Department of Social Studies on Religion

Fields of research

 • Religious changes in Central and Eastern Europe
 • Religiosity in Europe and in the world
 • Identity: theories and research
 • Religious minorities
 • Qualitative research
 • Religion in the context of gender

Staff members

Doctoral students

 • Ms Inga Koralewska

Associates

 • Dr Marcin Zwierżdżyński

Ongoing projects

 • Resistance and submission. Religious agency of Roman Catholic women in Poland (Opór i podporządkowanie. Sprawczość religijna rzymskokatolickich kobiet w Polsce). UMO-2017/26/D/HS6/00125. Project financed by the National Science Center (NCN). Leader of the project: Dr. Anna Szwed. Duration: 2018-2021

Completed projects

 • Dyskurs publiczny w Polsce a religia. Modele legitymizacji w sporach wokół biopolityki w latach 2004-2014 - projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Kierowniczka projektu: prof. dr hab. Irena Borowik. Członkowie zespołu: A. Dyczewska, I. Koralewska, A. Mleczko, K. Zielińska, M. Zwierżdżyński. Czas trwania: 2015 - 2018.
 • Religia a tożsamość w perspektywie biografii Rosjan, Polaków i Tatarów Krymskich - projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (nr NN116 090334). Kierowniczka projektu: prof. dr hab. Irena Borowik. Czas trwania: 2008-2013
 • Welfare and Values in Europe: Transition Related to Religion, Minorities and Gender - projekt finansowany z UE w ramach 6 PR; nr 0286321. Kierowniczka projektu: prof. dr hab. Irena Borowik. Członkowie zespołu: Agnieszka Dyczewska, Eliza Litak. Czas trwania: 2006-2010.