dr Paulina Sekuła

position: assistant professor
e-mail: paulina.sekula@uj.edu.pl

dr Paulina Sekuła – assistant professor in the Department of Sociology of Power at the Institute of Sociology. Interested in the sociology of politics, including models and determinants of women's political activity, leadership in the public sphere, politics of protest and cultural factors of democracy. Her doctoral dissertation examined the political culture of Poles (Kultura polityczna a konsolidacja demokracji ("Political Culture and the Consolidation of Democracy), 2009, Kraków: Wydawnictwo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. A. Frycza Modrzewskiego). Currently participating in the project "A Cross-National Comparative Approach to CEDAW as an Instrument to Effect Women's Rights and Gender Equality".

Research interests

 • political activity of women
 • leadership in public sphere
 • political culture of Polish society
 • theory of democracy
 • protest politics

Publications

 • 2011, Kobiety na stanowiskach politycznych. Realia polskie w perspektywie porównawczej, (w:) A. Palęcka, H. Szczodry, M. Warat (red.), Kobiety w społeczeństwie polskim, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 105-132
 • 2010, Zaangażowanie polityczne kobiet w Polsce po 1989 roku: dynamika zmian i uwarunkowania, (w:) M. Frąckowiak-Sochańska, S. Królikowska (red.), Kobiety w polskiej transformacji 1989-2009. Podsumowania, interpretacje, prognozy, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 63-92
 • 2009, „Kultura polityczna a konsolidacja demokracji", Kraków: Wydawnictwie Krakowskiej Szkole Wyższej im. A. Frycza Modrzewskiego
 • 2009, System międzynarodowy jako konstrukcja społeczna: o roli kultury, Studia Socjologiczne, 2 (193), 145-156
 • 2009, Znaczenie aktywności obywatelskiej w świadomości społecznej Polaków, (w:) G. Babiński, M. Kapiszewski (red.), Zrozumieć współczesność, Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 403-424.
 • 2009, The role of political culture in the consolidation of Eastern and Central European democracies, (w:) U. Backes, T. Jaskulowski, A. Polese (ed.), Totalitarismus und Transformation. Defizite der Demokratiekonsolidierung im Mittel- und Osteuropa, Göttingen: Vadenhoeck & Ruprecht, 285-304.
 • 2009, Jasikowska Katarzyna, Kucia Marek, Sekuła Paulina, Analysis of the Political Culture and Civic Society of Poland, http://www.indogermanistik.uni-jena.de/NW/_pdf/Analysis%20of%20Political%20Culture%20and%20Civic%20Society%20in%20Poland%20-%20Structures%20and%20Peculiarities.pdf
 • 2008, Przywództwo polityczne w społeczeństwie informacyjnym. Kryzys czy ewolucja modelu?, Państwo i Społeczeństwo. Kwartalnik Krakowskiej Szkoły Wyższej im A. Frycza Modrzewskiego, nr 1, 193-207

Ongoing projects

 • women and politics in Central and Eastern Europe
 • protest activity of Poles