Department of Population Studies

Fields of research

 • marriage and family from the demographic and sociological point of view
 • gender and sexuality; legal contexts of gender and sexuality
 • human trafficking on Poland: legal and economic contexts and factors determining the policy towards human trafficking in Central and Eastern Europe;
 • gender equality policy
 • demographic prospects in Poland
 • international migrations: theoretical and empirical studies; emmigration from Central and East Europe, migration in the Polish context (inclulding destinations of emigrants from Poland, remigration to Poland, Polish immigrants in Canada, and Canadian immigration policy)  
 • Middle Eastern civilizations
 • citizenship and democracy
 • education systems in Poland and abroad

Staff members

Associates

 • Ms Katarzyna Wojnicka
 • Ms Agata Mołdawska
 • Ms Karolina Krzystek
 • Ms Agnieszka Małek
 • Ms Małgorzata Krywult

Doctoral students

 • Ms Anna Bednarczyk
 • Mr Jan Klakla
 • Mr Radosław Nawojski
 • Ms Marzena Ples
 • Ms Anna Wróblewska

Ongoing projects

 • MIC. Men in Care: Workplace support for caring masculinities, EaSi Progress, Komisja Europejska, 2019-2022 (kierowniczka projektu dr Marta Warat, badaczka dr Ewa Krzaklewska)
 • ACT. Communities of Practice for Accelerating Gender Equality and Institutional Change in Research and Innovation across Europe, Horizon 2020, 2018-2021 (kierowniczka projektu dr Ewa Krzaklewska, badaczki dr Marta Warat, mgr Ewelina Ciaputa, dr Paulina Sekuła) - http://act-on-gender.eu/
 • CHILD-UP. Children Hybrid Integration: Learning Dialogue as a way of Upgrading Policies of Participation (Horizon 2020), 2019-2022 (prof. Krystyna Slany, dr Marta Wart, dr Justyna Struzik, dr Magdalena Ślusarczyk) - https://socjologia.uj.edu.pl/child-up
 • TRACKs. Transition Children and Kindergarten, Erasmus+, 2017-2020 (kierowniczka projektu: dr Magdalena Ślusarczyk)
 • Disentangling European HIV/AIDS Policies: Activism, Citizenship and Health EUROPACH, Międzynarodowy, HERA– Humanities in the European Research Area, 2016-2019 (kierowniczka projektu dr Agata Dziuban, staż podoktorski - dr Justyna Struzik)
 • Mobilizacja społeczna na rzecz praw kobiet świadczących usługi seksualne w Polsce w kontekście transnarodowym, Narodowe Centrum Nauki, nr 016/23/N/HS6/00799, 2017-2019 (kierowniczka projektu mgr Anna Ratecka)
 • Niepełnosprawność, macierzyństwo, opieka. Autonomia reprodukcyjna i doświadczenia macierzyństwa kobiet z niepełnosprawnościami w Polsce. Narodowe Centrum Nauki, nr 2015/19/N/HS6/00789, 2016-2019 (kierowniczka projektu mgr Agnieszka Król, opieka naukowa dr hab. Beata Kowalska)

Completed projects

 • GENERA. Gender Equality Network in European Research Area, Horizon 2020, 2015-2018 - https://genera-project.com/
 • ABC of Youth Work. Erasmus+, Unia Europejska. 2016-2018 - http://abc-of-youthwork.eu/
 • TRANSFAM. Doing family in transnational context. Demographic choices, welfare adaptations, school integration and every-day life of Polish families living in Polish- Norwegian transnationality, Fundusze Norweskie, 2013-2016 - http://www.transfam.socjologia.uj.edu.pl/
 • GEQ. Gender Equality and Quality of Life. How gender equality can contribute to development in Europe. A study of Poland and Norway, we współpracy z Center for Gender Research (Oslo University), Collegium Medicum UJ i HELSAM (Oslo University), Fundusze Norweskie, 2013-2016 - http://www.geq.socjologia.uj.edu.pl/
 • Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce do nowego modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawności - Moduł VI Genderowy wymiar niepełnosprawności, we współpracy z AGH, PFRON 2012-2013
 • Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, Kapitał Ludzki, 2010-2011
 • FeMiPol. 6 Framework Programme EU GRANT: Integration of Female ImMigrants in Labour Market and Society. Policy Assessment and Policy Recommendations, 2006-2008

Partners

 • Autonomy Foundation
 • AGH University of Science and Technology in Kraków
 • JU Institute of European Studies
 • Centre for International Studies, Warsaw
 • Committee on Migration Studies of the Polish Academy of Sciences
 • Committee on Demographic Studies of the Polish Academy of Sciences
 • Institute of Public Affairs
 • Municipal Social Welfare Centre in Kraków
 • Centre for Education and Social Prevention
 • Centre for Gender Research, Oslo
 • NOVA - Norwegian Social Research
 • Agder Research, Kristiansand, Norway

Prof. dr hab. Krystyna Slany Kandydatką do Rady Doskonałości Naukowej

Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie jako kandydatkę do Rady Doskonałości Naukowej rekomenduje wybitną uczoną Panią prof. dr hab. Krystynę Slany.

Prof. dr hab. Krystyna Slany jest cenionym nauczycielem akademickim, uznanym autorytetem w zakresie socjologii rodzin i płci, demografii społecznej oraz socjologii migracji. Kieruje Zakładem Badań Problemów Ludnościowych w Instytucie Socjologii UJ. Przez dwie kadencje była wiceprzewodniczącą Komitetu Badań nad Migracjami PAN - obecnie jest jego członkinią i Przewodniczącą sekcji badań nad współczesnymi migracjami z Polski, wieloletnia członkini Komitetu Badań Demograficznych PAN, aktualnie jest członkinią Komitetu Socjologii PAN. 

Prowadziła i niezmiennie prowadzi wraz z zespołem międzynarodowe projekty badawcze, m.in.:

 • Integration of Female Immigrants in Labour Market and Society. Policy Assessment and Policy Recommendations (projekt UE 2006-2008)
 • Doing family in transnational context. Demographic choices, welfare adaptations, school integration and every-day life of Polish families living in Polish-Norwegian transnationality (NCBiR 2013-2017)
 • Gender equality and quality of life - how gender equality can contribute to development in Europe. A study of Poland and Norway (NCBiR 2013-2017)
 • Children Hybrid Integration: Learning Dialogue as a way of Upgrading Policies of Participation (Horizon 2020, 2018-2020)

Przygotowała wraz z zespołem dla Komitetu Badań nad Migracjami PAN raporty i ekspertyzy poświęcone m.in. problematyce migracji, więzi społecznej, rodzinnej i międzygeneracyjnej (vide: http://www.kbnm.pan.pl).​

Jest autorką i współautorką wielu uznanych i czytanych książek m.in.:

 • Małżeństwa powtórne w Polsce, WUJ, Kraków 1992
 • Między przymusem a wyborem; Kontynentalne i zamorskie emigracje z krajów Europy Środkowo-Wschodniej (1939-1989), WUJ, Kraków 1995
 • Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Nomos, Kraków 2002
 • Migracje kobiet (red.), WUJ, Kraków 2008
 • Women in New Migration (eds), Current Debates in European Societies (z M. Kontos, M. Liapi), Jagiellonian University Press, Krakow 2010
Wybrane najnowsze publikacje (2015-2018, vide: REPOZYTORIUM UJ):
 • The Impact of Migration on Poland. EU Moblity and Social Change (z A. White, I. Grabowska, P. Kaczmarczyk), UCL PRESS, London 2018
 • Równość płci w rodzinach : praktyki, ekonomia, jakość życia (z A. Ratecka), w: E. Krzaklewska (red.) Co nam daje równość?: wpływ równości płci na jakość życia i rozwój społeczny w Polsce, WUJ, Kraków 2018
 • Przemoc w związkach intymnych (z B. Woźniak), w: E. Krzaklewska (red.), Co nam daje równość?: wpływ równości płci na jakość życia i rozwój społeczny w Polsce, WUJ, Kraków 2018
 • Matka Polka na emigracji: z perspektywy dziecka dorosłego, w: Psychologia kultury, kultura psychologii: księga jubileuszowa Profesor Haliny Grzymała-Moszczyńskiej, Wydawnictwo Sacrum, Katowice 2018

Więcej informacji o Pani prof. dr hab. Krystynie Slany na STRONIE IS UJ oraz w DOKUMENCIE

Polecamy także Rozmowę z Panią Profesor, w której opowiedziała o swojej drodze naukowej i zainteresowaniach.

 

Wybory do Rady Doskonałości Naukowej odbywają się w terminie 12-30 kwietnia 2019 r.

Szczegółowe informacje na temat wyborów do Rady Doskonałości Naukowej dostępne są TUTAJ

Published Date: 12.04.2019
Published by: Olga Maciejewska