Letnia Szkoła Analizy Danych i Metod Badań Jakościowych

O Szkole

Letnia Szkoła Analizy Danych i Metod Badań Jakościowych (LS CAQDAS) to seria cyklicznych szkoleń i warsztatów oferowanych badaczom jakościowym reprezentującym różne orientacje metodologiczne i analityczne. Ideą Letniej Szkoły jest rozwój świadomości, wiedzy i kompetencji metodologicznych oraz analitycznych wśród badaczy jakościowych, poprzez szkolenia praktyczne. W jej ramach oferujemy najwyższej jakości szkolenia prowadzone przez doświadczonych badaczy i praktyków w dziedzinie metodologii badań jakościowych i wspomaganej komputerowo analizy danych jakościowych. Ukończenie szkolenia potwierdzane jest certyfikatem.

Szkolenia oferowane w kolejnych edycjach Szkoły prowadzone są w dwóch obszarach tematycznych: ścieżka metodologiczna i ścieżka analityczna. Do udziału w Letniej Szkole zapraszamy studentów, doktorantów, pracowników naukowych, przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych, firm komercyjnych i agencji badawczych – każdego, kto chciałby nauczyć się czegoś nowego w zakresie badań i analiz jakościowych!

3 edycja Letniej Szkoły Analizy Danych i Metod Badań Jakościowych odbędzie się w dniach 29.06 - 04.07.2020 roku w Krakowie. Szczegółowe informacje dostępne na STRONIE

O Organizatorze

Pracownia Analizy Danych i Badań Jakościowych (CAQDAS TM LAB) w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego to interdyscyplinarna jednostka naukowo-badawcza i dydaktyczna, której celem jest realizacja eksperymentalnych projektów naukowo-badawczych z zakresu metodologii badań jakościowych, a także adaptacja nowych rozwiązań metodologicznych tj. metody z pola sztuki, metody mieszane, text mining, web mining, visual mining, opinion mining itp. w praktykę badawczą, rozwijanie technik i algorytmów wspomaganej komputerowo analizy danych jakościowych (tekstowych i wizualnych) oraz wykorzystanie nowych technologii w metodologii i analizie danych.

Kontakt z Organizatorami Letniej Szkoły