Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej UJ

(…) Jedynie poprzez integrację oraz kolektywne działanie będziemy w stanie sprawić, że studencki głos zostanie usłyszany. Bardzo cieszy nas fakt, że górę nad partykularnymi interesami uczelni wzięła studencka solidarność i troska o przyszłość naszego zawodu.

(Katarzyna Bułka - pierwsza przewodnicząca KNSPS UJ, fragm. relacji z debaty studenckiej pod tytułem Praca socjalna: Kształcenie. Profesja. Dyscyplina naukowa, która odbyła się w czerwcu 2015 r. w ramach I Tygodnia Pracy Socjalnej)


Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej UJ działa przy Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Powstało w maju 2015 roku z inicjatywy samych studentów i studentek tego kierunku, jako przestrzeń do dyskusji, wymiany poglądów oraz doświadczeń. Istotą działań podejmowanych w ramach Koła jest uczenie się poprzez aktywne uczestnictwo w (od)budowaniu kultury pracy socjalnej. Zaangażowanie w zmianę prowadzi do zwiększenia świadomości poczucia wpływu na rzeczywistość, daje jeszcze większą moc i pozytywną energię do budowania relacji z tymi Osobami, które wędrują przez życie w poszukiwaniu sensu.


Podstawą działalności Koła są wspólne inicjatywy skupione wokół promowania pracy socjalnej między innymi przez:

  • integrację środowiska studenckiego
  • współpracę z organizacjami oraz instytucjami aktywnie działającymi na rzecz pracy socjalnej o zasięgu krajowym i międzynarodowym
  • działalność naukowo-badawczą

 

Ludzie

W KNSPS UJ aktywnie działają studentki i studenci pierwszego i drugiego roku studiów magisterskich na kierunku praca socjalna oraz studiów doktoranckich w IS UJ. Lista członków jest otwarta - osoby zainteresowane (także studentów i studentki innych kierunków) serdecznie zapraszamy!
 

Opiekun Naukowy KNSPS UJ
dr hab. Katarzyna Ornacka, prof. UJ (e-mail:katarzyna.ornacka@uj.edu.pl)
 

Zob. Statut KNSPS UJ
 

Kontakt

Siedziba Koła: Instytut Socjologii UJ, ul. Grodzka 52, sala 117 (II piętro)
Adres e-mail: knspsuj@gmail.com
Facebook: Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej UJ