Kontakt

Kierownik studiów doktoranckich na Wydziale Filozoficznym UJ
dr hab. Jacek Nowak, prof. UJ
e-mail: jacek.nowak@uj.edu.pl
dyżury: wtorek godz. 14:30 - 15:30, czwartek godz. 13:00 - 15:00
ul. Gołębia 24, pokój nr 24


Pełnomocnik dziekana ds. studiów doktoranckich – Instytut Socjologii UJ
dr hab. Marcjanna Nóżka, prof. UJ
e-mail: marcjanna.nozka@uj.edu.pl
Osoby zainteresowane zapraszamy do umówienia się na indywidualne spotkania drogą mailową


Sekretariat studiów III stopnia – Instytut Socjologii UJ
mgr Urszula Sarwa
tel. 12 663 17 58
e-mail: u.sarwa@uj.edu.pl
Godziny pracy sekretariatu: poniedziałek - środa i piątek w godz. 11.00 - 14.00, czwartek - nieczynne
ul. Grodzka 52, pokój nr 52


Dziekanat Wydziału Filozoficznego UJ
mgr inż. Sabina Hałucha
specjalista ds. dydaktycznych
tel. 12 663 1477
e-mail: filozof@uj.edu.pl
strona internetowa Dziekanatu: https://phils.uj.edu.pl/wydzial/dziekanat
ul. Gołębia 24, pokój nr 24


Przedstawicielka doktorantów i doktorantek w Radzie Instytutu Socjologii UJ
mgr Olga Maciejewska
e-mail: o.maciejewska@uj.edu.pl


Administracja strony internetowej IS UJ
mgr Olga Maciejewska
e-mail: o.maciejewska@uj.edu.pl