dr Maria Świątkiewicz-Mośny

position: associate professsor
e-mail: maria.swiatkiewicz-mosny@uj.edu.pl

dr Maria Świątkiewicz-Mośny – assistant professor at the Institute of Sociology. Holds a PhD in sociology and master's degree in psychology (a graduate of the Inter-faculty Individual Studies in the Humanities programme). In her research work she combines a sociologist's methodology with inspirations from psychology and cultural studies. Interested in communication in general terms, at individual as well as group level. Fascinated by identity, the mechanisms of its construction and its influence on the processes of communication in various areas, e.g. medicine (illness, disability). The second major focus of her academic interests is the sociology of energy and the ways in which we speak/write about the problems associated with the energy industry.

Research interests

 • social communication, with special emphasis of intercultural communication, also communication within local communities
 • media, with special focus on new media
 • identity, especially in the context of Silesia

Publications

Papers:

 • Maria Świątkiewicz-Mośny, Aleksandra Wagner, How much energy in energy policy? The media on energy problems in developing countries (with the example of Poland) Energy Policy 50 (2012) 383–390, 36 p.
 • Aleksandra Wagner, Maria Świątkiewicz-Mośny, Lower Co2 emmission? w Sbornik prispevku z mezinarodni vedecke konference MMK 2012, ISBN 978-80-905243-3-0 ; December 10-14th , 2012 Harlove Kralove, 2012 ,
 • Maria .Świątkiewicz-Mośny, Aleksandra Wagner, Społeczne reprezentacje kryzysu energetycznego w  prasie polskiej- doniesienia z badań, Zeszyty WSZIB, 2010 
 • Maria Świątkiewicz-Mośny, Aleksandra Wagner, Social Representations of School in Television Serials on the Example of Poland," The New Educational Review 21/2010 
 • Maria Świątkiewicz-Mośny, Aleksandra Wagner, Świąteczny koszyk -  wymiary sacrum i profanum wielkanocnego świętowania na podstawie obserwacji uczestniczących studentów socjologii,[w:] Wielkanoc, Socjologia Religii T.VII, 2009
 • Maria Świątkiewicz-Mośny, Aleksandra Wagner, Komunikacyjne uwarunkowania mobilności studentów. Eksploracja przypadków Uniwersytetu Jagiellońskiego, Radboud University Nijmegen (Holandia) i Uniwersytetu Konstantina Filozofa w Nitrze (Słowacja).Zeszyty WSZIB, Kraków 2009

 

 • Maria Świątkiewicz-Mośny, Political humour ine the period of PRL,  [w] D. Brzozowska, W. Chłopicki (red) Polish humor. Humour and Culture, Kraków 2012.
 • Maria Świątkiewicz-Mośny, Regional humour od Upper SIlesia [w] D. Brzozowska, W. Chłopicki (red) Polish humor. Humour and Culture, Kraków 2012.
 • Maria Świątkiewicz-Mośny, Stygmaty marginalizacji i wykluczenia w środowisku wielkiego miasta [w] A. Barczak (red) Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo, Katowice 2012
 • Maria Świątkiewicz-Mośny, Aleksandra Wagner ,Wizerunek nauczyciela i szkoły w polskich serialach telewizyjnych) [w:] M.Niezgoda, Społeczne skutki zmiany oświatowej  w Polsce, WUJ 2011
 • Maria Swiatkiewicz-Mosny, Szkoła a rynek pracy, [w:] M.Niezgoda, Społeczne skutki zmiany oświatowej  w Polsce, WUJ 2011
 • Maria Świątkiewicz-Mośny, Ślązacy na "naszej klasie". Społeczne reprezentacje śląskiej tożsamości - analiza forum dyskusyjnych na portalu "nasza-klasa", [w:] L. Dyczewski , R. Szwed (red) Odmiany tożsamości. Tożsamość osób, zbiorowości i instytucji, Wydawnictwo KUL, Lubiczn 2010
 • Maria Świątkiewicz-Mośny, Aleksandra Wagner , Premier kreator-komunikacyjne strategie budowania spójności grupowej w expose premierów : Jarosława Kaczyńskiego, Kazimierza Marcinkiewicza, Donalda Tuska, [w:] Język IV RP, UMCS 2010.
 • Maria Świątkiewicz-Mośny, Aleksandra Wagner, Niecodzienna codzienność- kategoria codzienności jako element strategii perswazyjnej  w  expose premierów, [w:] M.Niezgoda, M.Świątkiewicz-Mośny, A.Wagner(red.) Com.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie, Kraków 2010
 • Maria Świątkiewicz-Mośny, Aleksandra Wagner Fabryka newsów- Luhmanowska koncepcja mediów a PR [w:] J. Olędzki (red.)"Public Relations w komunikowaniu społecznym i marketingu", Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego 2010
 • Maria Świątkiewicz-Mośny, Stygmaty marginalizacji i wykluczenia w środowisku wielkiego miasta – na przykładzie Katowic, [w:] Problemy społeczne i kulturowe współczesnego miasta. Studia etnologiczne i antropologiczne, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2010
 • Maria Świątkiewicz-Mośny, Weronika Ślęzak-Tazbir, Dynamic of Urban Social space: The Sociological Portrait of Space Segmentation – the Case of Upper Silesia, [w:] M. Niezgoda, M. Świątkiewicz-Mośny, A, Wagner (red) Culture in transition-transition in culutre, Kraków 2010.
 • Maria Świątkiewicz-Mośny, Humor na granicy. Portret Czechów i Polaków w zwierciadle dowcipów słownych, [w:] Oblicza humoru, t2. 2009
 • Maria Świątkiewicz-Mośny, Tożsamość napiętnowana, [w:] Tożsamość polska w odmiennych kontekstach. Tożsamość osób, zbiorowości, grup. Red. L. Dyczewski, D. Wadowski., Lublin 2009
 • Maria Świątkiewicz-Mośny, Aleksandra Wagner  Ale gdzie tu jest socjologia - Mariana Niezgody koncepcja wychowania (doktorantów),[w:] K. Slany, Z. Seręga, Sprostać zmianom- szkice o powinnościach współczesnej socjologii, Kraków 2009

Books:

 • Maria Swiatkiewicz-Mosny (red), Rodzina: stan, kondycja. WUJ, Kraków 2011
 • Maria Świątkiewicz-Mośny, Tożsamość napiętnowana. Socjologiczne studium mechanizmów stygmatyzacji i autostygmatyzacji na przykładzie kobiet z zespołem Turnera NOMOS, Kraków 2010 
 • M. Niezgoda, M. Świątkiewicz-Mośny, A. Wagner (red.), COM.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie, NOMOS, Kraków 2010
 • M. Niezgoda, M. Świątkiewicz-Mośny, A. Wagner (red.) Culture in transition- transition in culture, Kraków 2009

Ongoing projects

 

 • Constructing new identities. Sociological study on defining individual and collective identities in the context of globalization. Habilitation grant no. 4603/B/H032011/40 /director of the project/
 • The media as the space of deliberation: an analysis of public discourse patterns based on the key issues of power industry: construction of nuclear power plants, shale gas extraction, and the use of wind power in Poland. 2012- 2015 NCN grant no. UMO- 2011/03/D/HS6/05874 /grant holder/.

 

Zrealizowane projekty

 • LoKOMoTyWA: Lider-Komunikacja-Inicjatywa. NCBiR, POWR.03.01.00-IP.08-00-U096/17, kierowniczka grantu: Maria Świątkiewicz-Mośny: www.lokomotywa.uj.edu.pl
 • Centrum i rubieże - walka o dominację w polu ochrony zdrowia w Polsce Grant NCN, Sonata , kierowniczka grantu: dr Paulina Polak 2016/21/D/HS6/02421
 • Profilaktyka raka szyjki macicy, czyli jak to się robi w Tychach. Analiza źródeł i zasobów wiedzy oraz opinii na temat szczepionek przeciwko HPV, Onkogrant I, finansowany przez Polską Ligę Walki z Rakiem. Kierowniczki grantu: Maria Świątkiewicz-Mośny, Katarzyna Kowalczewska-Grabowska
 • Onkoedukatornia – Przyszłość wolna od raka, Onkogrant Polskiej Ligii Walki z Rakiem, kierowniczki grantu: Maria Świątkiewicz-Mośny, Katarzyna Kowalczewska-Grabowska
 • INCLUSO Social software for inclusion of (marginalized) young people, 7PR, koordynator grantu Jan Engelen (Kath. Univ. Leuven): www.incluso.org
 • Konstruowanie nowych tożsamości. Socjologiczne studium definiowania tożsamości indywidualnych i zbiorowych w warunkach globalizacji". Grant habilitacyjny nr 4603/B/H032011/40 /kierownik projektu/
 • "Media jako płaszczyzna deliberacji - analiza wzorów dyskursu publicznego na przykładzie kluczowych problemów energetyki w Polsce: budowy elektrowni jądrowej, eksploatacji gazu łupkowego i energetyki wiatrowej". 2012- 2015 grant NCN nr UMO- 2011/03/D/HS6/05874 /wykonawca/
 • Grant 1 HOZE 039:30, 2007-2009, Społeczne skutki reformy oświaty, wykonawca projektu
 • Społeczne reprezentacje kryzysu energetycznego w polskiej prasie" 2010/11
 • „Optymalizacja komunikowania w instytucjach szkolnictwa wyższego", 2007/2008, wykonawca (we współpracy z uniwersytetem w Nijmegen)
 • Mechanizmy stygmatyzacji i autostygmatyzacji na przykładzie kobiet z zespołem Turnera 2002-2006.
 • Modern family in transition in Visegrad Countries. Visegrad Fund 2007-2008