Informacja nt. ważności legitymacji studenckich i doktoranckich

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art.51b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dziennik Ustaw z 2020 r.,poz. 695) wszystkie legitymacje studenckie i doktoranckie pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Państwa legitymacje będą w tym okresie automatycznie przedłużane, nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa na uczelni w celu przedłużenia ich ważności.
Published Date: 04.11.2020
Published by: Olga Maciejewska