Dr Justyna Struzik

position: assistant
e-mail: justyna.struzik@uj.edu.pl

 

Dr Justyna Struzik is an assistant at the Institute of Sociology at the Jagiellonian University. In the Disentangling European HIV / AIDS Policies project: Activism, Citizenship and Health undertakes postdoctoral research on the history of Polish HIV / AIDS policies, focusing, inter alia, on on their development during the transformation period. She devoted her doctoral thesis to queer movements. She has experience in the coordination of an international research project (Doing Family in a Transnational Context, TRANSFAM 2013-2016), implementation of various research projects using the qualitative method and cooperation with non-governmental organizations. She co-led pioneering research into the situation of non-heterosexual women outside large cities (along with N. Saratą and E. Furgał). She is a member of the Management Board of the Women's Space Foundation and a volunteer in the 'One World' Association. Her research interests oscillate around social movements, gender and sexuality sociology, social inequalities and social policies.

Monographs

 • 2018. Solidarność queerowa. Mobilizacja, ramy i działania ruchy queerowych w Polsce, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (w przygotowaniu)
 • 2017 J. Mizielińska, J. Struzik, A. Król. Różnym głosem. Rodziny z wyboru w Polsce. PWN: Warszawa.

Books and reports edited

 • 2018 M.Ślusarczyk, P.Pustułka, J.Struzik (red.). Contemporary Migrant Families: Actors and Issues. Cambridge Scholars Publishing (w druku).
 • 2017. M. Gryszko, M. Rawłuszko, J. Struzik, K. Śmiszek. Civil Society in Poland. Research Report. Kraków, Warszawa: OSIFE.
 • 2017. Struzik J. Disentangling the 1980s and 1990s in Poland. Milestones and Framework of HIV/AIDS Policies. Disentangling European HIV/AIDS Policies: Activism, Citizenship and Health (EUROPACH) Working Paper No. 17-001/5. Dostępne na: europach.phils.uj.edu.pl/projectoutcomes/library/workingpapers/
 • 2018. Sekuła, P., Struzik, J., Krzaklewska, E., Ciaputa, E. Gender Dimension of Physics. A Qualitative Study from the ERA, GENERA Project. Dostępne na: http://genera-project.com/index.php/project-outputs
 • 2016 K. Slany, J. Struzik (red.). TRANSFAM. Doing Family in a Transnatioanl Context. Research Report. Zakład Badań Problemów Ludnościowych UJ: Kraków. Dostępny na stronie: https://goo.gl/gEpT2j
 • 2016 J. Struzik (red.). O wsi bez uprzedzeń. Raport z badań, Fundacja Przestrzeń Kobiet: Kraków. Dostępny na stronie: http://www.przestrzenkobiet.pl/assets/publikacje/o-wsi-bez-uprzedzen-raport.pdf
 • 2015 J. Struzik (red.). Spoza centrum widać więcej. Przeciwdziałanie dyskryminacji krzyżowej ze względu na płeć, orientację seksualną i miejsce zamieszkania, 2015, Fundacja Przestrzeń Kobiet: Kraków. Dostępny na stronie: http://www.przestrzenkobiet.pl/assets/publikacje/spozacentrum.pdf
 • 2012 J. Struzik (red.). Niewidoczne (dla) społeczności. Sytuacja społeczna lesbijek i kobiet biseksualnych mieszkających na terenach wiejskich i w małym miastach w Polsce. Fundacja Przestrzeń Kobiet: Kraków. Dostępny na stronie: http://www.przestrzenkobiet.pl/assets/publikacje/NDS-pages.pdf
 • 2011 K. Slany, J. Struzik, K. Wojnicka (red.). Gender w społeczeństwie polskim. Nomos: Kraków

Selected articles

 • 2018 Praca nad sobą i solidarność : ramowanie queerowego aktywizmu w Polsce. Czas Kultury, 1(196), 6-12;
 • 2018. What can we learn from the research project “Doing Family in A Transnational Context” (TRANSFAM)?, razem z K. Slany, w: Transnational Polish Families in Norway. Social Capital, Integration, Institutions and Care, K. Slany, P. Pustułka, M. Ślusarczyk, E. Guribye, Peter Lang
 • 2018. Health practices and health services: attitudes and evaluations among Polish migrants in Norway, razem z M. Ślusarczyk, J. Bell, Paulą Pustułką, w: Contemporary Migrant Families: Actors and Issues, Cambridge Scholars (w druku)
 • 2017. Transgressing the ‘Luggage’ Metaphor: Children and Pets as Migrants in the Context of Contemporary International Mobility from Poland to Norway, razem z Paulą Pustułką, w: Childhood and Pethood in Literature and Culture, Anna Feuerstein, Carmen Nolte-Odhiambo (red.), Routledge.
 • 2015. Caught between Breadwinning and Emotional Provisions. The Case of Polish Migrant Fathers in Norway, razem z Paulą Pustułką and Magdaleną Ślusarczyk, Studia Humanistyczne AGH 14.2 (2015): 117-140.
 • 2015. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Redakcja numeru specjalnego 3(157) razem z Magdaleną Ślusarczyk.
 • 2015. „My się kochamy, jesteśmy parą gejów z pieskiem, a seksu nigdy nie uprawiamy”. Męskość i seksualność w perspektywie aktywistów ruchów queerowych w Polsce, Interalia – pismo poświęcone studiom queer, nr 10.
 • 2014. Seksualność intersekcjonalnie, Studia Socjologiczne, 4/2014: 235-253.
 • 2012. Publiczna Socjologia Queer. Studia Humanistyczne AGH. 2(11): 92-103.
 • 2012. Lesbians go public? Die (Un-)Sichtbarkeit von Lesben un bisexuellen Frauen in Polens öffentlichem Diskurs, Gender. Zeitschrift fur Geschlecht, Kultur und Gesellschaft, 3(4): 9-24
 • 2012. Mężczyźni w działaniu. Problematyka męskich ruchów społecznych w Polsce, razem z K. Wojnicka, w: K. Wojnicka, E. Ciaputa (red). Karuzela z mężczyznami. Kraków: Impuls, s. 257-278
 • 2012. Politics. The Necessity of the Political Actions. W M. Makuchowska, M. Pawlega (red.) Situation of LGBT Persons in Poland. 2010 and 2011 Report. Warszawa: KPH, pp. 122-144. Dostępny w dwóch wersjach językowych na stronie: https://www.kph.org.pl/publikacje/Raport_badania_LGBT_EN_net.pdf