Koło Naukowe Studentów i Studentek Socjologii UJ

Koło Naukowe Studentek i Studentów Socjologii UJ jest organizacją studencką Instytutu Socjologii UJ, powstałą w celu zrzeszenia osób, które chciałyby aktywnie poszerzać swoje horyzonty.

Socjologia opiera się na niejednolitości we wszelakich odsłonach; między innymi w różnych poglądach, opiniach, perspektywach i wartościach. W naszej działalności pragniemy odwzorowywać tę tendencję, a pomaga nam w tym ogromna różnorodności naszych członkiń_ów pod względem m.in. zainteresowań i pasji. Dzięki ich aktywności KNSSS UJ patronuje mozaice sekcji naukowych, które angażują się w badania naukowe, organizacje wydarzeń i akcji w ramach swoich problematyk.

Okoliczności związane z pandemią COVID-19 przyczyniły się do naszego wspólnego odkrywania na nowo czym jest nasza działalność w KNSSS UJ oraz jak możemy nadal działać bez kontaktu fizycznego. Z powodu nauczania zdalnego musieliśmy zrezygnować z części naszych tradycji, takich jak socjochoinka, wyjazdy terenowe, wyjścia integracyjne, spotkania tematyczne w sali 79 na rzecz wzmocnienia naszej obecności w Internecie, w tym w social mediach. Jest to niezwykle trudna okoliczność biorąc pod uwagę, że fizyczny kontakt z ludźmi dodaje nam – przyszłym socjologom i socjolożkom – energii i dalszej chęci do działania. Jest to jednak również szansa na rozwinięcie swoich kompetencji informatycznych, pisarskich, graficznych czy na dotarcie do nowego grona odbiorców_odbiorczyń, którzy z powodów komunikacyjnych mogli być wykluczani z organizowanych przez nas przedsięwzięć.
 

Kontakt

Siedziba: Instytut Socjologii UJ, ul. Grodzka 52, sala 117 (II piętro)
E-mail: knsssuj@uj.edu.pl
Facebook: Koło Naukowe Studentów i Studentek Socjologii UJ

Zob. Statut Koła Naukowego Studentów i Studentek Socjologii UJ
 

Kongres Młodej Socjologii

Ideą powstania Kongresu Młodej Socjologii jest integracja młodych badaczy i badaczek z całej Polski, którzy zjeżdżają do Krakowa przedstawić projekty nad jakimi pracują. Młodzi badacze_badaczki przesyłają abstrakty wystąpień, o których przyjęciu decyduje komisja oceniająca składająca się z 3 pracowników_czek naukowo-dydaktycznych polskich uczelni, głównie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Młodzi badacze_badaczki podczas 15-minutowej prezentacji mają okazję przedstawić efekty swojej pracy, zbierać feedback od publiczności oraz przy tym trenować umiejętność wystąpień publicznych.

W trakcie 3 dni KMSu organizowane są również wykłady inaugurujące, warsztaty oraz integracje nieformalne.

W tym roku akademickim odbyła się już 11. edycja Kongresu Młodej Socjologii, który od tej edycji jest kongresem międzynarodowym.


Osoba Koordynująca:
Daria Wójcik
e-mail: daria.wojcik@student.uj.edu.pl

Więcej informacji:
Strona internetowa
FACEBOOK
 

Sekcja Badań Społecznych

Studenckie inicjatywy są bardzo ważne a szczególnie, te które przyświecają naukowym ideom. Dlatego Sekcja Badań Społecznych KNSSS UJ jest jedną z kilku sekcji obecnych w naszym Instytucie.

Tworzona przez studentki_ów, które_rzy inspirują czynnym udziałem w wszelkie projekty badawcze. Nasze_nasi członkinie_członkowie to ludzie pełni pomysłów, pasji, chęci i zapału do pracy. Sekcja Badań Społecznych jest odpowiedzią dla wszystkich studentek_studentów, które_którzy pragną wykorzystywać zdobywaną wiedzę na praktycznym polu. Zbieranie cennego doświadczenia to również istotny cel, który przyświeca członkom_członkiniom na drodze realizowania badań społecznych w ramach koła. Sekcja jest zawsze otwarta na współpracę z firmami czy instytucjami, które chcą korzystać z oferty badawczej i dać możliwość studentom_studentkom do działania. Wszystkie realizowane przedsięwzięcia zawsze oczywiście odbywają się pod czujnym okiem wykładowców. Dzięki zaangażowaniu studentów sekcja stara się również tworzyć cykliczne warsztaty oraz szkolenia, które mają podnosić kompetencje członków i poszerzać zaplecze intelektualne człońkiń_członków.

Koło jest zawsze otwarte do przyjęcia nowych członkiń_członków, które_którzy chcą realizować projekty badawcze wraz z sekcją.

Działaj z nami!

Koordynatorka Sekcji:
Martyna Lipiec
e-mail: martyna.lipiec@student.uj.edu.pl

Opiekunki Sekcji:
dr hab. Barbara Worek, prof. UJ
dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ
 

Sekcja Socjologii Feministycznej

Sekcja Socjologii Feministycznej KNSSS UJ powstała z inicjatywy studentek_ów, chcących popularyzować feminizm i gender studies wśród szerokiego grona odbiorczyń_ów. Realizujemy wiele mniejszych i większych projektów, z czego stałym projektem jest prowadzenie strony na Facebooku i Instagramie "Socjologia feministyczna" - w każdą środę przybliżamy herstorię kobiet ważnych z naszego punktu widzenia dla ruchu kobiecego.

Do tej pory w zorganizowałyśmy_zorganizowalismy również serię otwartych spotkań z osobami naukowo zajmującymi się gender studies:
- Argentyński feminizm z Anną Bednarczyk
- Feministyczna solidarność. Syryjskie uchodźczynie w Libanie z Ingą Hajdarowicz
- Seminar: Gender relations in the Middle East z dr Leilą Papoli-Yazdi oraz dr Majid S. Mgamis
- Teologie feministyczne – między rewolucją a reformą z Angeliką Małek i dr Anną Szwed (spotkanie we współpracy z Sekcją Socjologii Religii).

Wprowadziłyśmy_liśmy do toalet Instytutu Socjologii UJ "Akcję Menstruację", w ramach której zorganizowałyśmy_liśmy koszyczki z darmowymi środkami higienicznymi oraz wizytówkami z telefonami do organizacji pomocowych. Zorganizowałyśmy_liśmy akcję przygotowywania banerów na krakowska Manifię "Zróbże transparent na Manifę!, po czym wspólnie wzięliśmy w niej udział.

Podczas wspólnych spotkań dzielimy się naszymi pomysłami, które chciałybyśmy_chcielibyśmy zrealizować, inspiracjami oraz wspólnie dyskutujemy nad filmami związanymi z tematyką sekcji. Nasze_nasi członkinie_członkowie koordynują grupami projektowymi, reprezentują koło naukowe i sekcję poza uniwersytetem oraz piszą artykuły na Facebooka.

Serdecznie zapraszamy!

Koordynatorka Sekcji:
Ola Trybalska
e-mail: aleksandra.trybalska@student.uj.edu.pl

Kontakt:
FACEBOOK
INSTAGRAM

Opiekunka Sekcji:
dr hab. Beata Kowalska, prof. UJ
 

Sekcja Socjologii Religii

Sekcja Socjologii Religii KNSSS UJ to grupa osób żywo zainteresowanych religią w najszerszym tego słowa rozumieniu. Dla wielu ludzi religia stanowi podstawowy punkt odniesienia dla ich działań i stanowi rdzeń ich tożsamości. W naszej sekcji badamy społeczne aspekty religii i ich wpływ na ludzi. W ramach działalności naszej sekcji organizujemy spotkania z naukowcami i naukowczyniami zajmującymi się religią oraz regularnie spotykamy się w celu poszerzenia naszej wiedzy. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Koordynator Sekcji:
Ivan Polishchuk
e-mail: ivan.polishchuk@student.uj.edu.pl

Opiekunka Sekcji:
dr hab. Katarzyna Zielińska, prof. UJ
 

Sekcja Socjologii Zmian Klimatu

Sekcja zawieszona w roku akademickim 2020/21 z powodu braku koordynatora

Jeżeli mamy konsensus naukowy, że to działalność ludzi wywołała zmianę klimatu, to najwyższy czas aby wkroczyła tu socjologia!

Sekcja Socjologii Zmian Klimatu KNSSS UJ (w skrócie SZ(o)K) powstała po to, aby zdobywać wiedzę na temat wpływu zmian klimatu na społeczeństwo, a także badać mechanizmy w społeczeństwie, które wywołały zmianę klimatu. Jesteśmy "młodą", dopiero rozwijającą się sekcją, dlatego wszystkie zainteresowane osoby są bardzo mile widziane. Przede wszystkim stawiamy na zdobywanie wiedzy, ponieważ, to przez jej brak ludzie doprowadzili środowisko naturalne do obecnego stanu. Razem z KlimatUJ udało nam się utworzyć pierwszy interdyscyplinarny kurs: Wyzwania dla demokracji w dobie zmian klimatycznych. Każde zajęcia są poświęcone innemu aspektowi obecności katastrofy klimatyczno-ekologicznej w naszym życiu - każde zajęcia prowadzi wybitny specjalista w swojej dziedzinie, np.:
- Psychologia aktywizmu - dr. J. Grzymała-Moszczyńska, dr K. Jaśko
- Zmiany klimatyczne i płeć - dr hab. B. Kowalska, prof. UJ
- Zarządzanie w antropocenie - dr M. Pałasz
I wiele innych!

W ramach kursu uczestnicy przeprowadzają projekty, które starają się realnie wpłynąć na problem ekologiczny. Razem z KlimatUJ uczestniczymy w wielu wydarzeniach Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, Strajku dla Ziemi oraz wspieramy lokalne inicjatywy ochrony zieleni. Zorganizowaliśmy także kawiarenkę w IS UJ, gdzie osoby mogły się bezinteresownie dzielić herbatą i ciastkami. Dzięki temu mniej osób używało jednorazowych kubków na napoje.

W przyszłości nadal chcielibyśmy zajmować się upowszechnianiem wiedzy o zmianach klimatu (spotykając się i działając w mediach), a także włączyć w to aktywną działalność badawczą. Oraz najważniejsze - współtworzyć aktywistyczne działania z ruchami ekologicznymi.

Zapraszamy!

Zobaczcie także Nasz kurs na YouTube
 

Członkowie i Członkinie Koła

Zarząd

Komisja Rewizyjna

 • Katrīne Antuanete Snarska (przewodniczaca)
 • Klaudia Tkacz (wideprzewodnicząca)
 • Paweł Radoń (członek zwyczajny)

Członkowie zwyczajni

 • Zuzanna Kapciak
 • Julia Michcik
 • Daria Wójcik
 • Weronika Pochwała
 • Anna Kropisz
 • Kamil Wolak
 • Patrycja Barwińska
 • Filip Oszczyk
 • Martyna Lipiec
 • Filip Więcław
 • Aleksandra Kozłowska
 • Katarzyna Nowicka
 • Maria Jamróz
 • Julia Stróżecka
 • Aleksandra Trybalska
 • Urszula Ziętek
 • Maria Brzyska
 • Adam Arłamowski
 • Natalia Postaremczak
 • Faustyna Zdziarska
 • Dominika Podgajny
 • Barbara Malisz
 • Kinga Paluchowska
 • Karolina Mardausz
 • Natalia Witek
 • Justyna Wysowska
 • Adam Pajor
 • Paweł Witanowski
 • Natalia Bukowska
 • Natalia Szczepanek
 • Zuzanna Kapciak
 • Monika Zych
 • Julia Goetel
 • Alicja Lumer
 • Aleksandra Łukasiewicz
 • Maria Tylek
 • Weronika Pochwała
 • Julia Michcik
 • Natalia Szwedowska
 • Jakub Juzwa
 • Adam Turbiarz
 • Jakub Konecki
 • Patrycja Andrychowicz

Opiekunka naukowa: dr hab. Marcjanna Nóżka, prof. UJ