dr hab. Katarzyna Ornacka, prof. UJ

position: associate professor

e-mail: katarzyna.ornacka@uj.edu.pl

Professor Katarzyna Ornacka - her main scientific interests include: sociology of social problems, sociology of childhood and family, social work, research in action (AR, PAR), social therapy and systemic approach in family therapy. Together with a team of professionals, she conducts research on the relationship between early childhood trauma and the process of regaining subjectivity by children with experience of abuse who are in foster care and foster families. She is a trainer of personal development and empathy-based communication, currently in the course of training to become a certified psychotherapist accredited by PTP.

She is a member of scientific societies: European Association of Schools of Social Work, Polish Association of Social Work Schools, POWERUS research network and Global Childhood Studies Network. She has cooperated with Ohio State University (USA), University of Applied Sciences in Tilburg (Netherlands), Evangelische Hochschule in Berlin, Ruskin College (UK) as well as research and educational institutions in the country (Institute of Therapy and Social Education - Association, Centre for Support of Local Activity, Working Community of Associations of Social Organizations, Cracow Institute of Psychotherapy, AdVocem Foundation, Family Plus Foundation).

Currently she is a supervisor of the Social Work Students' Scientific Association of the Jagiellonian University, deputy editor-in-chief of "Issues in Social Work", a journal published by the Jagiellonian University Press and a regular reviewer in the "Journal of Social Work". She was the Head of social work studies at the Institute of Sociology of the Jagiellonian University.

Research interests

 • sociology of childhood and family
 • sociology of social problems
 • clinical social work
 • therapy of trauma
 • NVC-based approach

Publications (selected)

 • 2019 - Ornacka K., Kaszyński H., Maciejewska O., Open spaces for dialogue promoting mental health as a social work education methodology, Social Work Education, The International Journal, Volume 38, 2019 - Issue 1: Crossing boundaries for the future of social work education, s. 103-118.
 • 2018 - Ornacka K., Kaszyński H., Rodzinna piecza: perspektywa klinicznej pracy socjalnej, W: Marzena Kordaczuk-Wąs, Monika Wiktorowicz-Sosnowska, Rodzina zastępcza: pomiędzy prawem, teorią i praktyką, s. 23-39. Wydawnictwo Exante, Wrocław.
 • 2016 - Ornacka K., Kaszyński H., Antropologiczny zwrot w pracy socjalnej, W: M. Kawińska, J. Kurtyka-Chałas (red.), Praca socjalna jako dyscyplina naukowa? Współczesne wyzwania wobec kształcenia i profesji, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa, s. 75-92.
 • 2015 - Ornacka K., Miś L., Podmiotowość dziecka w rodzinie i w sferze publicznej, Problemy Polityki Społecznej, 28(1)2015, s. 63-82.
 • 2014 - Ornacka K., Mirewska E., O włączeniu dzieci jako aktorów społecznych w pole praktyki pracy socjalnej, W: M. Szpunar, Badania w pracy socjalnej - stan i perspektywy, Wydawnictwo ANWI Andrzej Szymański, Gdańsk, s. 357-370.
 • 2014 - Ornacka K., Children of "vulnerable identity" - do they have to be excluded? Some reflections based on empirical research, Folia Sociologica, nr 49, s. 81-96.
 • 2014 - Ornacka K., Nóżka M., Smagacz-Poziemska M., Children and Young People in the City. Extracts from Krakow research”, Youth in Cental and Eastern Europe. Sociological Studies nr 2.
 • 2014 - Ornacka K., Mirewska E., O przemocy instytucjonalnej wobec dzieci i młodzieży w systemie instytucjonalnej pieczy zastępczej jako wyzwaniu dla pracy socjalnej, W: S. Lovasova (red.), Rizikove spravanie v teorii a praxi socialnej prace, Univerzita Pavla Jozefa Safárika v Kosiciach, Kosice, s.182-193
 • 2014 - Ornacka K., Żuraw K., O bezdomności małego człowieka w przestrzeni społecznej, W: J. Matejek, E. Zdebska (red.) Bezdomność - wymiar osobowy i instytucjonalny, Wydawnictwo "Scriptum", Kraków, s. 172-188.
 • 2013 - Ornacka K., Od socjologii do pracy socjalnej. Społeczny fenomen dzieciństwa, monografia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • 2013 - Ornacka K., O wielości i różnorodności światów ewaluacyjnych w pracy socjalnej, W: K. Frysztacki (red.), Krakowskie studia pracy socjalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • 2013 - Ornacka K., Wałek I., O dziecięcej filozofii wartości i wsparciu dla rodziny - na przykładzie badań wśród młodzieży, W: J. Matejek, R. Spyrka-Chlipała (red.), Dziecko i rodzina w różnych obszarach wsparcia instytucjonalnego i pozainstytucjonalnego, Kraków: Wydawnictwo Koło Kwadratu, Kraków, s. 179-196.
 • 2013 - Ornacka K., Szlachta K., O dzieciństwie (nie)równych szans z perspektywy młodzieży gimnazjalnej oraz wychowanków domu dziecka, W: J. Matejek, R. Spyrka-Chlipała (red.), Dziecko i rodzina w różnych obszarach wsparcia instytucjonalnego i pozainstytucjonalnego, Kraków: Wydawnictwo Koło Kwadratu, Kraków, s. 93-110.
 • 2013 - Ornacka K., Żuraw K., O umacnianiu dzieci w organizacjach pozarządowych – na przykładzie stowarzyszenia Parasol, W: J. Matejek, R. Spyrka-Chlipała (red.), Dziecko i rodzina w różnych obszarach wsparcia instytucjonalnego i pozainstytucjonalnego, Kraków: Wydawnictwo Koło Kwadratu, Kraków, s. 22-39.
 • 2011 - Ornacka K., Społeczny fenomen dzieciństwa – na podstawie badań przeprowadzonych wśród dzieci, W: M. Smagacz-Poziemska, M. Nóżka, K. Frysztacki (red.), Dzieci ulicy. Procesy marginalizacji i automarginalizacji nieletnich. Zeszyty Pracy Socjalnej, Zeszyt XVI, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 7-29.
 • 2007 - Ornacka K. (red.), Cracow-Berlin debate on children, families and poverty, Zeszyty Pracy Socjalnej, tom XII, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • 2003 - Ornacka K., Ewaluacja. Między naukami społecznymi i pracą socjalną, Zeszyty Pracy Socjalnej, tom VIII, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Ongoing projects

 • Nastolatek w centrum - o sztuce pomagania w przestrzeni działania społecznego (A teenager in the center - about the art of helping in the space of social action) - project implemented in cooperation with Krakowski Instytut Terapii (Cracow Therapy Institute)
 • "Było sobie raz dziecko (...)" ("There was once a child (...)") - research of trauma trajectory for children with experience of abuse - a multi-stage project implemented with a PhD student and an interdisciplinary team of professionals
 • Dorastanie w partnerstwie (Growing up in partnership) - educational project implemented in cooperation with students

Previous projects

Research project "From sociology to social work - the social phenomenon of childhood" financed under the grant of the Ministry of Science and Higher Education, project number NN 116 013339, 2010-2012. Research manager and implementer.