Egzamin końcowy - licencjat

Zobacz: Lista zagadnień, która ma charakter pomocniczy w przygotowaniu do egzaminu (pytania ogólnosocjologiczne).

Do egzaminu licencjackiego dopuszczeni zostaną studenci, którzy spełnią wszelkie wymogi formalne niezbędne do zaliczenia III roku studiów I stopnia.


Zobacz: Zarządzenie nr 105 Rektora UJ z dnia 30 września 2020 roku w sprawie: organizacji egzaminów dyplomowych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej


Informujemy, że ze względu na zdalny tryb przeprowadzania egzaminów licencjackich oraz specyfikę aplikacji MsTeams, każda osoba przystępująca do egzaminu zobowiązana jest do posiadania aktywnego adresu mailowego w domenie @uj.edu.pl. 

Jeżeli student lub studentka posługuje się innym adresem mailowym (ma podany inny adres mailowy w systemie USOS), zobowiązany/a jest do przekazania przed obroną sekretariatowi studiów I stopnia drogą mailową adresu w domenie @uj.edu.pl
 

Dokumenty

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 83 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lipca 2020 roku w sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac


W sekretariacie studiów I stopnia należy złożyć:

 

Opłaty za dyplom należy dokonać na konto indywidualne wygenerowane z systemu USOS. Po dokument z numerem konta należy zgłosić się osobiście do sekretariatu studiów I stopnia (p. 52) lub zwrócić się z prośbą o wygenerowanie dokumentu drogą mailową na adres: anna.soczowka@uj.edu.pl


Jednocześnie informujemy o możliwości wypełnienia formularza dla przyszłych absolwentów: zgoda na przetwarzanie numeru telefonu w celu przeprowadzenia badania oraz adresu mailowego w celu otrzymywania informacji o wydarzeniach i ofertach przygotowanych dla absolwentów. Formularz dostępny jest po zalogowaniu na STRONIE USOSWEB. Wypełnienie formularza w takiej formie nie jest obowiązkowe.


W przypadku niemożności osobistego odbioru dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych, należy złożyć w sekretariacie Upoważnienie do odbioru dyplomu ukończenia studiów wraz z odpisami i suplementem.