dr Marta Klekotko

position: assistant professor

e-mail: marta.klekotko@uj.edu.pl

Dr Marta Klekotko - assistant professor at the Institute of Sociology, Jagiellonian University. Visiting scholar at the University of Chicago and the State University of New York at Buffalo. Winner of The Florian Znaniecki Prize and The Jan Józef Lipski Prize. Member and collaborator of Scenes Working Group at the University of Chicago. Author of numerous publications on processes of community transformation and local development. Her research interests cover community studies, development studies, cultural mechanisms of development, as well as problems of socio-political empowerment, with particular emphasis on the impact of arts and culture upon social inclusion and local political process. Member of the International Sociological Association and European Sociological Association.

Research interests

 • community studies with special focus on the issues related to development and mobilisation of local communities and cultural factors of social and political empowerment, as well as good governance
 • development studies with special focus on cultural mechanisms of change and development
 • problems of civil society, especially on local level

Publications

Ongoing projects

 • "Escenas culturales saludables: el carácter simbólico del contexto cultural y los estilos de vida saludables" ("Healthy cultural scenes: the symbolic character of the cultural context and healthy lifestyles (HEALTHY-SCENES)"). The project is financed by the Ministry of Science and Innovation of the Kingdom of Spain as part of the competition "Challenges of society", 2019 edition. Leaders of the project: Angel R. Zapata i Cristina Mateos, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, Hiszpania

Completed projects

 • „W poszukiwaniu równowagi: analiza przemian społeczności wiejskich i małomiasteczkowych w perspektywie koncepcji rozwoju neo-endogennego" - grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr N116 003 31/0267, 2006-2009 (główny wykonawca)
 • "Młodzi Polacy jako obywatele" - badania nad obywatelskością młodzieży licealnej z Górnego Śląska oraz Śląska Cieszyńskiego (badania własne, 2004 r.)
 • Uczestnictwo w kilku projektach krajowych i międzynarodowych w charakterze wykonawcy (zob. http://jagiellonian.academia.edu/MartaKlekotko)
 • Uczestnictwo w Scenes Working Group przy University of Chicago, międzynarodowym zespole badawczym prowadzącym badania nad wpływem kultury i sztuki na rozwój lokalny
 • „Zrównoważony rozwój społeczności lokalnych" (DS ISUJ 2005-2013)
 • Ruchy społeczne na rzecz autonomii i rozwoju regionalnego: przypadek Śląska i Katalonii (badania własne)
 • „Sceny miejskie: kultura w rozwoju polskich miast" - grant Narodowego Centrum Nauki nr 2011/01/D/HS6/04057, 2011-2014 (kierownik projektu)