Harmonogram zajęć

Studia stacjonarne I, II i III stopnia

Harmonogram zajęć w SEMESTRZE ZIMOWYM 2020/2021


UWAGA!

Informujemy, że zajęcia w Instytucie Socjologii UJ w roku akademickim 2020/2021, rozpoczynają się w formie zdalnej od dnia 5 października 2020 roku.
Wszelkie spotkania stacjonarne, przewidziane w harmonogramie zajęć, rozpoczną się od 12 października 2020 roku.


Jak czytać harmonogram w pliku excel?

 • w pozycji kolumn znajdują się numery sal, a w wierszach - godziny odbywania zajęć
 • każda zakładka zawiera harmonogram zajęć na konkretny dzień
 • w celu przesunięcia harmonogramu należy używać suwaków (pionowego i poziomego)


LEGENDA:

 • zielony - kursy obowiązkowe dla I roku I stopnia
 • niebieski - kursy obowiązkowe dla II roku I stopnia
 • fioletowy - kursy obowiązkowe dla III roku I stopnia
 • pomarańczowy - kursy do wyboru dla studentów I stopnia
 • czerwony - kursy obowiązkowe dla I roku II stopnia - socjologia
 • jasnozielony - kursy obowiązkowe dla II roku II stopnia - socjologia
 • żółty - kursy specjalizacyjne/ do wyboru dla studentów II stopnia
 • różowy - kursy obowiązkowe dla I roku II stopnia - praca socjalna
 • szary- kursy obowiązkowe dla II roku II stopnia - praca socjalna
 • biały - kursy anglojęzyczne i polskojęzyczne dostępne dla wszystkich studentów oraz kursy dla doktorantów

 

Szczegółowe informacje na temat programów studiów w IS UJ oraz kursów dostępne są:
- dla socjologii: TUTAJ
- dla pracy socjalnej: TUTAJ


Oferta kursów realizowanych w Instytucie Socjologii UJ publikowana jest w:

1) Aplikacji Sylabus UJ: https://sylabus.uj.edu.pl/
2) Systemie USOS: https://www.usosweb.uj.edu.pl/

Rozmieszczenie Zakładów w IS UJ

 • Zakład Badań Kultury Współczesnej - pok. 49 i 50, I piętro
 • Zakład Socjologii Struktur Społecznych - pok. 56 i 58, I piętro - amfilada
 • Zakład Antropologii Społecznej - pok. 53, I piętro i 69/78, II piętro
 • Zakład Socjologii Sfery Publicznej - pok. 59a i 56a, I piętro - amfilada
 • Zakład Badań Problemów Ludnościowych - pok. 76 i 77, II piętro
 • Zakład Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej - pok. 59bc i 58a, I piętro - amfilada
 • Zakład Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych - pok. 68 - wejście z podwórka, III brama, parter
 • Zakład Socjologii Komunikacji Społecznej - pok. 73 - wejście z podwórka, III brama, II piętro
 • Zakład Socjologii Władzy - pok. 75, II piętro
 • Zakład Społecznych Badań nad Religią - pok. 74 - wejście z podwórka, III brama, II piętro