Rada Instytutu Socjologii UJ (2016-2020)

Samodzielni pracownicy nauki:

 • prof. dr hab. Irena Borowik
 • prof. dr hab. Maria Flis
 • prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki
 • prof. dr hab. Krzysztof Gorlach
 • prof. dr hab. Jarosław Górniak
 • prof. dr hab. Marek Kucia
 • prof. dr hab. Krystyna Romaniszyn
 • prof. dr hab. Grażyna Skąpska
 • prof. dr hab. Krystyna Slany
 • dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska, prof. UJ
 • dr hab. Andrzej Bukowski, prof. UJ
 • dr hab. Riccardo Campa, prof. UJ
 • dr hab. Kaja Gadowska, prof. UJ
 • dr hab. Wiesław Gumuła, prof. UJ
 • dr hab. Barbara Jabłońska, prof. UJ
 • dr hab. Katarzyna Jasikowska, prof. UJ
 • dr hab. Hubert Kaszyński, prof. UJ
 • dr hab. Marcin Kocór
 • dr hab. Beata Kowalska, prof. UJ
 • dr hab. Grażyna Kubica-Heller, prof. UJ
 • dr hab. Marcin Lubaś, prof. UJ - Przewodniczący Rady Instytutu Socjologii UJ
 • dr hab. Lucjan Miś, prof. UJ
 • dr hab. Jacek Nowak, prof. UJ
 • dr hab. Piotr Nowak, prof. UJ
 • dr hab. Marcjanna Nóżka, prof. UJ
 • dr hab. Katarzyna Ornacka, prof. UJ
 • dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ
 • dr hab. Marta Smagacz-Poziemska, prof. UJ
 • dr hab. Magdalena Ślusarczyk, prof. UJ
 • dr hab. Maria Świątkiewicz-Mośny, prof. UJ
 • dr hab. Aleksandra Wagner, prof. UJ
 • dr hab. Barbara Worek
 • dr hab. Katarzyna Zielińska, prof. UJ

Przedstawiciele pomocniczych pracowników nauki:

 • dr Marta Klekotko
 • dr Ewa Kopczyńska
 • dr Paulina Polak

Przedstawiciele pozostałych pracowników:

 • mgr Teresa Jaszczyńska
 • mgr Elżbieta Kapusta

Przedstawicielka doktorantów:

 • mgr Olga Maciejewska

Przedstawicielki studentów:

 • Martyna Lipiec
 • Marianna Zarychta