Egzamin końcowy - licencjat

Zobacz: Lista zagadnień, która ma charakter pomocniczy w przygotowaniu do egzaminu (pytania ogólnosocjologiczne).

Do egzaminu licencjackiego dopuszczeni zostaną studenci, którzy spełnią wszelkie wymogi formalne niezbędne do zaliczenia III roku studiów I stopnia.


UWAGA!

Informujemy, że ze względu na zdalny tryb przeprowadzania egzaminów licencjackich oraz specyfikę aplikacji MsTeams i jakość połączenia, każda osoba przystępująca do egzaminu zobowiązana jest do posiadania aktywnego adresu mailowego w domenie @uj.edu.pl. 

Jeżeli student lub studentka posługuje się innym adresem mailowym (ma podany inny adres mailowy w systemie USOS), zobowiązany/a jest do przekazania przed obroną sekretariatowi studiów I stopnia drogą mailową adresu w domenie @uj.edu.pl


Termin wrześniowych egzaminów licencjackich: 15 września 2020 r.
Godziny egzaminu będą ustalane indywidualnie.

Dokumenty

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 83 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lipca 2020 roku w sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac


W sekretariacie należy złożyć:

 

Opłaty za dyplom należy dokonać na konto indywidualne wygenerowane z systemu USOS. Po dokument z numerem konta należy zgłosić się osobiście do sekretariatu studiów I stopnia (p. 52) lub zwrócić się z prośbą o wygenerowanie dokumentu drogą mailową na adres: anna.soczowka@uj.edu.pl


UWAGA! Od 1 października 2019 roku obowiązują nowe formularze wniosków o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych (dyplom oraz suplement do dyplomu) w tłumaczeniu na język angielski. Nowe formularze wniosków dotyczą wszystkich osób, których egzamin licencjacki odbędzie się w terminie od 1.10.2019 r.


Jednocześnie informujemy o możliwości wypełnienia formularza dla przyszłych absolwentów: zgoda na przetwarzanie numeru telefonu w celu przeprowadzenia badania oraz adresu mailowego w celu otrzymywania informacji o wydarzeniach i ofertach przygotowanych dla absolwentów. Formularz dostępny jest po zalogowaniu na STRONIE USOSWEB. Wypełnienie formularza w takiej formie nie jest obowiązkowe.


W przypadku niemożności osobistego odbioru dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych, należy złożyć w sekretariacie Upoważnienie do odbioru dyplomu ukończenia studiów wraz z odpisami i suplementem