Ogłoszenie Konkursu o Nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej – Edycja IV

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - Instytut Filozofii i Socjologii, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk - wydawca kwartalnika „Kultura i Społeczeństwo” oraz Polskie Towarzystwo Socjologiczne, które zainicjowało przyznawanie nagrody, zapraszają autorów, instytucje naukowe, towarzystwa naukowe oraz wydawców lub stowarzyszenia zrzeszające dziennikarzy do udziału w Konkursie o Nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej – Edycja IV.


Nagroda jest przyznawana w dwóch kategoriach:

1) autorska (współautorska) praca naukowa z zakresu nauk społecznych o problemach ubóstwa i wynikającego z niego wykluczenia społecznego ogłoszona w 2018 r. lub w 2019 r. opublikowana w języku polskim jako recenzowana monografia naukowa, recenzowany artykuł w polskim czasopiśmie naukowym albo rozdział w recenzowanej monografii zbiorowej

2) autorski (współautorski) materiał prasowy/medialny dotyczący problematyki przezwyciężania ubóstwa i wykluczenia społecznego, opublikowany w prasie, radiu, telewizji lub przez wydawcę internetowego w 2019 r. lub w pierwszym półroczu 2020 r.


Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni przez Kapitułę Konkursu powołaną przez Organizatorów. W każdej z kategorii przyznana zostanie jedna nagroda w wysokości 3000 zł. Ich wręczenie odbędzie się w czasie obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, który przypada 17 października, w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Dzieła z obu kategorii wraz z podpisanym odpowiednim formularzem zgłoszeniowym należy przesłać na adres konkurstarkowskiej@pts.org.pl do 20 września 2020 r. do godz. 23:59:59.


Dokumenty:
REGULAMIN KONKURSU
ZAŁĄCZNIK 1 - wypełnia autor zgłaszanego dzieła w Konkursie
ZAŁĄCZNIK 2 - wypełnia osoba zgłaszająca autora do Konkursu


Więcej informacji o Konkursie oraz szczegółowe warunki udziału dostępne są na STRONIE

Published Date: 29.07.2020
Published by: Olga Maciejewska