dr hab. Lucjan Miś, prof. UJ (vel Łucjan Miś)

position: university professor

e-mail: lucjan.mis@uj.edu.pl

dr hab. Lucjan Miś, prof. UJ (vel Łucjan Miś) – main research interests are the sociology of social problems, social constructionism, social work, the solution-focused approach and communication video-training. Head of the Department of Applied Sociology and Social Work of the Institute of Sociology. Member of the following academic societies: Polish Sociological Association, Polish Psychological Association, Society for the Study of Social Problems, American Sociological Association, International Consortium for Social Development (Vice-President 2005-2014, since 2014 treasurer of the European Branch). Has collaborated with Indiana University Bloomington (USA), Fontys University of Applied Sciences in Tilburg (Netherlands), Evangelische Hochschule in Berlin, Fondazione Giacomo Brodolino (Rome), Frankfurt University of Applied Sciences, and the Employment Department in Sheffield (UK), as well as universities and research institutions in Poland (University of Łódź, Institute of Public Affairs).

Research interests

 • sociology of social problems
 • employment and unemployment
 • solution-focused social work
 • social development
 • social constructionism 

Publications (last 4 years)

2020
 • O twórczości Krzysztofa Frysztackiego. W: Zeszyty Pracy Socjalnej, tom 25, z.3, doi:10.4467/24496138ZPS.20.023.13078, s. 153–162 [PUBLICATION]
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy socjalnej i zawodach pomocowych. W: Z. Wiśniewski, C. Sadowska-Snarska (red.) Praca i rynek pracy w perspektywie gospodarki 4.0. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, ISBN 978-83-8180-412-7, s. 455-472
2019
 • Miś L., The social problems in the Visegrad Group countries. Trnava-Bratislava: TYPI Vydavatelstvo Universitatis Tyrnaviensis – VEDA Vydavatelstvo Slovenckej Adademie Vied, ISBN 978-80-568-0141-3 [PUBLICATION]
 • Miś L., Guran P., Rodzina i polityka rodzinna w Polsce i na Słowacji, "Zeszyty Pracy Socjalnej" Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 123-132, DOI 10.4467/24496138ZPS.19.010.11087
 • Miś L., Bezrobocie i zatrudnienie w krajach Grupy Wyszehradzkiej w latach 2004-2018, w: C. Sadowska-Snarska, Z. Wiśniewski (red.) Zmiany na rynku pracy w perspektywie społecznej. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ISBN 978-83-231-4297-3, s. 19-30
 • Miś L., Wachlarz współczesnych stanowisk teoretycznych dla pracy socjalnej, w: K. Frysztacki (red.), Praca socjalna. 30 wykładów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 97-117, ISBN 978-83-01-20849-3
 • Miś L., Problemy społeczne Grupy Wyszehradzkiej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019 [about book]
2018
 • Miś L., Badania problemów społecznych w polskiej socjologii w ostatnich trzydziestu latach, "Zeszyty Pracy Socjalnej", 2018, Volume 23, Nr 3, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 252-261, DOI 10.4467/24496138ZPS.18.023.10143

 

See: Lucjan Miś - list of publications
 

Ongoing projects

Społeczeństwa Europy Środkowej w pracach socjologów polskich, słowackich i czeskich
 

Previous projects

 • 2011-2012 - Diagnoza problemów społecznych i monitoring polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach. The program was co-financed by the European Union from ESF funds (nr UDA-POKL.07.02.01-24-028/09-00). Project coordinator (supervisor)
 • 2004-2007 - Solution Focused Approach as a new method in social welfare and education in Poland. Project leader in Poland (2004/05)
 • 2006-2007 - Study on poverty and social exclusion among lone-parent households. Project coordinator (National expert)
 • 2006 - The Early School Leaving Phenomenon in Poland. Project participant
 • 1996-2001 - Education of careworkers of the Video Interaction Training and Kangaroo Method and the implementation of VIT in Poland. Project coordinator