Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

ul. Grodzka 52
31-044 Kraków
Phone: 12 422 21 29
Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Grodzka 52
31-044 Kraków
Contact Information

instytut.socjologii@uj.edu.pl
www.socjologia.uj.edu.pl

Address: ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków

Phone: 12 422 21 29

Web Content Display Web Content Display

Sekretariaty Instytutu Socjologii UJ

Socjologia - studia I stopnia

mgr Anna Soczówka

pokój 52
e-mail: anna.soczowka@uj.edu.pl
tel. 12 663 17 37

Obsługa interesantów:
poniedziałek - czwartek, godz. 11:00 - 14:00
piątek - dzień wewnętrzny sekretariatu
 

Zob. Infografika prezentująca zakres obowiązków 

Praca socjalna, socjologia - studia II stopnia

mgr Agnieszka Radzik-Kupiec

pokój 49
e-mail: agnieszka.radzik@uj.edu.pl
tel. 12 663 17 29

Obsługa interesantów:
poniedziałek - czwartek, godz. 11:00 - 14:00
piątek - dzień wewnętrzny sekretariatu
 

Zob. Infografika prezentująca zakres obowiązków
 

Nieobecność do 30 maja 2022 r.

Socjologia - studia II stopnia, studia III stopnia (doktoranckie), Erasmus+, Koordynatorka MOST IS UJ

mgr Urszula Sarwa

pokój 49
e-mail: u.sarwa@uj.edu.pl
tel. 12 663 17 58

Obsługa interesantów:
poniedziałek - czwartek, godz. 11:00 - 14:00
piątek - dzień wewnętrzny sekretariatu
 

Zob. Infografika prezentująca zakres obowiązków

Sprawy pracownicze

mgr Teresa Jaszczyńska

pokój 52
e-mail: teresa.jaszczynska@uj.edu.pl
tel. 12 663 17 57

Obsługa interesantów:
poniedziałek - czwartek, godz. 11:00 - 14:00
piątek - dzień wewnętrzny sekretariatu
 

Zob. Infografika prezentująca zakres obowiązków

Sekretariat ds. obsługi administracyjnej projektów IS UJ

mgr Agnieszka Wesołowska

pokój 56a
e-mail: agnieszka.wesolowska@uj.edu.pl
tel. 12 663 18 18

Obsługa interesantów:
poniedziałek - piątek, godz. 10:00 - 13:00
 

Zob. Infografika prezentująca zakres obowiązków
 

Nieobecność w dniach 23 - 27 maja 2022 r.

 

 

 

Sekretariat ds. obsługi administracyjnej projektów IS UJ

mgr Bernadeta Długosz

pokój 56a
e-mail: bernadeta.dlugosz@uj.edu.pl
tel. 12 663 18 18

Obsługa interesantów:
poniedziałek - piątek, godz. 10:00 - 13:00


Zob. Infografika prezentująca zakres obowiązków


Nieobecność w dniach 24 - 31 maja 2022 r.

Pełnomocnik Dyrektor IS UJ ds. promocji

mgr Olga Maciejewska

pokój 49
e-mail: o.maciejewska@uj.edu.pl
tel. 12 663 17 51
 

Zob. Infografika prezentująca zakres obowiązków


Nieobecność w dniach 23 - 27 maja 2022 r.

Koordynator ds. zakupów i inwentaryzacji ciągłej

mgr Marcin Sobczyk

pokój 23
e-mail: marcin.sobczyk@uj.edu.pl
tel. 12 663 18 27

Obsługa interesantów:
poniedziałek - piątek, godz. 9:00 - 15:00
 

Zob. Infografika prezentująca zakres obowiązków

Koordynatorka ds. praktyk - socjologia

dr hab. Magdalena Ślusarczyk, prof. UJ
e-mail: magdalena.slusarczyk@uj.edu.pl
pokój 77
tel. 12 663 17 62


Koordynatorka ds. praktyk - praca socjalna

mgr Agnieszka Radzik-Kupiec
e-mail: agnieszka.radzik@uj.edu.pl
pokój 49
tel. 12 663 17 29

Nieobecność do 30 maja 2022 r.

Koordynatorka programu Erasmus+ Studia w IS UJ

mgr Urszula Sarwa
e-mail: erasmus.is@uj.edu.pl
Instytut Socjologii UJ
pokój 49
tel. (+48) 12 663 17 58


Koordynatorka Erasmus+ Praktyki UJ

mgr Małgorzata Woźniak
e-mail: erasmus@uj.edu.pl
tel. (+48) 12 663 26 76