dr hab. Lucjan Miś, prof. UJ (vel Łucjan Miś)

position: university professor
e-mail: lucjan.mis@uj.edu.pl

dr hab. Lucjan Miś, prof. UJ (vel Łucjan Miś) – main research interests are the sociology of social problems, social constructionism, social work, the solution-focused approach and communication video-training. Head of the Department of Applied Sociology and Social Work of the Institute of Sociology. Member of the following academic societies: Polish Sociological Association, Polish Psychological Association, Society for the Study of Social Problems, American Sociological Association, International Consortium for Social Development (Vice-President 2005-2014, since 2014 treasurer of the European Branch). Has collaborated with Indiana University Bloomington (USA), Fontys University of Applied Sciences in Tilburg (Netherlands), Evangelische Hochschule in Berlin, Fondazione Giacomo Brodolino (Rome), Frankfurt University of Applied Sciences, and the Employment Department in Sheffield (UK), as well as universities and research institutions in Poland (University of Łódź, Institute of Public Affairs).

Research interests

 • sociology of social problems
 • employment and unemployment
 • solution-focused social work
 • social development
 • social constructionism 

Publications (last 6 years)

2019
 • Miś L., The social problems in the Visegrad Group countries. Trnava-Bratislava: TYPI Vydavatelstvo Universitatis Tyrnaviensis – VEDA Vydavatelstvo Slovenckej Adademie Vied, ISBN 978-80-568-0141-3
 • Miś L., Guran P., Rodzina i polityka rodzinna w Polsce i na Słowacji, "Zeszyty Pracy Socjalnej" Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 123-132, DOI 10.4467/24496138ZPS.19.010.11087
 • Miś L., Bezrobocie i zatrudnienie w krajach Grupy Wyszehradzkiej w latach 2004-2018, w: C. Sadowska-Snarska, Z. Wiśniewski (red.) Zmiany na rynku pracy w perspektywie społecznej. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ISBN 978-83-231-4297-3, s. 19-30
 • Miś L., Wachlarz współczesnych stanowisk teoretycznych dla pracy socjalnej, w: K. Frysztacki (red.), Praca socjalna. 30 wykładów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 97-117, ISBN 978-83-01-20849-3
 • Miś L., Problemy społeczne Grupy Wyszehradzkiej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019 - (about book)
2018
 • Miś L., Badania problemów społecznych w polskiej socjologii w ostatnich trzydziestu latach, "Zeszyty Pracy Socjalnej", 2018, Volume 23, Nr 3, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 252-261, DOI 10.4467/24496138ZPS.18.023.10143
2016
 • Miś L., Ornacka K., “Dziecięcy zwrot”w socjologii i polityce społecznej, "Przegląd Socjologiczny", Volume LXV, Nr 2, Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, ISSN 0033-2356, e-ISSN 2350-9351, s. 33-56
 • Miś L., To be like Copehagen…Central European city residents’ dreams versus reality, w: R. Sundby, A.Heimgartner (eds.) The Welfare Society – an Aim for Social Development. Zurich: LIT Verlag, ISBN 978-3-643-90718-9, s. 97-108
 • Miś L., Dąbrowska B., Familie als ein problem, familie als eine loesung, "Zeszyty Pracy Socjalnej. Translations", 2016, Volume 19, Nr 4, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISSN 1507-4285, e-ISSN 2449-6138, s. 41-51, DOI 10.4467/24496138PS.15.003.4808 [Translation of the text "Family as a problem, family as a solution" from 2014 into German]
2015
 • Miś L., Ornacka K., Children's social campaigns in Polish mass media. Research study on social marketing in 2012, "Youth in Central and Eastern Europe. Sociological studies", 1(3) 2015, ISSN: 2409-952X, s.58-69
 • Miś L., Pieklus I., Porzucanie nauki szkolnej przez uczniów – kontekst europejski, "Debata edukacyjna", 2013, rocznik nr 6 (volume title: „Wokół wyzwań współczesnej edukacji"), Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, ISSN 1895-2763, s.97-109 (tom opublikowany w czerwcu 2015)
 • Miś L., Ornacka K., Podmiotowość dziecka w rodzinie i w sferze publicznej, "Problemy polityki społecznej. Studia i dyskusje", 2014, nr 28(1). Warszawa: Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Instytut Polityki Społecznej, ISSN: 1640-1808, s. 63-84
2014
 • Miś L., Rodzina jako problem, rodzina jako rozwiązanie, "Zeszyty Pracy Socjalnej", 2014, Volume 19, nr 4, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISSN 1507-4285, e-ISSN 2449-6138, s. 123-132, DOI 10.4467/24496138PS.14.010.3726
 • Miś L., Mężczyźni w pracy socjalnej - analiza wybranych zagadnień, "Problemy polityki społecznej. Studia i dyskusje", 2014, nr 27(4). Warszawa: Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Instytut Polityki Społecznej, ISSN: 1640-1808, s.109-125
 • Miś L., Ornacka K., Żuraw K., Zooterapia jako innowacyjna metoda pracy socjalnej wspierająca jakość życia seniorów, w: M. Nóżka, M. Smagacz-Poziemska (red.) Starzenie się. Problemat społeczno-socjalny i praktyka działań, seria: "Zeszyty Pracy Socjalnej" (zeszyt 18), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISSN 1507-4285, ISBN 978-83-233-3830-7, s.175-186
 • Miś L., Szepski M., Ornacka K., Starość na stronach internetowych Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej. Problemy ludnościowe a polityka społeczna, w: M.Nóżka, M.Smagacz-Poziemska (red.) Starzenie się. Problemat społeczno-socjalny i praktyka działań, seria: "Zeszyty Pracy Socjalnej" (zeszyt 18), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISSN 1507-4285, ISBN 978-83-233-3830-7, s.188-204 
 • Miś L., Mirewska E., Kwestia bezdomności w bieżących programach polityk publicznych. W: J. Matejek, E.Zdebska (red.) Bezdomność - wymiar osobowy i instytucjonalny, Kraków: Wydawnictwo Scriptum, ISBN 978-83-64028-61-8, s.93-108
 • Miś L., Szepski M., Internet, Social Welfare and Participatory Democracy, w: S.Elsen, W.Lorenz (eds.) Social Innovation, Participation and the Development of Society. Soziale Innovation, Partizipation und die Entwicklung der Gesellschaft, Bozen-Bolzano: Bozen-Bolzano University Press, ISBN 978-88-6046-070-7, s. 129-148
 • Miś L., Pieklus I., Wojna w mediach. Wizualne przedstawienia wojny domowej w Libii, w: M.Plucińska (red.) Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w wymiarze jednostkowym i społecznym, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, ISBN 978-83-62243-13-6, s. 105-120
 • Miś L., Mirewska E., Rola pracownika socjalnego w systemie służby zdrowia, "Studia Sieradzana", Sieradz: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, nr 6A/2014, ISSN 2299-2938, s. 48-62
 • Miś L., Polityka społeczna a polityka symboliczna. Związki między nierównością a niesprawiedliwością, w: W. Koczur, A. Rączaszek (red.) Polityka społeczna wobec problem bezpieczeństwa socjalnego w dobie przeobrażeń społeczno-ekonomicznych, Katowice: Studia Ekonomiczne, nr 179, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, ISSN 2083-8611, s. 9-20
 • Miś L., Męska praca socjalna. Zarys problematyki, w: K.Frysztacki (red.) Krakowskie studia pracy socjalnej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISBN: 978-83-233-3683-9, s.93-112
 • Miś L., The ‘natural history' of unemployment in Poland during past two decades. w: M.Schaefer (ed.) Social Education Project of Improving Knowledge in Economics. Ausgabe 2013/4, Osthofen, Germany, Poitiers, France: Journal L'Association 1901 "Sepike", ISSN: 2196-9531, s. 157-167 


dr hab. Lucjan Miś, prof. UJ - FULL LIST OF PUBLICATIONS

Ongoing projects

Społeczeństwa Europy Środkowej w pracach socjologów polskich, słowackich i czeskich

Previous projects

 • 2011-2012 - Diagnoza problemów społecznych i monitoring polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach. The program was co-financed by the European Union from ESF funds (nr UDA-POKL.07.02.01-24-028/09-00). Project coordinator (supervisor)
 • 2004-2007 - Solution Focused Approach as a new method in social welfare and education in Poland. Project leader in Poland (2004/05)
 • 2006-2007 - Study on poverty and social exclusion among lone-parent households. Project coordinator (National expert)
 • 2006 - The Early School Leaving Phenomenon in Poland. Project participant
 • 1996-2001 - Education of careworkers of the Video Interaction Training and Kangaroo Method and the implementation of VIT in Poland. Project coordinator

Obecnie realizowane projekty

Społeczeństwa Europy Środkowej w pracach socjologów polskich, słowackich i czeskich

Zrealizowane projekty

 • 2011-2012 - Diagnoza problemów społecznych i monitoring polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach. Program współfinansowany przez Unię Europejska ze środków EFS (nr UDA-POKL.07.02.01-24-028/09-00). Koordynator (Opiekun naukowy)
 • 2004-2007 - Solution Focused Approach as a new method in social welfare and education in Poland. Kierownik (2004/05) ze strony polskiej
 • 2006-2007 - Study on poverty and social exclusion among lone-parent households. Koordynator (National expert)
 • 2006 - The Early School Leaving Phenomenon in Poland. Uczestnik
 • 1996-2001 - Education of careworkers of the Video Interaction Training and Kangaroo Method and the implementation of VIT in Poland. Koordynator