Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Dr Piotr Prokopowicz

Dr Piotr Prokopowicz

position: assistant professor

E-mail: piotr.prokopowicz@uj.edu.pl


Piotr Prokopowicz - is an organizational psychologist and sociologist, an assistant professor in the Department of Sociology of Economy, Education, and Social Research Methods, a researcher at the Center for Evaluation and Analysis of Public Policies, and a Post Doctoral Fellow at the University of Maryland’s Culture Lab.

Professionally, he is a co-founder and partner at Freenovation, a consulting company specializing in diagnosing and developing cultures of innovation. A Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund and Kosciuszko Fellow, he has also co-operated with numerous international institutions and businesses. As a trainer and consultant, he has worked with more than 100 companies, including ING Bank Śląski, Aviva, Tieto, Finance Ministry, Greenpeace Poland, Bahlsen, Sabre, and Great Place to Work Europe. In his research and consulting, he focuses on helping organizations in reaching their maximum potential through participation, transparency and evidence-based management. Fellow Member of Center for Evidence-Based Management, member of Society of Industrial and Organizational Psychology and European Association of Work and Organiaztional Psychology.

Scientific and research interests

 • national and organizational cultures conducive to innovation
 • behavior of people in the organization
 • the psychology of recruitment 
 • determinants of managerial success
 • organization development
 • strategic planning
 • sociology and anthropology of organizations
 • social research methodology

Publications (selected)

 • Prokopowicz, P. (2019). Iloraz HR. Co Ty wiesz o zarządzaniu? Warszawa: Wolters Kluwer Polska
 • Prokopowicz, P., Pawlak-Mihułka, J., & Rudnicki, S. (2018). Siła kultury innowacji : raport z ogólnopolskich badań Freenovation 2018. Freenovation. [PUBLICATION]
 • Gelfand, M., Choi, V., & Prokopowicz, P. (2019). This is how Tesla can improve its company culture. Fast Company. [PUBLICATION]
 • Gelfand, M., Gordon, S., Li, C., Choi, V., & Prokopowicz, P. (2018). One reason mergers fail : the two cultures aren’t compatible. Harvard Business Review. [PUBLICATION]
 • Prokopowicz, P. (2016). Rekrutacja i selekcja oparta na dowodach. 33 zasady skutecznego nabory pracowników. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Prokopowicz, P. (2014). Kultura organizacji a znaczenie pracy. Władza, działanie i partycypacja w amerykańskiej kooperatywie pracowniczej. Kraków: WUJ.
 • Prokopowicz, P. i Żmuda, G. (2014). Branżowy bilans kompetencji - oczekiwania pracodawców i efekty kształcenia szkół wyższych na przykładzie Krakowa. In: J. Górniak (ed.) Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki. Warszawa: PARP.
 • Prokopowicz, P., Żmuda, G., Król, M. (2014). Kompetencyjne testy sytuacyjne w rekrutacji, selekcji i ocenie pracowników – teoria i zastosowanie. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Żmuda, G., Prokopowicz, P. i Król, M. (2014). The Sustainable Gamer: Developing Corporate Social Responsibility Through Games. In: O'Riordan, L., Heinemann, S., and Zmuda, P. (ed.) Corporate Social Responsibility: Locating the Missing Link - New Perspectives on Sustainable Management Solutions. Heidelberg/New York: Springer.
 • Prokopowicz, P., Żmuda, G. (2014). Corporate Social Policy, the Meaning of Work and Applicant Attraction: A Cognitive Perspective, In: O'Riordan, L., Heinemann, S., and Zmuda, P. (eds.) Corporate Social Responsibility: Locating the Missing Link - New Perspectives on Sustainable Management Solutions. Heidelberg/New York: Springer.
 • Novkovic, S., Prokopowicz, P., Stocki, R. (2012). Staying true to co-operative identity: Diagnosing worker co-operatives for adherence to their values. Advances in the Economic Analysis of Participatory and Labor-Managed Firms, Volume 13, Eds.: Alex Bryson and Takao Kato.

Currently implemented projects

 • Tight-Loose Ambidexterity: Exploring How Leaders Can Effectively Balance Order and Constraint
 • Bilans Kapitału Ludzkiego [Balance of Human Capital] - 2. edition 

Completed projects

 • MORE - Ocena skutków regulacji oparta na dowodach. Model wykorzystania istniejących dowodów analityczno-ewaluacyjnych w procesie oceny społeczno-ekonomicznych efektów planowanych regulacji
 • Przywództwo a organizacyjne kultury konfliktu: eksploracja relacji przyczynowych między jednostkowymi normami zarządzania konfliktem a zachowaniami przywódczymi
 • Bilans kompetencji krakowskiego ośrodka akademickiego, 3. edition
 • Bilans kompetencji krakowskiego ośrodka akademickiego, 2. edition
 • Bilans kompetencji krakowskiego ośrodka akademickiego, 1. edition
 • Bon na innowacje (kompetencyjne testy sytuacyjne, gry symulacyjne) [competency situational tests, simulation games]