięci. Przemiany religijne w Środkowo-Wschodniej Europie po upadku komunizmu, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków, 2000
 • Pluralizm religijny i moralny w Polsce, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2001 ((z Tadeuszem Doktórem)
 • Razem i osobno. Religia a dobrostan w warunkach zróżnicowania etniczno – wyznaniowego na przykładzie Przemyśla ,Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków, 2011 (z Agnieszką Dyczewską i Elizą Litak)

Articles (chosen):

 • The Roman Catholic Church in the Process of Democratic Transformation. The Case of Poland., w: „Social Compass", 49(2), 2002, ss. 239-252
 • Between Orthodoxy and Eclectism: On the Religious Transformations of Russia, Belarus and Ukraine, w: Social Compass, 4/2002, ss. 497-508
 • Orthodoxy Confronting the Collapse of Communism in Post-Soviet Countries, „Social Compass", 2006, 53/2, ss.267-278
 • The Religious Landscape of Central and Eastern Europe after Communism, w: J. A. Beckford, N. J. Demerath (red.), The Sage Handbook of the Sociology of Religion, ss.638-653, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore 2007
 • Why Has Religiosity in Poland not Changed since 1989? Five Hypotheses , "Politics and Religion", 2010, vol.3, ss. 262-275
 • The Changing Meaning of Religion, „International Review of Sociology", 2011, ss. 175-189;
 • Tropami pamięci. Wstępne uwagi na temat tożsamości Tatarów Krymskich, , „Studia Humanistyczne"2011, 10/2, ss. 15-27
 • Religijność w Polsce okresu transformacji – na tropach zmian , w: Polska początku XXI wieku: przemiany kulturowe i cywilizacyjne , PAN, 2012, ss. 333-351

 

Ongoing projects

 • NCN grant (NN116090334), title: "Religia a tożsamość w perspektywie biografii Rosjan, Polaków i Tatarów Krymskich" (Religion and identity in the context of biographies of Russians, Poles and Crimean Tatars )
 • Supervisor's grant: "Konstruowanie znaczeń religii w procesie edukacji religijnej w Polsce" (Constructing meanings of religion during religious education process in Poland)