dr Marta Warat

academic appointment: assistant professor
e-mail: marta.warat@uj.edu.pl

Marta Warat - PhD, earned her degree in sociology at the Institute of Sociology of the Jagiellonian University (MA 2005) and in European studies at the Centre for European Studies of Exeter University. Her PhD thesis (2011) focused on citizenship and its various forms among Muslim women in Britain. From 2006 onwards she has been a researcher at the Institute of Sociology and she was appointed a Post Doctoral Researcher in Gender equality and quality of life - how gender equality can contribute to development in Europe. A study of Poland and Norway project.

Scientific interests

 • citizenship and democracy
 • gender studies

Publications

 • Magdalena Góra, Cathrine Holst, Marta Warat (eds) (2018) Expertisation and Democracy in Europe, Oxon and New York: Routledge.
 • Marta Warat (2018) Uneasy relation: gender expertise and gender equality policy in Poland w: Magdalena Góra, Cathrine Holst, Marta Warat (eds) Expertisation and Democracy in Europe, Oxon and New York: Routledge.
 • Magdalena Góra, Cathrine Holst, Marta Warat (2018) Expertisation and Democracy in Europe w: Magdalena Góra, Cathrine Holst, Marta Warat (eds) Expertisation and Democracy in Europe, Oxon and New York: Routledge .
 • Trine Rogg Korsvik, Marta Warat (2016) Framing leave for fathers in Norway and Poland: just a matter of gender equality? NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 24 (2): 110-125.
 • Marta Warat (2016) For the sake of family and religion: nationalist-religious discourse on the Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, Studia Humanistyczne AGH, 15 (3): 105-121.
 • Beata Kowalska, Marta Warat (2016) On Gender Equality in Polish Democracy, Societas Communitas, 22 (2): 89-104.
 • Marta Warat, Ewa Krzaklewska (2016) Czy prekariat ma płeć? Sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy w Polsce, Rocznik Lubuski, 42 (1): 229-246.
 • Ewa Krzaklewska, Krystyna Slany, Marta Warat (2016) Równość płci w przebiegu życia. Wskazania dla polityki społecznej, Przegląd Socjologiczny, 65 (2): 11-32. 
 • Ewelina Ciaputa, Beata Kowalska, Ewa Krzaklewska, Anna Ratecka, Krystyna Slany, Beata Tobiasz-Adamczyk, Marta Warat, Barbara Woźniak (2016) Gender equality and quality of life in Poland: a survey research report, Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
 • Krystyna Slany, Ewa Krzaklewska, Marta Warat (2016) Wzory życia rodzinnego w kontekście równości płci: między tradycją a partnerstwem w: Iwona Przybył, Aldona Żurek (red.), Role rodzinne: między przystosowaniem a kreacją, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Marta Warat, Ewa Krzaklewska, Anna Ratecka, Krystyna Slany (eds) (2016) Gender equality and quality of life. Perspectives from Poland and Norway, Warsaw, London, New York: Peter Lang.
 • Marta Warat (2016) Gendering citizenship. Reflections on gender equality policies in Poland w: Marta Warat, Ewa Krzaklewska, Anna Ratecka, Krystyna Slany (eds), Gender equality and quality of life. Perspectives from Poland and Norway, Warsaw, London, New York: Peter Lang.
 • Ewa Krzaklewska, Anna Ratecka, Krystyna Slany, Marta Warat (2016) Gender equality and quality of life: theoretical, methodological and policy approaches w: Marta Warat, Ewa Krzaklewska, Anna Ratecka, Krystyna Slany (eds), Gender equality and quality of life. Perspectives from Poland and Norway, Warsaw, London, New York: Peter Lang.
 • Krystyna Slany, Ewa Krzaklewska, Marta Warat (2015) Gender equality as a latent dimension in achievement of harmony between family and work life and better quality of life w: Renata Tomaszewska-Lipiec (eds), Work-personal life. Between harmony and disintegration, Kraków: Impuls.
 • Ewelina Ciaputa, Agnieszka Król, Marta Warat (2014) Genderowy wymiar niepełnosprawności. Sytuacja kobiet z niepełnosprawnościami wzroku, ruchu i słuchu w: Barbara Gąciarz, Seweryn Rudnicki (red) Polscy niepełnosprawni. Od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej, Kraków, Wydawniwctwo Akademii Górniczo-Hutniczej im. S.Staszica, s.275-334.
 • Beata Kowalska, Agnieszka Król, Aleksandra Migalska, Marta Warat (2014) Studia nad niepełnosprawnością a wyobraźnia socjologiczna, Studia Socjologiczne, nr 2, s.225-250.
 • Ewelina Ciaputa, Agnieszka Król, Aleksandra Migalska i Marta Warat (2014) Macierzyństwo kobiet z niepełnosprawnościami ruchu, wzroku i słuchu, Studia Socjologiczne, nr 2, s. 203–224.
 • Młode muzułmanki w Wielkiej Brytanii, Znak, 2011, nr 676.
 • A duty to belong? Muslim women of Cardiff as a Case Study w: Gerald MacLean (ed) (2011) Britain and the Muslim World: Historical Perspectives, Cambridge Scholars Press
 • Alicja Palęcka, Helena Szczodry, Marta Warat (red.) (2011) Kobiety w społeczeństwie polskim [Women in Polish Society], Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • O tożsamości, religii i płci kulturowej na przykładzie drugiego pokolenia muzułmanek z Cardiff [Identity, religion and gender. Second generation of Muslim women in Cardiff] w: Łukasz Krzyżowski, Sylwia Urbańska (red.) (2010) Mozaiki Przestrzeni Transnarodowych. Teorie. Metody. Zjawiska [Mosaic of Transnational Spaces: Theory, Methods, Realities], Kraków, NOMOS
 • Marta Warat, Agnieszka Małek (red.) (2010) Ponad granicami. Kobiety, migracje, religie [Beyond borders. Women, migration, religions], Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 
 • „Niewidzialny" aktywizm? Brytyjskie muzułmanki i polityka na przykładzie Birmingham [„Invisible" activism? British Muslim women and politics in Birmingham]  w: Marta Warat, Agnieszka Małek (red.) (2010) Ponad granicami. Kobiety, migracje, religie [Beyond borders. Women, migration, religions], Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Przemiany tożsamości muzułmanek w Wielkiej Brytanii [Constructing Identity: Muslim Women in Great Britain] w: Beata Kowalska, Katarzyna Zielińska, Ben Koschalka (eds) (2009) Kobieta w kulturze i społeczeństwie [Women, Cultures and Society],Kraków, RABID 
 • Instytucjonalne ograniczenia czy stereotypy. Imigrantki, urzędnicy i kultura biurokracji [Institutional Barriers or Stereotypes? Female Immigrants, Social Services Officers and Bureaucratic Culture] (w:) Krystyna Slany (ed) (2008) Migracje kobiet [Women and Migration], Kraków, Jagiellonian University Press 
 • Etniczność i gender -- między teorią a praktyką [Ethnicity and Gender – Between Theory and Practice] (w:) Krystyna Slany (ed) (2008) Migracje kobiet [Women and Migration], Kraków, Jagiellonian University Press
 • Obywatelstwo wielokulturowe – projekt teoretyczny czy europejska codzienność? Multicultural citizenship – theoretical Project or European reality?] in: W.Misztal, A.Kościański (eds.) (2008) Społeczeństwo obywatelskie: między ideą a praktyką [Civil society – between idea and practice], Warszawa, IFiS PAN
 • Sekerdej Kinga, Pasieka Agnieszka, Warat Marta (2007) Popular religion and postsocialist nostalgia. Licheń as a polysemic pilgrimage centre in Poland, Polish Sociological Review, No 4, ss. 431-444
 • Piotr Kapłon, Aleksandra Rokicka, Marta Warat (eds) (2007) Koniec sekularyzacji w Europie? [The End of Secularization in Europe?], Kraków, Jagiellonian University Press

Current research projects

 • Research and Expertise in Society

Other research projects

 • Gender equality and quality of life - how gender equality can contribute to development in Europe. A study of Poland and Norway.
 • "Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce do nowego modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawności" 
 • „Monitoring działań podejmowanych przez samorząd Krakowa w zakresie planowania polityki społecznej oraz budżetu pod kątem przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy"
 • World Bank: Qualitative assessment of social inclusion in Małopolska, Mazowieckie and Podkarpackie (Poland): current status and good practices.
 • Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia, projekt ekspercki
 • Imigrantki czy obywatelki? Muzułmanki w Wielkiej Brytanii
 • British-Polish Young Scientists Programme: Immigrants or Citizens? Muslim Women in Great Britain
 • New neighbours! – Inclusion of young people with minority background, Youth in Action Programme
 • FeMiPol: Integration of Females Immigrants in Labour Market and Society. Policy Assessment and Policy Recommendations