Zaproszenie na spotkanie dyskusyjne pt. Gdzie jesteśmy? Polska nauka u progu nowej dekady

Zapraszamy do udziału w spotkaniu dyskusyjnym pt. Gdzie jesteśmy? Polska nauka u progu nowej dekady, które odbędzie się 11 grudnia (piątek) o godzinie 18:00.


Znakomitymi gośćmi spotkania będą:

 • dr hab. Beata Kowalska, prof. UJ - Rzeczniczka Praw i Wartości akademickich UJ, Instytut Socjologii UJ
 • dr hab. Dariusz Brzostek, prof. UMK - Katedra Kulturoznawstwa, Instytut Nauk o Kulturze UMK
 • dr Jacek Kołtan - Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk (ECS) - pełnomocnik dyrektora ECS ds. naukowych
 • Mitya Zwarycz - osoba Prezesująca Organizacji Studentów LGBTQ+ i Sojuszników TęczUJ (UJ)


Porozmawiajmy o roli nauki i ludzi nauki w wydarzeniach zachodzących od kilku lat w naszym kraju. Spróbujmy się zastanowić nad zmianami wprowadzanymi w ostatnich latach w polskiej nauce i szkolnictwie wyższym. Dla wielu z nas są one próbą ubezwłasnowolnienia badaczy i placówek naukowych, wyciszenia głosu krytyki wobec działań rządzących i pozbawienia ich możliwości wpływania na losy kraju. Wielu z nas uważa, że należy bronić wolności badań naukowych i autonomii uczelni, ponieważ są one coraz bardziej zagrożone. Potrzebujemy jednak wspólnego głosu by walczyć o ideę uniwersytetu jako przestrzeni wolności i demokracji. Trzeba przywrócić uczelniom i uczonym możliwość nieskrępowanego działania i określić na nowo miejsce nauki w społeczeństwie. Inicjatywa Wolna Nauka ma być miejscem spotkania i rozmowy, budowania wizji przyszłości polskiej nauki i głośnego sprzeciwu wobec zjawisk, które naszym zdaniem nie powinny mieć miejsca w demokratycznym, sprawiedliwym i solidarnym kraju.


Przy udziale zaproszonych gości poszukamy odpowiedzi na poniższe pytania:

 • Jak oceniamy zmiany wprowadzone w polskim systemie nauki i szkolnictwa wyższego w ostatnich latach? Czy te zmiany w perspektywie kilku lat doprowadzą do upadku wiele ośrodków akademickich? Z jakimi wyzwaniami zmagają się obecnie polskie uczelnie?
 • Czy uczelnie są demokratyczne czy to tylko mit? A może nie powinny być demokratycznie zarządzane?
 • Czy wydarzenia związane z pandemią ujawniły jak wielka jest społeczna rola uczelni i uczonych?
 • Czy jesteśmy u progu (a może ta walka trwa od dawna?) batalii o idee/obraz uniwersytetu jako przestrzeni wolności lub ideologicznej kuźni nowych elit?
 • Czy istnieje coś takiego jak środowisko polskich uczonych? Jak głębokie są podziały wśród pracowników/czek uczelni i badaczy/ek? Czy jesteśmy w świecie „ekspertów” czy w świecie „uczonych”? Czy mamy szansę być motorem zmian i rozwoju społeczeństwa?
 • Czy rankingi mają sens, czy coś nam mówią o stanie polskiej nauki? Czy wysoka pozycja w rankingach powinna być naszym celem?
 • Jaką rolę we współczesnym świecie - w nowej dekadzie - będzie odgrywać nauka? Czy głos naukowców będzie bardziej szanowany po pandemii?


Aby wziąć udział w spotkaniu należy:

 1. Skorzystać z LINKU

  lub
   
 2. Wysłać wiadomość mailową z informacją o chęci udziału w spotkaniu, by zostać dodanym do zespołu w MsTeams: kontakt@wolnanauka.org
Published Date: 09.12.2020
Published by: Olga Maciejewska