Komunikat nr 24 Kanclerza UJ z dnia 30 września 2020 roku

UWAGA!

Prosimy o zapoznanie się z Komunikatem nr 24 Kanclerza UJ z dnia 30 września 2020 roku W sprawie: zasad korzystania z pomieszczeń Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz utrzymania ich w czystości w związku z trwającą pandemią COVID-19 (nie dotyczy Collegium Medicum).

W związku z trwającą pandemią COVID-19 w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy Kanclerz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ustala szczegółowe zasady w zakresie korzystania z pomieszczeń Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz utrzymania ich w czystości.

Published Date: 06.10.2020
Published by: Olga Maciejewska