Dr. Justyna Struzik

position: assistant professor

e-mail: justyna.struzik@uj.edu.pl

 

Justyna Struzik, PhD, is an assistant professor at the Institute of Sociology, Jagiellonian University. Her PhD dissertation was devoted to queer mobilization in Poland. Her book Queer Solidarity was awarded as the best gender book in 2020 by the Polish Gender Society. Currently, within the project Crimscapes - Navigating Citizenship through European Landscapes of Criminalisation she explores grassroots strategies of navigating criminalisation by people who use drugs and harm reduction activists in Poland. She has extensive experience in conducting research projects using qualitative methodologies and based on collaborations with NGOs. She co-conducted pioneering research on the situation of non-heterosexual women outside big cities (together with N. Sarata and E. Furgał). She is active in the Gender Sociology Section of the Polish Sociological Association - she is currently the Chair of the Section's Board. Her research interests revolve around social movements, sociology of gender and sexuality, social inequalities and grassroots response strategies

Publications

Books
 • 2019. J. Struzik, Solidarność queerowa. Mobilizacja, ramy i działania ruchy queerowych w Polsce, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • 2017. J. Mizielińska, J. Struzik, A. Król, Różnym głosem. Rodziny z wyboru w Polsce. Warszawa: PWN.
Journals articles
 • 2021. J. Struzik, Citizenship and pleasure: a study on harm reduction assemblages in Poland. Critical Public Health, 31(1 (33)), 30–42. https://doi.org/10.1080/09581596.2020.1849562 [PUBLICATION]
 • 2020. J. Struzik, Lawirowanie: praktyki w świecie polityki HIV/AIDS. Studia Socjologiczne, 2 (237), 111–134. https://doi.org/10.24425/sts.2020.132464 [PUBLICATION]
 • 2019. Krzaklewska, E., Sekuła, P., Ciaputa, E., & Struzik, J. Why does it happen in physics?: opinions of european physicists on gender inequality. Studia Humanistyczne AGH, 18(4), 13–29. https://doi.org/10.7494/human.2019.18.4.13 [PUBLICATION]
 • 2018. Gober, G., & Struzik, J. Transnational diaspora in the making: the case of the #BlackProtest. Praktyka Teoretyczna, 4 (30), 117–140. https://doi.org/10.14746/prt.2018.4.5. [PUBLICATION]
 • 2018. J. Struzik Praca nad sobą i solidarność: ramowanie queerowego aktywizmu w Polsce. Czas Kultury, 1(196), 6-12.
 • 2015. Caught between Breadwinning and Emotional Provisions. The Case of Polish Migrant Fathers in Norway, razem z Paulą Pustułką and Magdaleną Ślusarczyk, Studia Humanistyczne AGH 14.2 (2015): 117-140 [PUBLICATION]
 • 2015. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Redakcja numeru specjalnego 3(157) razem z Magdaleną Ślusarczyk.
 • 2015. J. Struzik. „My się kochamy, jesteśmy parą gejów z pieskiem, a seksu nigdy nie uprawiamy”. Męskość i seksualność w perspektywie aktywistów ruchów queerowych w Polsce, Interalia – pismo poświęcone studiom queer, nr 10.
 • 2014. J. Struzik. Seksualność intersekcjonalnie, Studia Socjologiczne, 4/2014: 235-253.
 • 2012. J. Struzik. Publiczna Socjologia Queer. Studia Humanistyczne AGH. 2(11): 92-103.
 • 2012. E. Ciaputa, J. Struzik. Lesbians go public? Die (Un-)Sichtbarkeit von Lesben un bisexuellen Frauen in Polens öffentlichem Diskurs, Gender. Zeitschrift fur Geschlecht, Kultur und Gesellschaft, 3(4): 9-24
Chapters
 • 2020. Agata Dziuban, Todd Sekuler, Justyna Struzik. 2020. Żywa pamięć o aktywizmie HIV/AIDS w Europie w: Kreatywne stany chorobowe: AIDS, HIV, RAK, Zofia nierodzińska, Jacek Zwierzyński (red). Poznań: Galeria Miejska Arsenał, s. 266-283
 • 2020. Agata Dziuban, Todd Sekuler, Justyna Struzik. 2020. A Living Memory of HIV/AIDS Activism in European w: Creative Sick States: AIDS, HIV, CANCER, Zofia nierodzińska, Jacek Zwierzyński (red). Poznań: Galeria Miejska Arsenał, s. 284-294.
 • 2020. Struzik J. Framing queer activism in Poland : from liberal values to solidarity. In R. Buyantueva & M. Shevtsova (Eds.), LGBTQ+ activism in Central and Eastern Europe : resistance, representation and identity (pp. 265–288). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-20401-3_11 [PUBLICATION
 • 2019. Bednarczyk, A., & Struzik, J. Gender a bezpieczeństwo : utopie o przyjaznym mieście. In K. Slany, J. Struzik, M. Ślusarczyk, B. Kowalska, M. Warat, E. Krzaklewska, E. Ciaputa, A. Ratecka, & A. Król (Eds.), Utopie kobiet : 100 lat praw wyborczych kobiet (1918-2018) (pp. 209–230). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • 2019. Slany, K., Struzik, J., Ślusarczyk, M., Kowalska, B., Warat, M., Krzaklewska, E., Ciaputa, E., Ratecka, A., & Król, A. W setną rocznicę praw wyborczych Polek - pamięć, utopie, życie kobiet : wywalczone prawo do obywatelstwa. In K. Slany, J. Struzik, M. Ślusarczyk, B. Kowalska, M. Warat, E. Krzaklewska, E. Ciaputa, A. Ratecka, & A. Król (Eds.), Utopie kobiet : 100 lat praw wyborczych kobiet (1918-2018) (pp. 9–28). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • 2018. Ślusarczyk, M., Pustułka, P., & Struzik, J. Introduction. In M. Ślusarczyk, P. Pustułka, & J. Struzik (Eds.), Contemporary migrant families : actors and issues (pp. 1–12). Cambridge Scholars Publishing.
 • 2018. What can we learn from the research project “Doing Family in A Transnational Context” (TRANSFAM)?, razem z K. Slany, w: Transnational Polish Families in Norway. Social Capital, Integration, Institutions and Care, K. Slany, P. Pustułka, M. Ślusarczyk, E. Guribye, Peter Lang
 • 2018. Health practices and health services: attitudes and evaluations among Polish migrants in Norway, razem z M. Ślusarczyk, J. Bell, Paulą Pustułką, w: Contemporary Migrant Families: Actors and Issues, Cambridge Scholars.
 • 2017. Transgressing the ‘Luggage’ Metaphor: Children and Pets as Migrants in the Context of Contemporary International Mobility from Poland to Norway, razem z Paulą Pustułką, w: Childhood and Pethood in Literature and Culture, Anna Feuerstein, Carmen Nolte-Odhiambo (red.), Routledge.
 • 2012. Mężczyźni w działaniu. Problematyka męskich ruchów społecznych w Polsce, razem z K. Wojnicka, w: K. Wojnicka, E. Ciaputa (red). Karuzela z mężczyznami. Kraków: Impuls, s. 257-278.
 • 2012. Politics. The Necessity of the Political Actions. W M. Makuchowska, M. Pawlega (red.) Situation of LGBT Persons in Poland. 2010 and 2011 Report. Warszawa: KPH, pp. 122-144. Available HERE
Edited books
 • 2019 K. Slany, J. Struzik, M. Ślusarczyk, B. Kowalska, M. Warat, E. Krzaklewska, E. Ciaputa, A. Ratecka, A. Król, Utopie kobiet. 100 lat praw wyborczych kobiet (1918-2018). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • 2018 M.Ślusarczyk, P.Pustułka, J.Struzik (red.). Contemporary Migrant Families: Actors and Issues. Cambridge Scholars Publishing.
 • 2011 K. Slany, J. Struzik, K. Wojnicka (red.). Gender w społeczeństwie polskim. Nomos: Kraków
Research reports
 • 2017. M. Gryszko, M. Rawłuszko, J. Struzik, K. Śmiszek. Civil Society in Poland. Research Report. Kraków, Warszawa: OSIFE.
 • 2017. Struzik J. Disentangling the 1980s and 1990s in Poland. Milestones and Framework of HIV/AIDS Policies. Disentangling European HIV/AIDS Policies: Activism, Citizenship and Health (EUROPACH) Working Paper No. 17-001/5. Available PUBLICATION
 • 2018. Sekuła, P., Struzik, J., Krzaklewska, E., Ciaputa, E. Gender Dimension of Physics. A Qualitative Study from the ERA, GENERA Project. Available HERE
 • 2016 K. Slany, J. Struzik (red.). TRANSFAM. Doing Family in a Transnatioanl Context. Research Report. Zakład Badań Problemów Ludnościowych UJ: Kraków. Available HERE
 • 2016 J. Struzik (red.). O wsi bez uprzedzeń. Raport z badań, Fundacja Przestrzeń Kobiet: Kraków. Available HERE
 • 2015 J. Struzik (red.). Spoza centrum widać więcej. Przeciwdziałanie dyskryminacji krzyżowej ze względu na płeć, orientację seksualną i miejsce zamieszkania, 2015, Fundacja Przestrzeń Kobiet: Kraków. Available HERE
 • 2012 J. Struzik (red.). Niewidoczne (dla) społeczności. Sytuacja społeczna lesbijek i kobiet biseksualnych mieszkających na terenach wiejskich i w małym miastach w Polsce. Fundacja Przestrzeń Kobiet: Kraków. Available HERE
Other publications
 • 2020. Chetaille, A., Chmurski, M., Safuta, A., & Struzik, J. Violences d’État contre les LGBT en Pologne : quelles solidarités internationales pour quels effets? In Mediapart [PUBLICATION
 • 2020. HIVstorie : żywe polityki (Z. Çetin, A. Dziuban, F. Friederike, E. J. Nicholls, N. Oertel, T. Sekuler, J. Struzik, & A. Turan, Eds.; p. 53). Instytut Socjologii UJ [PUBLICATION
 • 2019. Dziuban, A., Struzik, J., Cetin, Z., Faust, F., Nicholls, E. J., Oertel, N., Sekuler, T., & Turan, A. (2019). HIVstories : living politics (p. 30). Humboldt-Universitat zu Berlin.
 • 2019. Krzaklewska, E., Sekuła, P., Struzik, J., & Ciaputa, E. Działania na rzecz równości płci w nauce: determinanty nierówności i narzędzia zmiany. Alma Mater, 208-209, 60–62.
 • 2017. Furgał, E., Sarata, N., & Struzik, J. “Nikt nie chce być w sferze nieistnienia” : lesbijki, wieś i Kościół. Znak, 9 (748), 18–25.
 • 2017. Sekuła, P., Struzik, J., & Ciaputa, E. GENERA: czyli równość płci w fizyce. Alma Mater, 197, 89–90.

Ongoing projects

 • Crimscapes – Navigating Citizenship through European Landscapes of Criminalisation funded by NORFACE
 • Children Hybrid Integration: Learning Dialogue as a way of Upgrading Policies of Participation (CHILD-UP) funded by Horizon 2020

Finished projects

 • Disentangling European HIV/AIDS Policies: Activism, Citizenship and Health EUROPACH, 9/2016-9/2019; projekt badawczy finansowany przez Sieć HERA– Humanities in the European Research Area, www.europach.eu
 • Gender Equality Network in the European Research Area GENERA, 9/2016-92018, projekt badawczy finansowany przez Komisję Europejską, http://genera-project.com/index.php
 • Doing family in transnational context. Demographic choices, welfare adaptations, school integration and every-day life of Polish families living in Polish-Norwegian transnationality, finansowany przez Granty Norweskie w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza i kierowany przez prof. Krystynę Slany, 2013-2016;
 • Civil Society in Poland 3/2017-7/2017, projekt finansowany przez Open Society Institute for Europe, projekt realizowany przez grupę badawczą: Magdalena Gryszko, Krzysztof Śmiszek, Marta Rawłuszko i Justyna Struzik;
 • O wsi bez uprzedzeń, 2015-2016, projekt badawczy realizowany przez Fundację Przestrzeń Kobiet i finansowany przez Granty Norweskie;
 • Spoza centrum widać więcej, 2014-2015, projekt realizowany przez Fundację Przestrzeń Kobiet i finansowany przez Granty Norweskie;
 • Niewidoczne (dla) społeczności. Sytuacja społeczna lesbijek i kobiet biseksualnych mieszkających na terenach wiejskich i w małych miastach w Polsce, 2012-2013, projekt badawczy realizowany przez Fundację Przestrzeń Kobiet I finansowany przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu „Demokracja w działaniu”