Socjologia w centrum: "Wokół pracy socjalnej - raz jeszcze"

Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie w ramach cyklu "Socjologia w centrum" pt. Wokół pracy socjalnej - raz jeszcze, które odbędzie się 23 stycznia 2020 r. (czwartek) o godz. 18.00 w Instytucie Socjologii UJ, ul. Grodzka 52, Sala im. Władysława Kwaśniewicza (czytelnia Biblioteki IS UJ).


W spotkaniu udział wezmą:

dr hab. Jolanta Grotowska-Leder, prof. UŁ (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, Przewodnicząca Sekcji Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego)
dr hab. Krzysztof Czekaj, prof. UP (Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie)
prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki (Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego)

Spotkanie poprowadzi mgr Olga Maciejewska (Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego)


Inspiracją i punktem wyjścia do dyskusji będzie najnowsza książka Profesora Krzysztofa Frysztackiego pt. Wokół pracy socjalnej. Od koncepcji i teorii do kontekstów empiryczno-aplikacyjnych, która ukazała się w październiku 2019 roku nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Więcej informacji o książce na STRONIE WYDAWNICTWA

 

O uczestnikach spotkania:

dr hab. Jolanta Grotowska-Leder, prof. UŁ - związana z Katedrą Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Swe zainteresowania naukowe koncentruje wokół współczesnych problemów społecznych w perspektywie polityki społecznej realizowanej na poziomie lokalnym i globalnym, m.in. biedy, bezrobocia i wykluczenia społecznego ludzi młodych z edukacji, z rynku pracy. W ostatnich latach skupia uwagę na badaniu procesu osiągania dorosłości współczesnych młodych dorosłych stosując podejście kohortowe. Autorka, współautorka i redaktor licznych monografii i artykułów z obszaru pracy socjalnej oraz współczesnych problemów społecznych w perspektywie polityki społecznej. Przewodnicząca Sekcji Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Członkini Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej. Pełni szereg funkcji, m.in. jest członkinią Korpusu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki oraz Korpusu Ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

dr hab. Krzysztof Czekaj, prof. UP - kierownik Katedry Socjologii Stosowanej i Dezorganizacji Społecznej IFiS Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Jego obszar zainteresowań zawodowych to: socjologia miasta, socjologia problemów społecznych - w tym diagnozy problemów społecznych, kryminologia, polityka społeczna, praca socjalna, planowanie społeczne, socjologia grup dyspozycyjnych. Specjalista w dziedzinie kryminologii (przestępczość osądzona) i polityki samorządowej. Konsultant, metodyk pracy socjalnej i praktyk w pomocy społecznej. W swoich badaniach koncentruje się na problemach społecznych w miastach polskich, w szczególności Górnego Śląska, Zagłębia Dąbrowskiego i Małopolski, wykorzystując wypracowaną przez siebie unikalną metodę map problemów społecznych wraz z diagnozami zjawisk i problemów społecznych służących wypracowaniu strategii rozwiązywania problemów społecznych i polityki społecznej. Autor, współautor i redaktor 20 książek i ponad 95 artykułów opublikowanych w Polsce, USA, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Danii.

prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki - jest profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie Jagiellońskim, związany z Zakładem Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej w Instytucie Socjologii UJ. Wielokrotnie prowadził badania i wykładał także na innych uczelniach w kraju i za granicą, w szczególności w USA (m.in. Hunter College of The City University of New York, Ohio State University, The George Washington University). Pełnił i nadal wykonuje rozmaite funkcje w środowisku akademickim, w obecnej kadencji jest Przewodniczącym Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Jego wieloletnie zainteresowania badawcze koncentrują się wokół socjologii miasta, socjologii stosowanej, w szczególności w połączeniu z problemami społecznymi, historii i teorii pracy socjalnej. Zaangażowany w problematykę społeczno-socjalną od lat osiemdziesiątych; jeden z pionierów tej dyscypliny w Polsce. Autor lub współautor kilkunastu książek oraz wielu redagowanych prac zbiorowych i artykułów w wydawnictwach krajowych i zagranicznych.

Published Date: 09.01.2020
Published by: Olga Maciejewska