Department of Population Studies

Fields of research

 • marriage and family from the demographic and sociological point of view
 • gender and sexuality; legal contexts of gender and sexuality
 • human trafficking on Poland: legal and economic contexts and factors determining the policy towards human trafficking in Central and Eastern Europe;
 • gender equality policy
 • demographic prospects in Poland
 • international migrations: theoretical and empirical studies; emmigration from Central and East Europe, migration in the Polish context (inclulding destinations of emigrants from Poland, remigration to Poland, Polish immigrants in Canada, and Canadian immigration policy)  
 • Middle Eastern civilizations
 • citizenship and democracy
 • education systems in Poland and abroad

Staff members

Associates

 • Ms Katarzyna Wojnicka
 • Ms Agata Mołdawska
 • Ms Karolina Krzystek
 • Ms Agnieszka Małek
 • Ms Małgorzata Krywult

Doctoral students

 • Ms Anna Bednarczyk
 • Mr Jan Klakla
 • Mr Radosław Nawojski
 • Ms Marzena Ples
 • Ms Anna Wróblewska

Ongoing projects

 • MIC. Men in Care: Workplace support for caring masculinities, EaSi Progress, Komisja Europejska, 2019-2022 (kierowniczka projektu dr Marta Warat, badaczka dr Ewa Krzaklewska)
 • ACT. Communities of Practice for Accelerating Gender Equality and Institutional Change in Research and Innovation across Europe, Horizon 2020, 2018-2021 (kierowniczka projektu dr Ewa Krzaklewska, badaczki dr Marta Warat, mgr Ewelina Ciaputa, dr Paulina Sekuła) - http://act-on-gender.eu/
 • CHILD-UP. Children Hybrid Integration: Learning Dialogue as a way of Upgrading Policies of Participation (Horizon 2020), 2019-2022 (prof. Krystyna Slany, dr Marta Wart, dr Justyna Struzik, dr Magdalena Ślusarczyk) - https://socjologia.uj.edu.pl/child-up
 • TRACKs. Transition Children and Kindergarten, Erasmus+, 2017-2020 (kierowniczka projektu: dr Magdalena Ślusarczyk)
 • Disentangling European HIV/AIDS Policies: Activism, Citizenship and Health EUROPACH, Międzynarodowy, HERA– Humanities in the European Research Area, 2016-2019 (kierowniczka projektu dr Agata Dziuban, staż podoktorski - dr Justyna Struzik)
 • Mobilizacja społeczna na rzecz praw kobiet świadczących usługi seksualne w Polsce w kontekście transnarodowym, Narodowe Centrum Nauki, nr 016/23/N/HS6/00799, 2017-2019 (kierowniczka projektu mgr Anna Ratecka)
 • Niepełnosprawność, macierzyństwo, opieka. Autonomia reprodukcyjna i doświadczenia macierzyństwa kobiet z niepełnosprawnościami w Polsce. Narodowe Centrum Nauki, nr 2015/19/N/HS6/00789, 2016-2019 (kierowniczka projektu mgr Agnieszka Król, opieka naukowa dr hab. Beata Kowalska)

Completed projects

 • GENERA. Gender Equality Network in European Research Area, Horizon 2020, 2015-2018 - https://genera-project.com/
 • ABC of Youth Work. Erasmus+, Unia Europejska. 2016-2018 - http://abc-of-youthwork.eu/
 • TRANSFAM. Doing family in transnational context. Demographic choices, welfare adaptations, school integration and every-day life of Polish families living in Polish- Norwegian transnationality, Fundusze Norweskie, 2013-2016 - http://www.transfam.socjologia.uj.edu.pl/
 • GEQ. Gender Equality and Quality of Life. How gender equality can contribute to development in Europe. A study of Poland and Norway, we współpracy z Center for Gender Research (Oslo University), Collegium Medicum UJ i HELSAM (Oslo University), Fundusze Norweskie, 2013-2016 - http://www.geq.socjologia.uj.edu.pl/
 • Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce do nowego modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawności - Moduł VI Genderowy wymiar niepełnosprawności, we współpracy z AGH, PFRON 2012-2013
 • Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, Kapitał Ludzki, 2010-2011
 • FeMiPol. 6 Framework Programme EU GRANT: Integration of Female ImMigrants in Labour Market and Society. Policy Assessment and Policy Recommendations, 2006-2008

Partners

 • Autonomy Foundation
 • AGH University of Science and Technology in Kraków
 • JU Institute of European Studies
 • Centre for International Studies, Warsaw
 • Committee on Migration Studies of the Polish Academy of Sciences
 • Committee on Demographic Studies of the Polish Academy of Sciences
 • Institute of Public Affairs
 • Municipal Social Welfare Centre in Kraków
 • Centre for Education and Social Prevention
 • Centre for Gender Research, Oslo
 • NOVA - Norwegian Social Research
 • Agder Research, Kristiansand, Norway

Nagroda z pracę magisterską o opiece na osobami zależnymi

Z wielką radością informujemy, że mgr Aleksandra Piłat została laureatką Konkursu Naukowego im. prof. Jerzego Piotrowskiego ogłoszonego przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Pani Aleksandra otrzymała nagrodę w kategorii „najlepsze prace magisterskie” z obszaru gerontologii społecznej za pracę „Nieformalni opiekunowie osób starszych. Perspektywa genderowa”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Krystyny Slany.

Autorka o swojej pracy:

Europa staje obecnie przed wyzwaniem zwiększającej się liczby osób starszych wymagających opieki oraz zmniejszającej się liczby ich potencjalnych opiekunów. Jest to zjawisko szczególnie trudne w Polsce. Ze względu na brak rozwiązań systemowych, ale także na tradycję i kulturę narodową, opieka w Polsce organizowana jest przede wszystkim w sferze prywatnej. Obowiązek opieki dotyczy najbliższych członków rodziny, głównie kobiet. To właśnie one stają się już nie podwójnie, ale wręcz potrójnie obciążone; opiekując się dziećmi lub wnukami oraz osobami starszymi (współmałżonkami, rodzicami, teściami) i wykonując równocześnie obowiązki związane z ich życiem zawodowym. Sytuacja ta powoduje, że część obowiązków opiekuńczych muszą przejąć mężczyźni. Coraz częściej obowiązkiem opieki dzielą się również współmałżonkowie. Pojawiają się też sytuacje, w których to mężczyźni pełnią rolę opiekuna nieformalnego, często w wymiarze całodobowym.

W pracy „Nieformalni opiekunowie osób starszych. Perspektywa genderowa” skupiłam się na zdiagnozowaniu sytuacji, w jakiej znaleźli się opiekunowie osób starszych, strategiach radzenia sobie z opieką oraz systemach wsparcia, z jakich korzystają. Jednak głównym celem mojego badania było określenie różnic w pojmowaniu i sprawowaniu opieki nad osobami zależnymi przez kobiety i mężczyzn.

Published Date: 24.11.2017
Published by: Anna Szwed