dr hab. Katarzyna Jasikowska, prof. UJ

position: associate professor

e-mail: k.gilarek@uj.edu.pl


People working in Academia have a particular responsibility in face of the challenges of the climate and environmental crisis. It is not enough to say that the "ship is sinking" and to develop more precise ways of describing and measuring the very "sinking". The central problems of global education, which I have been involved in for years, are raising awareness, spreading knowledge and taking participatory adaptation measures to the Anthropocene era - an epoch dominated by an overwheming destructive activities leading to, among other things, contemporary climate change.
 
Professor Katarzyna Jasikowska - my research interests and didactics focus on the Anthropocene, with a particular focus on local-global aspects of adaptation and resilience to contemporary climate change.

 

Publications (selected)

 • (2018) Katarzyna Jasikowska, Zmieniając świat! Edukacja globalna między zyskiem a zbawieniem [Changing the World! Global education between profit and salvation]. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls. ISBN: 978-83-8095-456-4
 • (2015) Katarzyna Jasikowska, Magdalena Klarenbach, Gabriela Lipska-Badoti i Robert Łuczak, Edukacja globalna. Poradnik metodyczny dla nauczycieli II, III i IV etapu edukacyjnego [Global Education. Methodological guide for teachers II, III and IV educational stage]. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji. ISBN: 978-83-62360-95-6
 • (2015) Katarzyna Jasikowska, Ewa Pająk-Ważna i Magdalena Klarenbach, Edukacja globalna w Małopolsce. Podmioty – Praktyki – Konteksty [Global Education in Małopolska. Subjects – Practices – Contexts]. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls. ISBN: 978-83-7850-767-3.
 • (2014) Państwo odchodzi? Państwo powraca? Państwo się zmienia. Esej recenzyjny na temat książki Stephena Paula Haigha "Future states. From International to Global Order (Farnham: Ashgate 2013)" (współautor: Krzysztof Gorlach), Studia Socjologiczno-Polityczne Seria Nowa, nr 2(01), s. 87-102
 • (2014) Esej recenzyjny: Krzysztof Gorlach, Grzegorz Foryś i Katarzyna Jasikowska, Nie tędy droga: analiza klasowa i analiza nierówności w społeczeństwie zwrotu kulturowego (Maciej Gdula i Przemysław Sadura (red.), Style życia i porządek klasowy w Polsce oraz Wojciech Woźniak, Nierówności społeczne w polskim dyskursie politycznym) w: Studia Socjologiczne, 1/2014 (212), s. 173-200. [PDF]
 • (2013) Edukacja na rzecz globalnego obywatelstwa: historia idei i wybrane współczesne problemy, w: Kultura – Historia – Globalizacja, Nr 14 [PDF]
 • (2012) Global education in statu nascendi - some reflections on Poland (współautor: Jędrzej Witkowski), w: International Journal of Development Education and Global Learning, vol. 4, No 3, s.5-25.
 • (2012) Czyńcie sobie ziemię poddaną - czyli o różnych obliczach ponowoczesnego rolnictwa na przykładzie procesów zawłaszczania ziemi (land grabbing) w skali świata (współautor: Krzysztof Gorlach), w: Wieś i rolnictwo, nr 4 (157), s. 9-35.
 • (2011) Nowy, lepszy świat? Globalizacja po korekcie, w: Karaszewski, R., Karwacka, M., i Paluszek, A. (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywy i kierunki rozwoju. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 17-42.
 • (2011) Globalna edukacja - wyzwanie dla systemu oświaty i nauki w globalnym świecie, w: Kultura - Historia - Globalizacja, Nr 10, Uniwersytet Wrocławski, http://www.khg.uni.wroc.pl/files/8khg10_jasikowska_t.pdf.
 • (2010) Etyczne dylematy pracy kobiet w dobie globalizacji - polskie wątki, w: Walczak-Duraj, D. (red.), Etyka i moralność. Aksjonormatywny kontekst współczesnej pracy i wybranych zawodów, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 131-144

Ongoing research

 • Participant of the Strategic Programme Initiative of Excellence - Research University - Jagiellonian University (www.id.uj.edu.pl). Member of the executive team of the Anthropocene Priority Research Area, responsible for Talent Management activities addressed to students and doctoral students
 • From the academic year 2019/2020 - a coordinator of an interdisciplinary course entitled „Challenges for democracy in the age of climate change: an interdisciplinary perspective”, that brings together students and lecturers from five faculties of the Jagiellonian University. The course is an innovative and large-scale educational project, an integral part of which are student projects aimed at expanding knowledge and adaptation to climate change.
 • A co-founder of the the grassroots climate initiative klimatUJ, which reads: "We are people associated with the Jagiellonian University who are unsusable in further downplaying the seriousness of the climate and environmental crisis. Together, we build an academic social movement and work for climate justice”.
 • Co-founder of the Common Resilience Hub (CoReHub), which is a platform for collaboration between the Academia and a wide social and business environment. Nowadays we need new socio-economic systems, a new paradigm for self-organisation and human management in the context of food production and distribution, the management of lively and inanimate nature resources, energy or waste.   CoReHub's goals are to map and improve existing solutions in the region; networking of operating entities; defining existing barriers and opportunities for adaptation and adaptation of the region to climate change; developing and testing participatory and innovative solutions; providing tools for the development of good practices; changing existing institutional practices with the involvement of e.g. city hall, universities, Marshal's Office, etc.

Completed projects

 • Participant of the program entitled "Masters of Didactics" at the University of Oslo in Norway, 9-28 October 2019, NR POWR.04.03.00-00-0074/17, Ministry of Science and Higher Education
 • Leader of the consortium preparing the book "Global Education. Methodological guide for teachers of the II, III and IV stages of education" commissioned by the Centre for The Development of Education as part of the project "From global education to responsibility for the world" co-financed by project No. 316/2014 of the Polish Development Assistance Programme of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland. Co-author, content editor and organizer of cooperation with photographers as part of the forthing publication.
 • Member of the Regional Commission of the project "Regions for education in the field of sustainable development and international solidarity" (REDDSO) in accordance with Resolution No. 329/14 of the Board of the Małopolska Region of 25 III 2014. Project partners for the Małopolska Region are the Rhone-Alpes Region, Piedmont and Catalonia.
 • Consultant of the educational documentary "Global Education – how to better understand the world" prepared on behalf of the Department of Education and Continuing Education of the Marshal's Office of the Małopolska Region. Project co-financed by the European Commission - EuropeAid Development and Cooperation Directorates-General under Contract No DCI NSA ED/2012/287-834.
 • Leader of the consortium preparing "Diagnostic analysis of the needs, importance and evolution of policies conducted in the field of education for sustainable development and international solidarity (global education)" in Małopolska on behalf of the Department of Education and Continuing Education of the Marshal's Office of the Małopolska Region.
 • In 2011, she participated in a cross-sectoral process, which resulted in the conclusion of an agreement between the Ministry of Foreign Affairs, men and the Foreign Group on global education in Poland.
 • "Global education in Poland as a planned social change" (DS IS grant).