Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Student of Sociology Research Group

Student of Sociology Research Group is a student organization of the Institute of Sociology of the Jagiellonian University, established to bring together people who would like to actively broaden their horizons.

Sociology is based on heterogeneity in all aspects; among others, in different views, opinions, perspectives and values. In our activities, we want to reflect this tendency and we are helped by the huge diversity of our members in terms of, inter alia, interests and passions. Thanks to their activity our Research Group patronizes a mosaic of scientific sections that engage in research, organization of events and actions within their issues.

Board:

  • Jan Firlit -  Chair of the Board
  • Katarzyna Krauze - Vice-Chair of the Board
  • Wojciech Szeląg - Secretary of the Board


Supervisor of the Student of Sociology Research Group:

  • Professor Marcjanna Nóżka

Collegium Broscianum
Institute of Sociology
52 Grodzka Street
room 117 (2nd floor)

E-mail: knsssuj@uj.edu.pl

Facebook: Koło Naukowe Studentów i Studentek Socjologii UJ

 

Web Content Display Web Content Display

Sekcje KNS UJ

Osoba koordynująca: Kaja Stempin (kaja.stempin@student.uj.edu.pl)

Opiekunka sekcji: dr hab. Beata Kowalska, prof. UJ


Sekcja Feministyczna Koła Naukowego Socjologii UJ stawia sobie za zadanie dyskusję na tematy dotyczące szeroko pojętego feminizmu i płci. Dyskusje odbywać będą się na podstawie tekstów literatury feministycznej, z którymi osoby członkowskie będą zapoznawać się przed spotkaniami. Wśród tekstów znajdować się będą zarówno klasyki teorii feministycznej różnych nurtów, jak i prace omawiające ważne dla feminizmu zagadnienia socjologii, jak na przykład socjologia płci, czy socjologia ruchów społecznych. Szczegółowy dobór tekstów wyłoniony zostanie po przeprowadzeniu ankiety wśród potencjalnych osób członkowskich dotyczącej stopnia zaznajomienia z kwestią feminizmu. Spotkania sekcji odbywać będą się raz w tygodniu. Sekcja stawia sobie za zadanie wspieranie osób członkowskich w udziale w konferencjach naukowych, czy prowadzeniu badań z perspektywy feministycznej, jeżeli pojawi się pomysł na badanie czy chęć udziału w konferencji. Głównym zadaniem sekcji będzie jednak edukacja poprzez dyskusję.

Plany na bieżący rok: prowadzenie dyskusji na tematy feminizmu i płci w oparciu o literaturę przedmiotu.

Osoby koordynatorskie: Kosmo Tataruch (k.tataruch@student.uj.edu.pl), June Wysockx (julia.a.wysocka@student.uj.edu.pl)

Opiekunka sekcji: dr Justyna Struzik


Sekcja Socjologii Aktywnej łączy w sobie aspekty naukowe i aktywistyczne. Chcemy skupić się na działaniu z wykorzystaniem naszego socjologicznego zaplecza wiedzowego i na prowadzeniu na jego podstawie aktywności naukowej. Włączamy się w działania organizacji aktywistycznych, sami organizujemy wydarzenia wewnątrz instytutu oraz wydziału, prowadzimy projekty badawcze i przede wszystkim - robimy rzeczy!

W zeszłym roku zainaugurowaliśmy pracę naszej sekcji, wzięliśmy udział w zorganizowaniu różowych skrzyneczek w naszym budynku, stworzyliśmy grupę dla studentów Collegium Broscianum i rozpoczęliśmy przygotowania projektu badawczego dotyczącego krakowskich organizacji aktywistycznych, który mamy zamiar kontynuować w tym roku. W projekcie włączymy się w działania krakowskich aktywistów. Poza tym pracujemy nad poradnikiem mowy neutralnej.

Koordynator: Maciej Jaszczuk (maciej.jaszczuk@student.uj.edu.pl)

Opiekun sekcji: dr Borys Cymbrowski


W tej sekcji zajmujemy się analizą klasycznych i nowszych tekstów z zakresu teorii socjologicznej i filozofii społecznej. Dobór tekstów podyktowany jest - zależnie od sytuacji - obecnym zainteresowaniem sekcji w konkretnym temacie, autorze lub polu problemowym. Spotkania sekcji polegają na grupowej dyskusji nt. tekstów z uwzględnieniem przede wszystkim:

  1. omówienia, interpretacji i krytyki najważniejszych tez oraz problemów w nich zawartych
  2. oceny aktualności problematyki tekstów w stosunku do obecnej sytuacji społeczno-historycznej
  3. możliwości twórczego rozwinięcia zawartej w nich problematyki.

Osoba koordynująca: Przemysław Mitka (przemyslaw.mitka@student.uj.edu.pl)

Opiekun sekcji: dr hab. Andrzej Bukowski, prof. UJ


Socjologia empatyczna jest przestrzenią do empatycznej, refleksyjnej dyskusji dotyczącej problemów społecznych. Z założenia dyskutowanie zagadnień teoretycznych czyt. analizy i dyskusji konkretnych zjawisk, sposobów ich rozumienia, ma służyć otwarciu na wielość perspektyw i sposobów interpretacji omawianych problemów oraz stanowić przestrzeń do różnorodnej ekspresji osób. Ma przy tym rozwijać zdolności komunikacyjne, zwiększać świadomość rozumienia procesów społecznych i pozytywnie wpływać na kompetencje uczestników min. rozwijając ich pewność siebie w sformalizowanych i publicznych debatach czy dyskusjach. Poza tymi szczytnymi, górnolotnymi celami poznawczymi i naukowymi, Sekcja jest miłą, a przy tym rozwijającą formą do spędzenia czasu ze sobą i integracji społeczności IS UJ. Ma być to bardzo swobodna przestrzeń dla wszystkich. Każda osoba jest przyjmowana z otwartością, nie stawiamy żadnych wymagań, wystarczy obecność i empatia. Nie wymagamy sztywnej znajomości lektur, tekstów, wierząc, że każdy z nas przynosi jakąś wiedzę i zrozumienie ze sobą. Nie jest więc elitarnie i ekspercko, ale bardzo luźno i swobodnie. Znajdzie się miejsca dla każdego!

Osoba Koordynująca: Jacek Ruszar (jacek.ruszar@student.uj.edu.pl)

Opiekunka sekcji: dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska, prof. UJ


W sekcji filmowej zajmujemy się socjologiczną analizą filmów. Zazwyczaj spotkania polegają na krótkiej prezentacji, seansie i dyskusji o filmie. Poza zwyczajnymi spotkaniami organizujemy również maratony filmowe czy wyjścia do kina.

Osoba Koordynująca: Grzegorz Banasik (g.banasik@student.uj.edu.pl)

Opiekun: (jeszcze nie wybrany)


Zalążki socjologicznej refleksji nad miłością pojawiają się już u “ojców socjologii” takich jak Weber, Marks, czy Simmel. Mimo to, temat ten przez dziesiątki lat nie uzyskał statusu doniosłego i funkcjonował niejako na marginesie rozważań o rzeczach wielkich. Współczesna kultura, która przywiązuje dużą wagę do miłości i jej pragnienia uczyniła z niej wielką rzecz. W wielu potocznych narracji gwarantuje ona szczęście, stabilność psychiczną, zdrowie i spełnienie. Sekcja Socjologii Miłości KNS UJ jest przestrzenią dyskusji i badania zagadnień związanych z miłością, intymnością, relacjami romantycznymi i seksualności

Koordynatorka: Katarzyna Krauze (kasiak.krauze@student.uj.edu.pl)

Opiekunka sekcji: dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ


Głównym celem sekcji badawczej jest tworzenie zaplecza metodologicznego Koła oraz rozwój kompetencji praktycznych wśród członków. W zeszłym roku odbył się cykl seminariów wewnętrznych, których głównym celem była wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk wśród osób członkowskich. W roku akademickim 2023/24 głównym celem sekcji jest organizacja szkoleń dotyczących zagadnień związanych z prowadzeniem badań oraz wsparcie badań prowadzonych przez inne sekcje.

Koordynator: Hubert Szotek (hubert.szotek@student.uj.edu.pl)

Opiekunka sekcji: dr hab. Marta Smagacz-Poziemska prof. UJ


Socjologia miasta jest jedną z kluczowych subdyscyplin składających się na Socjologię jako naukę. Przestrzeń miejska oraz tożsame z nią miejsca, aktorzy i praktyki stanowią niezwykle ważne elementy dla poznania socjologicznego, podobnie jak aspekty związane z regionem, związane np. z regionalizmem, tożsamościami lokalnymi czy społecznościami lokalnymi.

W ramach działań sekcji planowane jest prowadzenie badań empirycznych przez zespół badawczy tworzony przez osoby członkowskie sekcji, a przy tym także dyskusja nad poruszanymi aspektami.

Celami sekcji jest zarówno doskonalenie naukowe osób członkowskich sekcji (zarówno w zakresie umiejętności teoretycznych jak i badawczych), powiększanie wkładu w ramach subdyscypliny Socjologii miasta i regionu oraz powiększanie wkładu w ramach prac koła naukowego.