dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska, prof. UJ

position: university professor
e-mail: malgorzata.bogunia-borowska@uj.edu.pl

dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska, prof. UJ – sociologist, specialist in cultural and media studies, and associate professor at the Institute of Sociology of the Jagiellonian University. A graduate of the university's Faculty of Philology and Faculty of Management and Social Communication, she also completed postgraduate studies in economics and management at the Department of Applied Economics in the Faculty of Law and Administration. Specialises in the sociology of everyday life, visual sociology, media education and media culture, and researches contemporary cultural and civilisational transformations, especially all aspects of life in a consumer society. A critic and analyst of the cultural contents and meanings created within television, film and popular culture in general, she is also interested in issues of media education and communication. Recipient of a scholarship of the Foundation for Polish Science and numerous scholarships of the government of the Republic of Italy. Member of the International Sociological Association, Polish Sociological Society and International Visual Sociology Association. Regularly collaborates with the Civic Institute and the Gdańsk Institute for Market Economics.

Research interests

 • sociology of culture and consumption
 • sociology of media
 • sociology of film
 • contemporary sociological theories
 • cultural and civilizational processes.

Publications

Books:

 • 2019 – Bogunia-Borowska Małgorzata (red.) Współczesny świat dziecka. Media i konsumpcja. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 382.
 • 2015 – Bogunia-Borowska Małgorzata (red.) Fundamenty dobrego społeczeństwa. Wartości. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK, s. 381.
 • 2012 – Bogunia-Borowska Małgorzata Fenomen telewizji. Interpretacje socjologiczne i kulturowe. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 328.
 • 2012 – Bogunia-Borowska Małgorzata, Sztompka Piotr (red.) Fotospołeczeństwo. Teksty z socjologii wizualnej. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK.
 • 2009 – Bogunia-Borowska Małgorzata (red.) Barwy codzienności. Analiza socjologiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 380.
 • 2008 – Bogunia-Borowska Małgorzata, Sztompka Piotr (red.) Socjologia codzienności. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK, s. 974.
 • 2006 – Bogunia-Borowska Małgorzata (red.) Dziecko w świecie mediów i konsumpcji. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 270.
 • 2004 – Bogunia-Borowska Małgorzata Reklama jako tworzenie rzeczywistości społecznej Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 160.
 • 2003 – Bogunia-Borowska Małgorzata, Śleboda Marta (współautorska) Globalizacja i konsumpcja. Dwa dylematy współczesności. Kraków: Wydawnictwo Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, s. 155-316 (część poświęcona dylematowi konsumpcji).

Introductions:

 • 2020 - Disaster, Cataclysms, Calamities. Narratives, Images and Representations of Dramatic Events in Contemporary Culture „Contemporary Culture. Theory. Interpretation. Practice”.
 • 2019 – Dziecko w społecznym i kulturowym laboratorium konsumpcji i imaginarium mediów [w:] Bogunia-Borowska Małgorzata (red.) Współczesny świat dziecka. Media i konsumpcja. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 13-27
 • 2015 – Życie w dobrym społeczeństwie. Wartości jako fundament dobrego społeczeństwa. [w:] Bogunia-Borowska Małgorzata (red.) Fundamenty dobrego społeczeństwa. Wartości. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK, s. 13-46.
 • 2012 – Fotospołeczeństwo. Społeczno-kulturowe konteksty dyskursu o społeczeństwie [w:] Bogunia-Borowska Małgorzata, Sztompka Piotr (red.) Fotospołeczeństwo. Teksty z socjologii wizualnej. Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK, Kraków, s. 11-44
 • 2009 – Codzienność i społeczne konteksty życia codziennego – Wstęp do książki Barwy codzienności. Analiza socjologiczna. [w:] Bogunia-Borowska Małgorzata (red.) Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 7-29.
 • 2008 – Codzienność życia społecznego. Wyzwania dla socjologii XXI wiek – Wstęp do książki Socjologia codzienności [w:] Sztompka Piotr, Bogunia-Borowska Małgorzata (red.) Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, s. 53-96.
 • 2006 - Adolescencja dzieci oraz infantylizacja dorosłych w dobie infantylizacji kulturowej – Wstęp do książki Dziecko w świecie mediów i konsumpcji [w:] Bogunia-Borowska Małgorzata (red.) Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s.7-44.

Papers and book chapters:

 • 2020 - Museum Vitae: Cracking and Continuing after a Disaster. The 9/11 Memorial and Museum in New York. Culture „Contemporary Culture. Theory. Interpretation. Practice.
 • 2019 – Kamil, czyli historia dojrzewania z nowymi mediami. Analiza krytycznej i kreatywnej postawy wobec mediów i kultury konsumpcyjnej. [w:] Bogunia-Borowska Małgorzata (red.) Współczesny świat dziecka. Media i konsumpcja. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • 2018 – Metafora konsumpcji. Sposób opisu zmian kulturowych i społecznych w Ameryce lat 80. i 90. XX wieku w filmie Co gryzie Gilberta Grape’a Lassego Hallströma [w:] „Kultura Popularna”, nr 2, s. 66-87.
 • 2015 – Bogunia-Borowska Małgorzata, Dąbrowski Adam, Euro 2012 in Poland – the social factor – "doping" in mobilization of polish society and creation of a global community [w:] Pardo Rodrigo, González Aja Teresa, Irureta-Goyena Pilar (editores) El fenómeno del dopaje. Desde la perpectiva de las Ciencias Sociales. Universidad Politécnica de Madrid. Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte – INEF.
 • 2015 – Obraz klasy średniej w telewizyjnych programach kulinarnych „Studia Socjologiczne" nr 1 (216) 119-148.
 • 2014 – The Light and Dark Sides of Consumption in the New Democracies. The Images from Poland of Polish Consumption as a Case Study [w:] Frysztacki Krzysztof, Śliz Anna (red.) OPEN CULTURE: Cultural Dialogue Across Borders, Culture or Cultures in the Dynamics of Social Life. Opole: University of Opole, Volume 4.
 • 2014 – Zderzenie nowoczesności i tradycji, czyli obyczajowość polskiej rodziny w serialu Rodzinka.pl [w:] Beata Łaciak (red.) Obyczajowość polska początku XXI wieku – w procesie przemian. Warszawa: Wydawnictwo Żak.
 • 2014 – Homo tabloidus i tabloidowy świat, [w:] Markowski Jarosław, Kaniewska Aleksandra) (red.) Polacy: kim jesteśmy, kim będziemy. Warszawa: Instytut Idei, nr 5.
 • 2013 – Trzy bajkowe modele opisywania świata społecznego: od świata porządku dziecka przez świat porządku dorosłych do świata porządku przedmiotów i ich zaczarowania [w:] Beata Łaciak (red.) Dzieciństwo we współczesnej Polsce. Charakter przemian. Warszawa: Wydawnictwo Żak.
 • 2012 – Kultura codzienności i społeczna percepcja treści kulturowych – konteksty analityczne i postulaty badawcze [w:] Krzysztof Frysztacki, Piotr Sztompka (red.) Polska początku XXI wieku: przemiany kulturowe i cywilizacyjne. Warszawa: Polska Akademia Nauk. Komitet Socjologii.
 • 2012 – Przestrzeń komórki – mój mikroświat. Mikroświat przestrzeni komórek jako reprodukcja makroświata struktur społecznych [w:] Maślanka Tomasz, Strzyczkowski (red.) Konstanty Między rutyną a refleksyjnością. Praktyki kulturowe i strategie życia. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • 2012 – Europa na przecięciu kultur – jednostka w europejskiej przestrzeni. „ Kod nieznany" Michel Haneke i „Noi Albinoi" Dagur Kári. „Kultura i Historia", nr 21.
 • 2012 – Kryzys ojcostwa – style życia i typologia męskich postaw w polskim kinie po 1989 roku [w:] Jawłowska Aldona, Pawlik Wojciech, Fatyga Barbara (red.) „Style życia, wartości, obyczaje. Stare tematy, nowe spojrzenia" Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • 2011 – Obrazy i znaczenie dziecka w filmowych opowieściach z czasów transformacji i nowej rzeczywistości [w:] Łaciak Beata (red.) Nowe społeczne wymiary dzieciństwa. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • 2010 – Koncepcja self-television – refleksja nad statusem ponowoczesnej telewizji. Analiza meta-telewizyjnej narracji oraz autoreferencyjnej natury telewizji. "Kultura i Społeczeństwo" nr 2.
 • 2010 – Kultura codzienności – portret Polaków dziś i jutro [w:] Łaciak Beata (red.) Polskie style życia. Między miastem a wsią. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 • 2010 – Flaneur w Opolu, czyli subiektywny portret miasta - spostrzeżenia i rozważania ( [w:] Frysztacki Krzysztof Obrazy i zagadnienia Opolszczyzny (oczyma socjologów). Opole: Wydawnictwo Instytut Śląski.
 • 2010 – Dyskursy miłości w kinie polskim lat 1989-2009 [w:] Szczepaniak Monika Miłość we współczesnych tekstach kultury. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • 2009 – Telewizja śniadaniowa czyli codzienność z telewizją na żywo [w:] Bogunia-Borowska Małgorzata Barwy codzienności. Analiza socjologiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • 2009 – Zmiany w stylu życia Polaków [w:] W poszukiwaniu portretu Polaków. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Wolność i Solidarność nr 12, Gdańsk.
 • 2009 – Mediolan – subiektywny portret metropolii „Kultura Popularna" nr 2 (24).
 • 2008 – Magda M. czyli singielka w wielkim mieście – prawda czy fikcja na temat stylu życia pokolenia trzydziestolatków „Societas/Comunitas" nr 6.
 • 2007 – Portfel – Polaków portfel własny [w:] Godzic Wiesław (red.) Gadżety podkultury. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • 2007 – Polskie strachy – przykłady absurdów polskiej rzeczywistości społecznej. Na przykładzie konstrukcji informacji Tomasza Sianeckiego w Faktach TVN [w:] Maria Libiszowska-Żółtkowska. Czego obawiają się ludzie – Współczesne zagrożenia społeczne – diagnoza i przeciwdziałanie. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • 2007 – Koncepcja marketingu społecznego na przykładzie brytyjskiej antynikotynowej kampanii społecznej - Don't give up, giving up. „Zeszyty Pracy Socjalnej" (red.) Keler Karolina, Nóżka Marcjanna Granice i zastosowania reklamy społecznej, nr 13.
 • 2006 – Ekstremalne metamorfozy – projekt idealnego człowieka i perfekcyjnego życia w ponowoczesnym świecie (2006) „Kultura i Społeczeństwo" nr 4.
 • 2006 – Telewizyjny entertainment – analiza procesu komercjalizacji telewizyjnej oferty programowej na przykładzie polskich stacji telewizyjnych [w:] Flis Andrzej (red.) Stawanie się społeczeństwa. Szkice ofiarowane Piotrowi Sztompce z okazji 40-lecia pracy naukowej. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS.
 • 2006 – Gender study w przedszkolu. Wizerunek kobiet w dobranockach czyli co Bob Budowniczy Listonosz Pat myślą o feminizmie „Kultura Popularna" nr 1.

Translations:

 • 2005 – Tłumaczenia tekstów do pracy zbiorowej Socjologia. Lektury pod redakcją Piotra Sztompka i Marka Kuci przygotowanej przez Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2005.

  Anthony Giddens:
  „Transformacja intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach".
  Źródło tekstu: Anthony Giddens, Love, Sex and Other Addictions, [w:] The Transformation of Intimacy. Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies, Cambridge: Polity Press, 1992, s. 66-85.

  Peter L. Berger, Hansfried Kellner
  „Socjologia zreinterpretowana".
  Źródło tekstu: Peter L. Berger, Hansfried Kelner, Akt interpretacji. The Act of Interpretation, [w:] Sociology Reinterpreted. An Essay on Method and Vocation, New York: Doubleday Anchor Books, 1981, ss. 17-29, 37-38, 40.

 • 2008 – Tłumaczenia tekstów do publikacji Socjologia codzienności pod redakcją Piotra Sztompka i Małgorzaty Boguni-Borowskiej, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2008.

  Stein Peter
  „Być singlem – próba zrozumienia życia singli"
  Źródło tekstu: Stein, Peter (1981), Being Single; Understanding Single Adulthood, [w]: J.Stimson, A.Stimson, Sociology: Contemporary Readings, Itasca: Peacock Publishers, ss. 254-263.

  Douglas Mary
  "W obronie zakupów"
  Źródło tekstu: Douglas, Mary (1997), In Defence of Shopping, w: Falk, P., Campbell, C. [w:] The Shopping Experience, London: Sage, ss. 15-30

Grants

2020: grant obtained under Strategic Program Excellence Initiative at the Jagiellonian University as a part of the SocietyNow! Project title: Scientific and expert discourse in the time of the coronavirus pandemic. Diagnosis and prognosis. Project manager.

2018-2020: grant from the Spanish Ministry of Economy, Industry and Competitiveness (MINECO) under the government program Social Challenges on R + D + I. An international project led by professor of the University Complutense Justo Villafane - director of the Media Reputation Lab research group. Managing the Polish implementation of the project