Prof. dr hab. Lucjan Kocik

prof. dr hab. Lucjan Kocik - emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, swoje badania skupia na obszarach wiejskich. Dotyczą one przemian rodzin rolniczych oraz społeczności lokalnych. W pierwszej połowie lat 1980-ych prowadzi (wspólnie z Zygmuntem Seręgą) program badawczy dotyczący przeobrażeń rodzinnych gospodarstw rolnych w wybranych społecznościach wiejskich Polski południowej. Stypendysta American Council of Learned Societies prowadzący program badawczy dotyczący farmerów polskiego pochodzenia w stanie Wisconsin (USA). Autor wielu prac dotyczących przeobrażeń rodzin rolniczych oraz podręcznika z zakresu socjologii rodziny, wydanego w roku 2006 przez Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne.

Wybrane publikacje książkowe

  • Rodzina w obliczu wartości i wzorów życia ponowoczesnego świata, Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne 2006.
  • Wzory małżeństwa i rodziny. Od tradycyjnej jednorodności do współczesnych skrajności, Kraków: Acta Academiae Modrevianae 2002.
  • Trauma i eurosceptyzm polskiej wsi, Kraków: Universitas 2001.
  • Między przyrodą, zagrodą i społeczeństwem. Społeczno–kulturowe problemy ekologii wsi i rolnictwa, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2000.
  • Rodzina – Społeczeństwo – ład moralny, Kraków: TUL Zeszyt nr 3 (mała poligrafia) 1993.
  • Polski farmer w Ameryce. Studium przypadku stanu Wisconsin w USA, Kraków: Ossolineum 1990.
  • Rodzina chłopska w procesie modernizowania się wsi polskiej, Kraków: Uniwersytet Jagielloński 1986.
  • Badania rodziny chłopskiej jako element kształtowania polityki społecznej w Makroregionie Południowo – Wschodnim, Kraków: PAN (mała poligrafia) 1985.
  • [współautorstwo z:] Zygmunt Seręga, Problemy funkcjonowania gospodarstw indywidualnych w warunkach wysokotowarowej produkcji rolnej. Studium socjologiczne gminy Głogówek, Opole: Instytut Śląski w Opolu 1985.
  • Przeobrażenia funkcji współczesnej rodziny wiejskiej, Kraków: Ossolineum 1976.