prof. dr hab. Maria Flis

position: full professor
e-mail: maria.flis@uj.edu.pl

 

prof. dr hab. Maria Flis – Vice-rector for university development of the Jagiellonian University, head of the Institute of Sociology's Department of Social Anthropology. Her research interests focus on the history of the idea of social anthropology and the theory of culture, mechanisms of formation and manifestation of meanings, as well as questions from the field of the sociology of knowledge. Author of 56 articles and three monographs and co-author of three books. Member of the Polish Sociological Association (social anthropology section) and European Association of Social Anthropologists. Awarded the Silver Cross of Merit (2007), Commission of National Education Medal (2008) and Gold Long-Service Medal (2009).

Research interests

 • theory of culture
 • mechanisms of cultural change
 • intracultural and intercultural dialogue
 • identity strategies 

Publications

 • Antropologia społeczna Bronisława Malinowskiego,( red.) Warszawa 1985
 • Teorie struktury społecznej w antropologii funkcjonalnej, Wrocław 1988
 • Leszek Kołakowski – teoretyk kultury europejskiej, Kraków 1994
 • Antropologia społeczna Radcliffe'a-Browna. Z wyborem tekstów, Kraków 2001
 • Etyczny wymiar tożsamości kulturowej. Studia z antropologii społecznej, (red.), Kraków 2004
 • Co dzieje się ze społeczeństwem… , ( red.), Kraków 2011
 • „Studia jako faza liminalna w rytuale przejścia" w:" Przegląd Humanistyczny 2005 nr 5
 • „Archetyp ruchu i kod językowy: instrumenty symbolicznej strukturalizacji przestrzeni" w: Flis A., (red.) „Stawanie się społeczeństwa", Kraków 2006
 • „Dynamika ciała w kulturze wizerunku" w: „Horyzonty Wychowania" 2008 nr 7
 • „Etyka personalistyczna i poczwórny argument a etyka dyskursu" w: „Diametros" 2010 czerwiec
 • „Dekonstrukcja mitu Rozumu" w: „Zagadnienia Naukoznawstwa" 2009 nr 3
 • „Pokrewieństwo i kulturowe zróżnicowanie instytucji małżeństwa" w: „Estetyka i Krytyka" 2011 nr 23
 • „Cultural Change and Identity – The Case of Equatorial Africa" w: „Hemispheres" 2011 nr 26
 • „O filozofii Krajowych Ram Kwalifikacji" w: „Przegląd Socjologiczny" 2011 nr 4
 • „Czy psychologii potrzebna jest koncepcja ludzkiej natury?" w: „Zagadnienia Psychologii" 2012 nr 1

Ongoing projects

JU Vice-Rector for University Development, term 2012-2016.