prof. dr hab. Krystyna Romaniszyn

position: full professor

e-mail: krystyna.romaniszyn@uj.edu.pl
 

Professor Krystyna Romaniszyn - Professor of Sociology, affiliated with the Institute of Sociology at the Jagiellonian Univeristy, Kraków, Poland. Her research interest focus on: anthropology of migration and economic anthropology, sociology and anthropology of consumption. She has carried out fieldworks among the Polish migrants in Athens (Greece) in 1994, and Vienna (Austria) in 1999. Her books include: The New Road to Serfdom? (2011, editor and co-author); Culture and Migration. The Cultural Implications of International Migrations in the Light of Fieldwork Analysis (2008 editor and co-author); Work and Consumption. An Anthropological Analysis (2007); Portraits and Self- Portrait. Poles about themselves, Other Nations, Europe, and the European Union (2005, editor and co-author); The Cultural Implications of International Migrations (2003). In years 2001-2005 she coordinated Polish part of the international research project (6F): Representations of Europe and the nation in current and prospective member-states – political elites, media and civil society (EURONAT), and in years 2006-2008 she coordinated the Polish part of the program CLIOHRES.net. She co-organized sessions at the conferences of: 1/ the European Sociological Association (ESA) in Essex UK 1997, on: Migration and Fortress Europe; 2/ the European Association of Social Anthropologists (EASA) in Vienna, Austria 2004, on: Facing the distance and proximity.

Research interests

 • sociology and anthropology of consumption
 • sociology of migrations
 • economic anthropology

Publications

 • W obliczu końca Europy, jaką znamy, "Roczniku Kulturoznawcze" TN KUL 2020, t. XI, nr. 1, s. 17-40.
 • Esej reenzyjny: Społeczeństwo rynkowe po socjalizmie: Koncepcje Polanyiego w interpretacji Chrisa Hanna, "Kultura i społeczeństwo", 2020, nr 2, 217-225.
 • Migracje a zmiana celowa, "Studia Polonijne", t. 40, 2019, s. 5-32
 • Bazarowi obywatele bazarowych społeczeństw [w:] A. Szafrański (red.) Kultura-Bazar-Narracja, Wyd. KUL, Lublin 2019, s. 11-31
 • The immigrant as non-invented other, "Studia Polonijne", 2018 t. 39, s. 5-31.
 • Dobrobyt - sprawa prywatna? Polskie doświadczenia i opinie [w:] Socjologia ekonomiczna. Przewodnik pod redakcją Witolda Morawskiego, PWN Warszawa 2018, s. 79-88.
 • Migracje: pozyskiwanie i trwonienie kapitału ludzkiego [w:] Socjologia ekonomiczna. Przewodnik pod redakcją Witolda Morawskiego, PWN Warszawa 2018, s. 347-354.
 • Theory on disorganisation in migrant families in contemporary migration research in Athens and Vienna [w:] Contemporary Migrations in the Humanistic Coefficient Perspective. Florian Znaniecki’s Thought in Today’s Social Science Research, J. Kubera, Ł. Skoczylas (red.), Peter Lang, Frankfurt n/Menem 2017.
 • Dialog, którego zabrakło, o zbieżności i różnicach koncepcji i postulatów metodologicznych Stephena Gudemana i Clifforda Geertz’a [w:] Clifford Geertz a wyzwania antropologii współczesnej. Zmiana czy kontynuacja, red. A. Szafrański, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, s. 29-49.
 • Nowa moralność w nauce [w:] Wiedza a moralność, red. M. Zemło, A. Jabłoński, J. Szymczyk, Wydawnictwo KUL, 2017, s. 107-122.
 • Zaufanie w społeczeństwie uRynkowionym [w:] Zaufanie społeczne. Teoria - idee - praktyka, red. J. Szymczyk, Oficyna Naukowa, Warszawa 2016, s. 101-126.
 • Kulturowy wymiar migracji, w: Transformacje. Przewodnik po zmianach społeczno-ekonomicznych w Polsce, red. M. Lesińska, A. Górny, P. Kaczmarczyk, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2016, s.160-167.
 • Kolonializm w dobie globalizacji?, "ŚWIAT I SŁOWO ", 2(27), 2016, S. 13-29
 • Krótki wykład o utowarowieniu, Wyd. UJ, Kraków 2015, stron 156.
 • Termin "wypędzenie" jako sprawne narzędzie polityki [w:] Wysiedlenia jako narzędzie polityki ludnościowej w Europie XX wieku, pod red. Jacka Wołoszyna, IPN, Lublin 2015, s. 31 - 48.
 • NOWA DROGA DO ZNIEWOLENIA? O ŻYCIU W SPOŁECZEŃSTWIE KONSUMPCYJNYM, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków 2011.
 • CULTURE AND MIGRATION: THE CULTURAL IMPLICATIONS OF INTERNATIONAL MIGRATIONS IN THE LIGHT OF FIELDWORK EVIDENCE, Nomos: Kraków 2008.
 • RZECZ O PRACY I KONSUMPCJI. ANALIZA ANTROPOLOGICZNA, Nomos: Kraków 2007.
 • PORTRETY I AUTOPORTRET – POLACY O SOBIE INNYCH NARODACH, EUROPIE I UNII EUROPEJSKIEJ, Nomos: Kraków 2005.
 • KULTUROWE IMPLIKACJE MIEDZYNARODOWYCH MIGRACJI, KUL: Lublin 2003.
 • ŚWIAT GOSPODAREK LUDZKICH. O KSZTAŁTOWANIU SIE PRZEDMIOTU POZNANIA ANTROPOLOGII GOSPODARCZEJ, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków 1994.
 • CHŁOPI POLSCY W KANADZIE (1896-1939), IRWiR PAN: Warszawa 1991.
 • Zmysłowy cyborg - człowiek w dobie konsumpcjonizmu [w:] A. Czerner, E. Nieroba (red.) Sudia z socjologii emocji. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012 (tom antydatowany na 2011), s. 187-212.
 • O użyteczności opisowo-oceniającego terminu wypędzenie – w kontekście dwóch przypadków przesiedlenia [w:] Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Migracje przymusowe w Europie – przesiedlenia, wysiedlenia, wypędzenia, deportacje. Różne punkty widzenia, H.P. Muller, M. Zielińska (red), Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra 2012, s. 93-112.
 • Nowe u naszych wrót: o modernizacji rodziny [w:] W. Morawski (red.) Powiązania zewnętrzne. Modernizacja Polski, Wydawnictwo Wolters Kluwer: Warszawa 2012, s. 508-529.
 • Europe, and the Polish state, nation, and national identity formation [w:] W. Spohn, A. Ichijo (red.) (2005) Entangled Identities. Europe and the Nation, s. 154-171, Ashgate, Londyn.
 • The cultural implications of international migrations, "POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW" Warszawa 2004, t.2, s. 141-159.
 • International migration as a challenge to the ‘cultural status quo' of the receiving societies [w:] J. Dacyl, Ch. Westin (red.) Between Universal Values and Unbounded Diveristy, CEIFO-UNESCO: Sztokholm 2003, s. 126-166.
 • Migration-Cultural Diversification-Eurpeanization [w:] W. Spohn, A. Triandafyllidou (red.) Europeanization, National Identities and Migration. Changes in Boundary Construction between Western and Eastern Europe, Routhledge: Londyn 2003, s. 99-120.
 • Cultural diversification in Poland after 1989 [w:] P. Skalnik (red.) Sociocultural Anthropology at the Turn of the Century: Voices from the Periphery, SET OUT: Praga 2000, s. 87-104.
 • Clandestine Labour Migration from Poland to Greece, Italy and Spain - Anthropological Perspectives [w:] R. King, G. Lazaridis, Ch. Tsardanidis (red.) Eldorado or Fortress? Migration in Southern Europe, Macmillan Londyn 2000, s. 125-144.
 • Towards cultural diversification in Poland: the effects of transition from 'closed' to 'open' society [w:] J. Dacyl, Ch. Westin (red.) Governance of Cultural Diversity: Selected Aspects, CEIFO/UNESCO: Stockholm 2000, s. 87-111.
 • The Presence of the Polish Undocumented in Greece in the Perspective of European Unification [w:] F. Anthias, G. Lazaridis (red.) Into the Margins: Migration and Exclusion in Southern Europe, Ashgate, Aldershot 1999, s. 123-138.
 • The Invisible Community: Undocumented Polish Workers in Athens, "NEW COMMUNITY", 1996, 22(2), s. 321-333.
 • Polacy w Grecji. Cz.I Współczesna masowa migracja zarobkowa z Polski do Grecji (s.7-42); Cz.II Udział Polaków w greckiej gospodarce paralelnej, (s. 43-79); Cz.III Dziś i jutro nielegalnej Polonii w Grecji, (s. 80-98), "STUDIA POLONIJNE", Lublin 1995, t. 16, s. 7-98.

Projects

 • Field research among Polish emigrants in Athens (Greece 1993)
 • Field research among Polish emigrants in Vienna (Austria 1999)
 • Coordinating the Polish part of international research (6 Framework) Representations of Europe and the nation in current and prospective member states - political elites, media and civil society (EURONAT) (2001-2005)