Komunikat Dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej dot. korzystania ze zbiorów

Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników naukowych oraz studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego przygotowujących prace licencjackie, magisterskie i doktorskie Biblioteka Jagiellońska zgłasza gotowość udostępniania niezbędnych im zbiorów w postaci elektronicznej (skanów) ze zbiorów specjalnych Biblioteki. Oferta skierowana jest do osób kończących studia pierwszego i drugiego stopnia oraz studentów trzeciego stopnia, którzy ze względu na zamknięcie czytelń Biblioteki nie mają pełnego dostępu do koniecznych materiałów. Składane zamówienia będą realizowane w miarę możliwości kadrowych i technicznych BJ.
 

Realizacja digitalizacji wskazanej pozycji przebiega w oparciu o poniższą procedurę:

  1. Promotor pracy licencjackiej, magisterskiej lub doktorskiej wysyła zamówienie do Sekcji Informacji Naukowej Oddziału Udostępniania Zbiorów BJ na adres mailowy: oinka@uj.edu.pl podając imię i nazwisko studenta oraz tytuł/tytuły potrzebnych mu pozycji i zakres stron do skanowania.
  2. Wykonane skany są przesłane Zamawiającemu. W okresie zamknięcia czytelń Biblioteki Jagiellońskiej w związku z zagrożeniem epidemicznym usługa ta świadczona jest bezpłatnie, z zachowaniem praw autorskich. Jako dokumentację pod względem prawnym i finansowym Biblioteka Jagiellońska prowadzi dokładny rejestr wszystkich złożonych zamówień.


Z pozostałych zbiorów Biblioteki możliwe jest odpłatne zamawianie skanów w punkcie usługowym. Zamówienia można składać mailowo (na adres kserobj@interia.pl) lub telefonicznie (12 663 3338) od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 - 17:00, w soboty w godz. 10:00 - 15:00. ​


Prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk
Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej

Published Date: 09.11.2020
Published by: Olga Maciejewska