prof. dr hab. Maria Flis

position: full professor

e-mail: maria.flis@uj.edu.pl

 

Prof. dr hab. Maria Flis - head of the Department of Social Anthropology. Chairwoman of the Sociological Sciences Discipline Council of the Jagiellonian University in the 2019-2022 term. The first woman Dean of the Faculty of Philosophy of the Jagiellonian University in two terms: 2006-2008 and 2008-2012. Vice-Rector for Development of the Jagiellonian University in the 2012-2016 term. Author of 60 articles, 3 monographs and 3 co-authoring books. Member of the Polish Sociological Association (section of social anthropology) and the Committee of Sociology of the Polish Academy of Sciences. Decorated with the Silver Cross of Merit (2007), the Medal of the National Education Commission (2008), and the Gold Medal for Long Service (2009).

Research interests

 • history of the thought of social anthropology and the theory of culture
 • issues in the field of sociology of science
 • mechanisms of creating and making meanings
 • cultural change and identity strategies
 • multiculturalism in systemic and repertoire theories of culture

Publications

Books

 • Teorie struktury społecznej w antropologii funkcjonalnej, Wrocław 1988
 • Leszek Kołakowski – teoretyk kultury europejskiej, Kraków 1994
 • Antropologia społeczna Radcliffe’a – Browna. Z wyborem tekstów, Kraków 2001

 

Editing of monographs and scientific journals

 • Antropologia społeczna Bronisława Malinowskiego, (red.) Warszawa 1885
 • Etyczny wymiar tożsamości kulturowej. Studia z antropologii społecznej, (red.) Kraków 2004
 • Co dzieje się ze społeczeństwem?, (red.) Kraków 2011

 

Articles

 • W poszukiwaniu kryterium kultury symbolicznej, „Kwartalnik Filozoficzny”, 2001 t. 29
 • Studia jako faza liminalna w rytuale przejścia, „Przegląd Humanistyczny” , 2005 nr 5
 • Dynamika ciała w kulturze wizerunku, „Horyzonty Wychowania”, 2008 nr 7
 • Dekonstrukcja mitu Rozumu, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 2009 nr 3
 • Etyka personalistyczna i poczwórny argument a etykaa dyskursu, „Diametros” 2010 czerwiec
 • Pokrewieństwo i kulturowe zróżnicowanie instytucji małżeństwa, „Estetyka i Krytyka” 2011 nr 23
 • Cultural Change and Identity – The Case of Equatorial Afica, „Hemispheres” , 2011 nr 26
 • Kołakowskiego dyskurs o człowieku, „Kwartalnik Filozoficzny”, 2010 nr 38
 • Brzmienie kultury: wyobraźnia muzyczna w naukach o kulturze, „Kultura Współczesna”, 2017: muzyka w kulturze: kultura w muzyce nr 3(96)
 • Pracownik socjalny a nieoznaczone marginesy kulturowe, „Zeszyty Pracy Socjalnej”, 2018 t. 23 nr 3
 • Utopian thinking: a discourse on the culture of Leszek Kołakowski and Zygmunt Bauman, „Orbis Idearum”, 2019 vol. 7 no. 2
 • Muzyka jako forma spójności wspólnot: jak dzieło sztuki muzycznej charakteryzuje rzeczywistość społeczną, „Miscellanea Anthropologica et Sociologica”, 2019 t. 20

 

Book chapters

 • Archetyp ruchu i kod językowy: środki symbolicznej strukturalizacji przestrzeni, „Stawanie się społeczeństwa: szkice ofiarowane Piotrowi Sztompce z okazji 40-lecia pracy naukowej”, Kraków 2006
 • Zmiana kulturowa i tożsamość na przykładzie Afryki Równikowej, „Tożsamość, nowoczesność, stereotyp”, Kraków 2012
 • O mechanizmach zawłaszczania przestrzeni społecznej, „Clifford Geertz a wyzwania antropologii współczesnej: zmiana czy kontynuacja?”, Lublin 2017
 • Nieoswojone i nieoznaczone. Claude Levi-Strauss i Zygmunt Bauman, „Claude Levi-Strauss: struktura i nieoswojone”, Poznań 2019
 • Patriotyzm w świetle etyki dyskursu: czy możliwe jest patriotyczne wychowanie? „Etyka i patriotyzm”, 2019

Completed projects

KBN. Społeczne tworzenie miejsc. Globalizacja, etniczność, władza. 2009 (KBN. Social place creation. Globalization, ethnicity, power. 2009)