Praca socjalna w dialogach „on-line on-soul 2020”

Serdecznie zapraszamy do udziału w cyklu seminariów o kluczowych zagadnieniach pracy socjalnej w ramach Tygodnia Pracy Socjalnej w Instytucie Socjologii UJ
 

Praca socjalna w dialogach on-line on-soul 2020


Organizatorzy:
Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Instytut Terapii i Edukacji Społecznej - Stowarzyszenie

Patronat:
Polskie Stowarzyszenie Szkół Pracy Socjalnej

Termin:
8 czerwca – 8 lipca 2020 r.


Opieka naukowa:
dr hab. Hubert Kaszyński, prof. UJ

Kontakt:
mgr Olga Maciejewska
e-mail: o.maciejewska@uj.edu.pl


Zgłoszenia drogą mailową na adres: online.onsoul2020@gmail.com
W tytule wiadomości prosimy wpisać tytuł seminarium, w którym chcą Państwo wziąć udział.


Wszystkie seminaria odbywają się on-line. Osoby, które wyrażą chęć udziału w poszczególnych wydarzeniach i prześlą swoje zgłoszenie, otrzymają w wiadomości mailowej szczegółowe informacje.

 

Izolacja – film, rzeczywistość, impresje

Spotkanie dyskusyjne, a zarazem pierwsze otwarte seminarium z cyklu Praca socjalna, izolacja, zdrowie psychiczne.

Inspiracją i punktem wyjścia do dyskusji będzie film dokumentalny pt. Izolacja. Jego autorzy przyjrzeli się różnym doświadczeniom społecznej izolacji. W trakcie spotkania będziemy mieli okazję porozmawiać z samymi twórcami filmu – Dawidem Grzesikiem i Weroniką Fenske, a także poddać refleksji wieloznaczność rozumienia i przeżywania stanu izolacji.

Seminarium przygotowywane przez grupę studencką On-line on-Soul

Termin seminarium:
9 czerwca 2020 r.
godz.: 17.00-19.00

Więcej informacji w WYDARZENIU

 

Kształtowanie polskiej szkoły superwizji pracy socjalnej

Spotkanie, którego celem jest zainicjowanie forum dyskusyjnego poruszającego zagadnienia znaczenia superwizji nie tylko dla pracowników socjalnych, ale również dla osób zatrudnionych w szeroko rozumianych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

Dyskusja skupiać się będzie na trzech podstawowych pytaniach:
- Jaka jest polska superwizja?
- Jakie ma znaczenie dla profesjonalnego rozwoju?
- Jak jej dobrze uczyć?

Seminarium przygotowywane we współpracy ze Stowarzyszeniem Certyfikowanych Superwizorów Pracy Socjalnej oraz z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Termin seminarium:
23 czerwca 2020 r.
godz. 17.00-19.00

 

Przedsiębiorczość społeczna i zatrudnianie osób doświadczonych chorobą psychiczną

Nieustannie jednym z najważniejszych kierunków działań pomocowych jest stworzenie możliwości pracy i zatrudnienia dla osób wyłączanych z głównego nurtu życia. Punktem skupienia seminarium będą zagadnienia pracy dla osób chorujących psychicznie i potencjał zamknięty w formule spółdzielni socjalnych.

W dyskusji nad kluczowymi zagadnieniami związanymi z tym obszarem dyskutować będą krakowscy specjaliści w tej branży oraz eksperci z ośrodków pomocy środowiskowej z Rygi.

Seminarium przygotowywane przez Spółdzielnię Socjalną Równość z Krakowa oraz specjalistów pracy środowiskowej Stowarzyszenia PINS z Rygi

Termin seminarium:
1 lipca 2020 r.
godz. 17.00-19.00

 

Kooperacja i dialog jako fundamenty pracy socjalnej i pomocy społecznej

Dyskusja nad praktyką pracy dialogicznej ponad granicami wyznaczonymi przez poszczególne instytucje pomocowe, których konsolidacja i rytmiczność działań ma szczególne znacznie dla możliwości osobowego i społecznego rozwoju osób i rodzin korzystających z pracy socjalnej.

Seminarium przygotowywane we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie

Termin seminarium:
2 lipca 2020 r.
godz. 13.00 - 15.00

 

Edukacja do pracy socjalnej – znaczenie przestrzeni trudnego dziedzictwa w kontekście płaszowskiego obozu

Edukacja aksjologiczna ma kluczowe znaczenie dla profesjonalnej formacji przedstawicieli zawodów terapeutyczno-pomocowych. Seminarium skupiane jest wokół dyskusji nad możliwościami, ograniczeniami oraz dylematami jej prowadzenia w przestrzeniach trudnego dziedzictwa.

Seminarium przygotowane przez Grupę badawczą Kultura upamiętniania byłego KL Plaszow w dialogach sieci społecznych

Termin seminarium:
7 lipca 2020 r.
godz.: 17.00-19.00

 

Praca socjalna – inwazja obrazów

Wernisaż prac fotograficznych, których autorzy oraz autorki w subiektywny sposób ilustrują swój własny sposób rozumienia pracy socjalnej. Uczestnicy seminarium zaproszeni są do podjęcia dyskusji nad nieoczywistą, profesjonalną tożsamością nie tylko pracowników socjalnych, ale także terapeutów środowiskowych, asystentów rodzinnych oraz reprezentantów innych zawodów pomocowych.

Seminarium przygotowywane przez grupę studencką On-line on-Soul

Termin seminarium:
8 lipca 2020 r.
godz. 17.00-19.00