dr hab. Jacek Nowak

position: associate professor

e-mail: jacek.nowak@uj.edu.pl

Professor Jacek Nowak – sociologist and anthropologist, associate professor in the Department of Social Anthropology of the Institute of Sociology. Dean of the Faculty of Philosophy of the Jagiellonian University in Kraków. Publishes and lectures in social anthropology, ethnicity, nationalism and religion. 

Research interests

 • social anthropology
 • issues of ethnicity and nation
 • collective memory
 • social identity

Publications (selected)

Books:

 • On the Banality of Forgetting. Tracing the Memory of Jewish Culture in Poland. (with: S. Kapralski, D. Niedżwiedzki). Peter Lang. Berlin 2018.
 • Społeczne reguły pamiętania. Antropologia pamięci zbiorowej. Nomos. Kraków 2011. 
 • Zaginiony świat? Nazywają ich Łemkami. Universitas. Kraków 2000, II edition - 2003. 
 • Zarządzanie przestrzenią. Globalizacja, etniczność, władza (with: A. Bukowski, M. Lubaś). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2006.
 • Społeczne tworzenie miejsc. Globalizacja, Etniczność, Władza (red. Bukowski A., Lubaś M., Nowak J.) WUJ, Kraków 2010.


Articles and book chapters:

 • Czy można wejść dwa razy do tej samej rzeki? Polska pamięć o Żydach i Zagładzie 25 lat później (with: S. Kapralski, D. Niedźwiedzki), "Przegląd Socjologii Jakościowej", Vol. XV, Issue 1, 2019.
 • Żydowscy sąsiedzi. O więziach społecznych w pamięci mieszkańców południowej Polski, "Lud", Vol. 100, pp. 209-232.
 • Homeland as Property: Symbolic Ownership and the Local Heritage of the Past in Lemkowyna and the Ukraine, "Property in East Central Europe. Notions, Institutions, and Practices of Landownership in the Twentieth Century", edited by Hannes Siegrist and Dietmar Müller, Berghahn Books, New York, Oxford, 2015, pp. 193-211. 
 • Narracje grup mniejszościowych wobec dominującego dyskursu większości [in:] Andrzej Szpociński (ed.), Przeszłość w dyskursie publicznym, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2013, pp. 227-248.
 • Polski uniwersytety i szkoły wyższe: perspektywa długiego trwania [in:] Marek S. Szczepański, Krystyna Szafraniec, Anna Śliz (eds.) Szkolnictwo wyższe, uniwersytet, kształcenie akademickie w obliczu koniecznej zmiany. Ekspertyza Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa: PAN 2015, pp. 79-93.
 • Metodologiczne rozterki współczesnych antropologów: obserwacja uczestnicząca w praktyce, "Studia Socjologiczne", No 4, 2010, pp. 121-145.
 • Reorganisation of ethnic space in the context of the challenges of globalization, "Polish Sociological Review", No 2010, pp. 87-98
 • Collective Memory and Religious Transmission: A Greek Catholic Example in Western Ukraine [in:] Mahieu S., Naumescu V. (Eds.), Churches In-between. The Greek Catholic Churches in Postsocialist Europe, Halle Studies in the Anthropology of Eurasia, LIT., Berlin 2008, pp. 255-272
 • Kreowanie etniczności w sytuacji zmian społecznych [in:] Tworzenie o odtwarzanie kultury, Grazyna Kubica, Marcin Lubaś (eds.), WUJ, Kraków 2008.
 • Uwalnianie zbiorowej pamięci [in:] Polska-Ukraina. Pogranicze kulturowe i etniczne. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2008.
 • Nowi obcy w przestrzeni etnicznej [in:] Tolerancja i jej granice w relacjach międzykulturowych, A. Posern-Zieliński (ed.), Wydawnictwo Poznańskie, 2004.
 • Etniczne prognozowanie, "Przegląd Polonijny", No 3/2004.
 • Poland: State, Nation Formation and Europe (with: K. Romaniszyn) [in:] Representations of Europe and the Nation in Current and Prospective Member-States: Media, Elites and Civil Society, Bo Strath, Anna Triandafyllidou (Eds.), European Commission 2003.

Completed projects

 • „Śladami pamięci. Strategie pamiętania o kulturze żydowskiej w Galicji”, NCN OPUS 2013-2017– Leader of the project
 • RECON: Reconstituting Democracy in Europe, 6 Program Ramowy - Centre for European Studies w Uniwersytecie w Oslo, Instytut Europeistyki UJ, 2007-2011 – researcher
 • Zarządzanie przestrzenią. Globalizacja, etniczność, władza, grant: Komitet Badań Naukowych, badania w Polsce na Ukrainie i Słowacji, 2005-2008 – researcher and coordinator of the project
 • EURONAT : Representations of Europe and the Nation in Current and Prospective Member- States: Media, Elites and Civil Society - 5 Program Ramowy European Commission, IS UJ, 2003 – researcher
 • The Ethnic Identity in Civil Society, grant Research Support Scheme – projekt badawczy na Słowacji, 1997 – researcher and Leader of the project
 • The Politics of Religious Identity: the Greek Catholics of Central Europe, grant Economic and Social Research Council, Anglia - projekt badawczy na Ukrainie, 1996-1997 - researcher nad coordinator of the project
 • Żebracy w Polsce, grant Komitetu Badań Naukowych, Instytut Socjologii UJ, 1994 – 1998 - researcher nad coordinator of the project
 • Kultura żydowska w świadomości mieszkańców Podkarpacia – Instytut Socjologii UJ i Institute of Hebrew Studies, Oxford 1989-1991 – member of the research team
 • Społeczne, religijne i etniczne mniejszości narodowe w społeczeństwie obywatelskim, grant KBN, Instytut Socjologii UJ, 1990-1993 – member of the research team
 • Civil Society After Auschwitz, Oxford University, St.Anthony’s College, grant Tempus, 1993 – researcher and scholarship holder

Scholarships, research internships

 • Oxford University, St.Anthony’s College (Tempus scholarship, 1993, 3 months),
 • Stypendysta The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (University of Kent - Visiting Fellow, 1995, 5 months),
 • University of Kent at Canterbury (Research Fellow, 1996, 7 months),
 • MaxPlanck Institute for Social Anthropology (Germany) – Visiting Professor, 2005, 3 months),
 • 2005-2006 Visiting Professor (3 weeks), Research Centre on Interethnic Relations, Sociology Department, Babes-Bolyai University Cluj-Napoca, Romania.
 • KHLim Katholieke Hogeschool, Belgia – Erasmus International Week - Visiting Professor, 2010.
 • New York University, June 9 – July 22 2012, Fulbright Study of the U.S.

Different activities and achievements

Currently, I am the Dean of the Faculty of Philosophy of the Jagiellonian University in Krakow