Koło Naukowe Studentów i Studentek Socjologii UJ

Koło Naukowe Studentek i Studentów Socjologii UJ jest organizacją studencką Instytutu Socjologii UJ, powstałą w celu zrzeszenia osób, które chciałyby aktywnie poszerzać swoje horyzonty.

Socjologia opiera się na niejednolitości we wszelakich odsłonach; między innymi w różnych poglądach, opiniach, perspektywach i wartościach. W naszej działalności pragniemy odwzorowywać tę tendencję, a pomaga nam w tym ogromna różnorodności naszych członkiń_ów pod względem m.in. zainteresowań i pasji. Dzięki ich aktywności KNSSS UJ patronuje mozaice sekcji naukowych, które angażują się w badania naukowe, organizacje wydarzeń i akcji w ramach swoich problematyk.

Okoliczności związane z pandemią COVID-19 przyczyniły się do naszego wspólnego odkrywania na nowo czym jest nasza działalność w KNSSS UJ oraz jak możemy nadal działać bez kontaktu fizycznego. Z powodu nauczania zdalnego musieliśmy zrezygnować z części naszych tradycji, takich jak socjochoinka, wyjazdy terenowe, wyjścia integracyjne, spotkania tematyczne w sali 79 na rzecz wzmocnienia naszej obecności w Internecie, w tym w social mediach. Jest to niezwykle trudna okoliczność biorąc pod uwagę, że fizyczny kontakt z ludźmi dodaje nam – przyszłym socjologom i socjolożkom – energii i dalszej chęci do działania. Jest to jednak również szansa na rozwinięcie swoich kompetencji informatycznych, pisarskich, graficznych czy na dotarcie do nowego grona odbiorców_odbiorczyń, którzy z powodów komunikacyjnych mogli być wykluczani z organizowanych przez nas przedsięwzięć.
 

Kontakt

Siedziba: Instytut Socjologii UJ, ul. Grodzka 52, sala 117 (II piętro)

E-mail: knsssuj@uj.edu.pl

Facebook: Koło Naukowe Studentów i Studentek Socjologii UJ


Zob. Statut Koła Naukowego Studentów i Studentek Socjologii UJ

 

Kongres Młodej Socjologii

Ideą powstania Kongresu Młodej Socjologii jest integracja młodych badaczy i badaczek z całej Polski, którzy zjeżdżają do Krakowa przedstawić projekty nad jakimi pracują. Młodzi badacze_badaczki przesyłają abstrakty wystąpień, o których przyjęciu decyduje komisja oceniająca składająca się z 3 pracowników_czek naukowo-dydaktycznych polskich uczelni, głównie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Młodzi badacze_badaczki podczas 15-minutowej prezentacji mają okazję przedstawić efekty swojej pracy, zbierać feedback od publiczności oraz przy tym trenować umiejętność wystąpień publicznych.

W trakcie 3 dni KMSu organizowane są również wykłady inaugurujące, warsztaty oraz integracje nieformalne.

W tym roku akademickim odbyła się już 11. edycja Kongresu Młodej Socjologii, który od tej edycji jest kongresem międzynarodowym.


Osoba Koordynująca:
Daria Wójcik
e-mail: daria.wojcik@student.uj.edu.pl


Więcej informacji:
Strona internetowa
FACEBOOK
 

Sekcja Badań Społecznych

Studenckie inicjatywy są bardzo ważne a szczególnie, te które przyświecają naukowym ideom. Dlatego Sekcja Badań Społecznych KNSSS UJ jest jedną z kilku sekcji obecnych w naszym Instytucie.

Tworzona przez studentki_ów, które_rzy inspirują czynnym udziałem w wszelkie projekty badawcze. Nasze_nasi członkinie_członkowie to ludzie pełni pomysłów, pasji, chęci i zapału do pracy. Sekcja Badań Społecznych jest odpowiedzią dla wszystkich studentek_studentów, które_którzy pragną wykorzystywać zdobywaną wiedzę na praktycznym polu. Zbieranie cennego doświadczenia to również istotny cel, który przyświeca członkom_członkiniom na drodze realizowania badań społecznych w ramach koła. Sekcja jest zawsze otwarta na współpracę z firmami czy instytucjami, które chcą korzystać z oferty badawczej i dać możliwość studentom_studentkom do działania. Wszystkie realizowane przedsięwzięcia zawsze oczywiście odbywają się pod czujnym okiem wykładowców. Dzięki zaangażowaniu studentów sekcja stara się również tworzyć cykliczne warsztaty oraz szkolenia, które mają podnosić kompetencje członków i poszerzać zaplecze intelektualne człońkiń_członków.

Koło jest zawsze otwarte do przyjęcia nowych członkiń_członków, które_którzy chcą realizować projekty badawcze wraz z sekcją.

Działaj z nami!


Koordynator Sekcji:
Filip Oszczyk


Opiekunki Sekcji:
dr hab. Barbara Worek, prof. UJ
dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ
 

Sekcja Socjologii Feministycznej

Sekcja Socjologii Feministycznej KNSSS UJ powstała z inicjatywy studentek_ów, chcących popularyzować feminizm i gender studies wśród szerokiego grona odbiorczyń_ów. Realizujemy wiele mniejszych i większych projektów, z czego stałym projektem jest prowadzenie strony na Facebooku i Instagramie "Socjologia feministyczna" - w każdą środę przybliżamy herstorię kobiet ważnych z naszego punktu widzenia dla ruchu kobiecego.

Do tej pory w zorganizowałyśmy_zorganizowalismy również serię otwartych spotkań z osobami naukowo zajmującymi się gender studies:
- Argentyński feminizm z Anną Bednarczyk
- Feministyczna solidarność. Syryjskie uchodźczynie w Libanie z Ingą Hajdarowicz
- Seminar: Gender relations in the Middle East z dr Leilą Papoli-Yazdi oraz dr Majid S. Mgamis
- Teologie feministyczne – między rewolucją a reformą z Angeliką Małek i dr Anną Szwed (spotkanie we współpracy z Sekcją Socjologii Religii).

Wprowadziłyśmy_liśmy do toalet Instytutu Socjologii UJ "Akcję Menstruację", w ramach której zorganizowałyśmy_liśmy koszyczki z darmowymi środkami higienicznymi oraz wizytówkami z telefonami do organizacji pomocowych. Zorganizowałyśmy_liśmy akcję przygotowywania banerów na krakowska Manifię "Zróbże transparent na Manifę!, po czym wspólnie wzięliśmy w niej udział.

Podczas wspólnych spotkań dzielimy się naszymi pomysłami, które chciałybyśmy_chcielibyśmy zrealizować, inspiracjami oraz wspólnie dyskutujemy nad filmami związanymi z tematyką sekcji. Nasze_nasi członkinie_członkowie koordynują grupami projektowymi, reprezentują koło naukowe i sekcję poza uniwersytetem oraz piszą artykuły na Facebooka.

Serdecznie zapraszamy!


Koordynatorka Sekcji:
Aleksandra Trybalska
e-mail: aleksandra.trybalska@student.uj.edu.pl


Kontakt:
FACEBOOK
INSTAGRAM


Opiekunka Sekcji:
dr hab. Beata Kowalska, prof. UJ
 

Rada KNSSS UJ

Zarząd KNSSS UJ:
Przewodnicząca: Dominika Podgajny
Wiceprzewodnicząca: Zuzanna Kapciak
Sekretarka/Skarbniczka KNSSS UJ - Martyna Spurek

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej: Zuzanna Jarocka
Sekretarz Komisji Rewizyjnej - Kazimierz Dajek


Koordynatorka Sekcji Socjologii Feministycznej:
Aleksandra Trybalska

Koordynator Sekcji Badań Społecznych:
Filip Oszczyk

Koordynatorka Social Mediów:
Paulina Gaweł


Opiekunka naukowa Koła: 
dr hab. Marcjanna Nóżka, prof. UJ