dr hab. Jacek Nowak

position: associate professor
e-mail: jacek.nowak@uj.edu.pl

dr hab. Jacek Nowak – sociologist and anthropologist, associate professor in the Department of Social Anthropology of the Institute of Sociology. Conducts research in Central and Eastern Europe among ethnic and religious minorities. Publishes and lectures in social anthropology, ethnicity, nationalism and religion. Author of books including Zagioniony Świat? Nazywają ich Łemkami ("A Lost World? They call them Lemkos", 2000) and co-author of Zarządzanie przestrzenią. Globalizacja, etniczność, władza ("Space Management. Globalisation, Ethnicity, Power", 2006).

Research interests

 • social anthropology
 • issues of ethnicity and nation
 • collective memory
 • social identity

Publications

Books:

 • Jacek Nowak, 2011. Społeczne reguły pamiętania. Antropologia pamięci zbiorowej. Kraków: Nomos.
 • Jacek Nowak, 2000, 2003 (II wydanie), Zaginiony świat? Nazywają ich Łemkami, Kraków: Universitas.
 • Nowak J., Bukowski A., Lubaś M. 2006. Zarządzanie przestrzenią. Globalizacja, etniczność, władza, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Bukowski A.. Lubaś M., Nowak J. (red.), 2010. Społeczne tworzenie miejsc. Globalizacja, Etniczność, Władza (red.), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Articles and book chapters:

 • Jacek Nowak, Homeland as Property: Symbolic Ownership and the Local Heritage of the Past in Lemkowyna and the Ukraine, w: PROPERTY IN EAST CENTRAL EUROPE. Notions, Institutions, and Practices of Landownership in the Twentieth Century, Edited by Hannes Siegrist and Dietmar Müller, New York, Oxford: Berghahn Books 2014, s. 193-211.
 • Jacek Nowak, Polski uniwersytety i szkoły wyższe: perspektywa długiego trwania (w) Marek S. Szczepański, Krystyna Szafraniec, Anna Śliz (red.) Szkolnictwo wyższe, uniwersytet, kształcenie akademickie w obliczu koniecznej zmiany. Ekspertyza Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa: PAN 2015, s.79-93.
 • Jacek Nowak, Uniwersytet na nowe czasy, w: Dostojny Uniwersytet? Śliz Anna, Marek S. Szczepański (red.), Warszawa: Oficyna Wydawnicza 2014, s. 56-75.
 • Jacek Nowak, Jedna tragedia i wiele pamięci w: „Kultura, tożsamość i integracja europejska" red. D. Niedźwiedzki, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos 2014, s.145-161.
 • Jacek Nowak, Narracje grup mniejszościowych wobec dominującego dyskursu większości" w: Szpociński Andrzej red. Przeszłość w dyskursie publicznym SCHOLAR Warszawa 2013, s. 227-248.
 • Jacek Nowak, Kształcenie socjologów w kontekście Krajowych Ram Kwalifikacji (w) Przegląd Socjologiczny, t.60/4, 2011.
 • Jacek Nowak, „Metodologiczne rozterki współczesnych antropologów: obserwacja uczestnicząca w praktyce" (w) Studia Socjologiczne nr 4, 2010.
 • Jacek Nowak, „Praktyki przestrzenne Rusinów i Hucułów. Odbudowywanie miejsc etnicznych" (w) Społeczne tworzenie miejsc. Globalizacja, Etniczność, Władza (red. Bukowski A.. Lubaś M., Nowak J.) Wydawnictwo UJ, Kraków 2010.
 • Jacek Nowak, "Reorganisation of ethnic space in the context of the challenges of globalization", (w) Polish Sociological Review nr 2010, s. 87-98.
 • Jacek Nowak, "Przestrzeń i pamięć społeczna wśród ukraińskich Hucułów", (w) Pamięć, przestrzeń, tożsamość S. Kapralski (red.), Wydawnictwo naukowe SCHOLAR, Warszawa 2010, s.200-218.
 • Jacek Nowak, „Collective Memory and Religious Transmission: A Greek Catholic Example in Western Ukraine" in: Mahieu, S. and Naumescu, V. (Eds). 2008. Churches in-between. The Greek Catholic Churches in Postsocialist Europe, Halle Studies in the Anthropology of Eurasia, Berlin: LIT.
 • Jacek Nowak, „Kreowanie etniczności w sytuacji zmian społecznych" (w) Tworzenie o odtwarzanie kultury red. Kubica G. i Lubaś M., WUJ, Kraków 2008.
 • Jacek Nowak, "Dylematy tożsamościowe Łemków w świetle Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku" (w) Mniejszości narodowe w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku, red. Adamczuk L., Łodziński S., „Scholar" , Warszawa 2006.
 • Jacek Nowak, „Droga Polaków do Unii Europejskiej w świetle badań opinii publicznej" (w) Portrety i autoportret. Polacy o sobie, innych narodach, Europie i Unii Europejskiej (red.) K. Romaniszyn, Nomos, Kraków 2005.
 • Jacek Nowak, „Niepokoje tożsamościowe Rusinów" (w) Etyczny wymiar tożsamości (red.) M. Flis, Kraków, Nomos 2004.
 • Jacek Nowak, „Nowi obcy w przestrzeni etnicznej" (w) Tolerancja i jej granice w relacjach międzykulturowych, (red.) A. Posern-Zieliński, Wydawnictwo Poznańskie, 2004
 • Jacek Nowak, „Etniczne prognozowanie" (w) Przegląd Polonijny nr 3/2004
 • Krystyna Romaniszyn, Jacek Nowak, "Poland: State, Nation Formation and Europe" (w) Representations of Europe and the Nation in Current and Prospective Member-States: Media, Elites and Civil Society (ed.) Bo Strath, Anna Triandafyllidou, European Commission 2003.

Ongoing projects

 • "Śladami pamięci. Strategie pamiętania o kulturze żydowskiej w Galicji" (Tracking memories. Strategies of remembering Jewish culture in Eastern European region of Galicia); project funded by the national Science Centre
 • "Przeszłość – wina - przebaczenie. Relacje sąsiedzkie Polaków z innymi narodami" (Past – guilt – forgiveness. Poles' relations with neighbouring nations) – own research.

Other projects

 • RECON: Reconstituting Democracy in Europe, 6 Program Ramowy - Centre for European Studies w Uniwersytecie w Oslo, Instytut Europeistyki UJ, 2007-2011.
 • Zarządzanie przestrzenią. Globalizacja, etniczność, władza, grant: Komitet Badań Naukowych, badania w Polsce na Ukrainie i Słowacji, 2005-2008.
 • EURONAT : Representations of Europe and the Nation in Current and Prospective Member- States: Media, Elites and Civil Society - 5 Program Ramowy European Commission, IS UJ, 2003.
 • Kultura żydowska w świadomości mieszkańców Podkarpacia – Instytut Socjologii UJ i Institute of Hebrew Studies, Oxford 1989-1991.
 • Społeczne, religijne i etniczne mniejszości narodowe w społeczeństwie obywatelskim, grant KBN, Instytut Socjologii UJ, 1990-1993.
 • Civil Society After Auschwitz, Oxford University, St.Anthony's College, grant Tempus, 1993.
 • Żebracy w Polsce , grant Komitetu Badań Naukowych, Instytut Socjologii UJ, 1994.
 • The Politics of Religious Identity: the Greek Catholics of Central Europe, grant Economic and Social Research Council, Anglia - projekt badawczy na Ukrainie, 1996-1997.
 • The Ethnic Identity in Civil Society, grant Research Support Scheme – projekt badawczy na Słowacji, 1997.