Department of Social Anthropology

Fields of research

 • theories of cultural change
 • interreligious and ethnic relations, co-existence of Christianity and Islam in Europe
 • blood relations, biotechnology
 • secularisation
 • processes of cultural transmission

Staff members

Doctoral students

 • Ms Alina Doboszewska
 • Mr Michał Kurcwald
 • Ms Wiktoria Michałkiewicz
 • Ms Katarzyna Słaby
 • Ms Agata Rejowska

Ongoing projects

 • "Tracing Memory: Strategies of Remembering Jewish Culture in Galicia. The project funded by the National Science Centre", director of the project: Dr hab. Jacek Nowak, team members: A. Niedźwieńska, S. Kapralski, D. Niedźwiedzki, A. Dziuban, project duration: September 2013 – August 2016

Completed projects

 • Ministry of Science and Higher Education project: Space managemant: globalisation, ethnicity, power (0295/H02/2005/28, director of the project: Maria Flis, team members: Andrzej Bukowski, Marcin Lubaś, Jacek Nowak; Jagiellonian University, 2005-2009.  
 • Ministry of Science and Higher Education project: Social borders and religion. Social organisation of religious diversity in a West Macedonian village (No. N N116 193236, Jagiellonian University, director of the project: Marcin Lubaś) – 2009- 2011 

Cooperation

 • Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
 • Polski Instytut Antropologii
 • Zakład Antropologii Społecznej Instytutu Socjologii UW
 • Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ
 • Ośrodek Międzynarodowego Prawa Humanitarnego i Praw Człowieka,
 • Wydział Prawa i Administracji UJ
 • Pełnomocnik Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów
 • Fundacja na rzecz Różnorodności Polistrefa
 • Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć
 • Fundacja Autonomia