dr hab. Magdalena Ślusarczyk

position: assistant professor
e-mail: magdalena.slusarczyk@uj.edu.pl

dr hab. Magdalena Ślusarczyk – following degrees in sociology (master's at the Institute of Sociology of the Jagiellonian University) and German philology (bachelor's at the Jagiellonian languages college), in 2005 she defended her PhD dissertation and completed postgraduate studies in careers counselling. Currently an adjunct in the Department of Population Studies. Has been a member of two international project research teams (6th FP and German Ministry of Foreign Affairs), and is currently a researcher on the Polish-Norwegian Research Programme project. Has worked with the Office of the Human Rights Defender and the Committee for Migration Studies of the Polish Academy of Sciences. A member of the editorial committee of Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny quarterly and of the Jagiellonian Migration Studies Centre, her main research interests are the sociology of migration and education.

Research interests

 • sociology of migration
 • sociology of education
 • sociology of upbringing
 • social policy

Publications

 • K. Slany, M. Ślusarczyk, Genderowa specyfika rynku pracy – na przykładzie imigrantek w Polsce, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 1/2012
 • Trening socjalizacyjny. Wybrane zagadnienia kształtowania ról płciowych w procesie edukacji, „Kultura i Edukacja" nr 2/2011
 • Ślusarczyk M. Spory o edukację. Wczoraj i dziś. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2010.
 • Slany K., Kowalska B., Ślusarczyk M. (red.), Kalejdoskop genderowy. W drodze do poznania płci społeczno-kulturowej w Polsce. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011.
 • Slany K., Małek A., Ślusarczyk M. Changing Patterns of Migration in Poland. Integration of Migrant Women in the Polish Labour Market and Society. W: Women in New Migrations. Current Debates in European Societies. Jagiellonian University Press 2010, s. 263-297.
 • Demograficzne i społeczne aspekty migracji Polaków na początku XXI wieku, 2010, (w:) H. Grzymała-Moszczyńska, A. Kwiatkowska, J. Roszak, Drogi i rozdroża. Migracje Polaków po 1 maja 2004 roku. Analiza psychologiczno-socjologiczna. Nomos, Kraków.
 • K. Slany, M. Ślusarczyk, 2010, Zostać czy wracać? Dylematy emigranta, (w:) H. Grzymała-Moszczyńska, A. Kwiatkowska, J. Roszak, Drogi i rozdroża. Migracje Polaków po 1 maja 2004 roku. Analiza psychologiczno-socjologiczna. Nomos, Kraków.
 • M. Ślusarczyk, M. Grążawski, Bezpieczeństwo publiczne w świetle orzecznictwa sądowego i opinii mieszkańców miasta i powiatu bielskiego, WSA, 2009.
 

Ongoing projects

„Doing family in transnational context. Demographic choices, welfare adaptations, school integration and every-day life of Polish families living in Polish-Norwegian transnationality".