Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Master Meetings of the JU Institute of Sociology

The Master Meetings of the Institute of Sociology of the Jagiellonian University is a series of online lectures by eminent representatives of scientific life in Poland and around the world.

During the Meetings the most current and socially important topics are taken up. The formula was conceived as a combination of the invited guest's lecture with an open discussion of the participants of the event. It is an great opportunity to talk with Masters, exchange thoughts and experiences, meet people representing various areas of science and social life.

The series is organized by the Institute of Sociology of the Jagiellonian University and the Interdisciplinary Center for Social and Legal Analyzes of the Jagiellonian University in cooperation with the Sociology of Law Section of the Polish Sociological Society and scientific institutions in Poland and abroad.

Web Content Display Web Content Display

Reports from the Master Meetings

spotkania mistrzowskie

Profesor Małgorzata Fuszara "Feminizm stosowany, czyli bunt kobiet AD 2020"

Spotkanie odbyło się 28 stycznia 2021 r. Kilka słów o wykładzie: Wielotysięczne demonstracje wywołane orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego analizowane są najczęściej jako ważny ruch społeczny. Dla mnie jednak jest to przede wszystkim bunt kobiet, a najważniejszym jego elementem jest przekaz, jaki wybrzmiewa podczas tego buntu. „Feminizm to patriotyzm” – to jedna z deklaracji padających podczas demonstracji, która wskazuje na kierunek przekazu demonstrujących. Przeciwko czemu jest ten bunt? Co możemy powiedzieć na podstawie tych demonstracji o młodym pokoleniu kobiet?
Read More o Profesor Małgorzata Fuszara "Feminizm stosowany, czyli bunt kobiet AD 2020"
spotkania mistrzowskie

Profesor Ewa Łętowska "O prawie i jego artefaktach"

Spotkanie odbyło się 17 grudnia 2020 r. Kilka słów o wykładzie: Prawo jest zjawiskiem normatywnym, mówi „jak ma być”. U swej genezy powstaje jako tekst uchwalony przez parlament. Ale jest to instrument żyjący - uchwalone i „wypuszczone w świat” – zmienia się pod wpływem tych, którzy je stosują i którzy swoją interpretacją nadają mu inną postać lub znaczenie. To zjawisko normalne, w pewien sposób zamierzone i pozostające – do pewnego stopnia – pod kontrolą. Niekiedy jednak spod kontroli się wymyka i wtedy prawo staje się przedmiotem interesownej manipulacji. Jedno z najbardziej rozpowszechnionych złudzeń dotyczy relacji tekst prawa – rzeczywistość.
Read More o Profesor Ewa Łętowska "O prawie i jego artefaktach"
spotkania mistrzowskie

Profesor Jan Kubik "Zmitologizowana wyobraźnia populistyczna i karnawałowy bunt"

Spotkanie odbyło się 19 listopada 2020 r. Kilka słów o wykładzie: Populizm to ideologia niekompletna, zbudowana (niemal wyłącznie) na przeciwstawieniu „dobrego ludu” – „skorumpowanym elitom”. Każda taka ideologia oportunistycznie żeruje więc nie tylko na innych – prawicowych lub lewicowych – ideologiach, ale także dostępnych zasobach kulturowych. Aby treściowo uzupełnić ten dychotomiczny ideologiczny szkielet, populiści muszą zdefiniować, kim jest lud, za którego emanację się uznają i wskazać, kim są jego wrogowie. Prawicowi populiści nieodmiennie sięgają wówczas do repertuaru narodowego lub religijnego, często odrzucając kosmopolityzm i post-oświeceniowe dążenie do wiedzy opartej na rozumie i empirii. Budując mitologiczne konstrukcje, starają się zawładnąć wyobraźnią ludzi zagubionych w coraz bardziej skomplikowanej, szybko zmieniającej się i przez to często budzącej lęk rzeczywistości.
Read More o Profesor Jan Kubik "Zmitologizowana wyobraźnia populistyczna i karnawałowy bunt"
spotkania mistrzowskie

Profesor Piotr Sztompka "Logika i granice odpowiedzialności"

Spotkanie odbyło się 22 października 2020 r. Kilka słów o wykładzie: Odpowiedzialność to jedna z najważniejszych reguł międzyludzkich relacji. Łączy w sobie dwie istotne wartości: rozumność działań i branie pod uwagę dobra innych. Nabiera szczególnego znaczenia w sytuacjach kryzysowych, takich jak obecna pandemia. W wykładzie podjęta zostanie analiza reguły odpowiedzialności, jej granic, typów naruszeń i form egzekwowania. Przykłady zarówno wyjątkowej odpowiedzialności (personelu medycznego), jak i rażącej nieodpowiedzialności (ze strony zarówno organów władzy jak i obywateli) zostaną zaczerpnięte z aktualnej walki z pandemią (Profesor Piotr Sztompka)
Read More o Profesor Piotr Sztompka "Logika i granice odpowiedzialności"