Department of Social Structure

Fields of research

 • rural sociology
 • sociology of social movements
 • sociology of state
 • macrosociological processes
 • sociology of elites
 • sociology of sports and tourism
 • community studies, with special focus on the issues related to development and activation of local communities and cultural mechanisms of socio-political subjectification and good governance  
 • development studies, with special focus on cultural mechanisms of change and development

Staff members

Associates

 • Patrick H. Mooney - Professor of Sociology, Department Chair, Department of Sociology, University of Kentucky, Lexington, USA
 • Dr Grzegorz Foryś – adjunct academic at the Institute of Political Science at the Pedagogical University of Cracow
 • Dr Wioletta Knapik – adjunct academic at the Unit of Sociology and Rural Development at the University of Argiculture in Krakow

Doctoral students

Ms Anna Jończy

Ongoing projects

2018-2021 - Gospodarstwa Opiekuńcze w Rozwoju Obszarów Wiejskich Wobec Wyzwań Demograficznych (GROWID). Projekt uzyskał finansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków [GOSPOSTRATEG]). Więcej informacji: https://socjologia.uj.edu.pl/growid

Completed projects

 • 2006-2009 - Grant przyznany w ramach konkursu przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „W poszukiwaniu równowagi: analiza przemian społeczności wiejskich i małomiasteczkowych w perspektywie koncepcji rozwoju neo-endogennego", grant nr N116 003 31/0267; 219.750,00 PLN
 • 2004-2006 - Grant w ramach VI Programu ramowego Komisji Europejskiej pt. "A cognitive approach to rural sustainable development – the dynamics of expert and lay knowledges" – koordynator krajowy – 68 200 Euro
 • 2007-2010 - Formowanie się elity biznesu w Polsce: analiza procesów koncentracji własności i zarządzania w polskiej gospodarce, Grant MNiSW
 • 2006-2009 - W poszukiwaniu równowagi: analiza przemian społeczności wiejskich i małomiasteczkowych w perspektywie koncepcji rozwoju neo-endogennego - grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr N116 003 31/0267
 • 2010-2012 - Endo i egzogenne czynniki rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich w Polsce, nr 2982/B/H03/2010/38 (MNiSW), wartość: 103 750,00 PLN, Uniwersytet Jagielloński
 • 2013 - Publiczne doradztwo rolnicze wobec wyzwań przyszłości i oczekiwań mieszkańców wsi, wraz z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie i Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie.
 • 2013-2016 - Dynamics of Extreme Right Protest in Poland, 1989–2012 - grant Narodowego Centrum Nauki – Program Preludium
 • 2011-2014 - Sceny miejskie: kultura w rozwoju polskich miast - grant Narodowego Centrum Nauki nr 2011/01/D/HS6/04057
 • 2015-2018 - Sustainable finance for sustainable agriculture and fisheries (SUFISA) - programu Unii Europejskiej Horyzont 2020: https://www.sufisa.eu/ oraz https://socjologia.uj.edu.pl/projekt-sufisa