Program Mobilności Studentów MOST

Czym jest MOST?

MOST to program mobilności studentów/tek i doktorantów/tek. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad dwudziestu polskich uczelni partnerskich.

Myślisz, że MOST nie jest dla Ciebie, bo już byłaś/eś na Erasmusie? To żadna przeszkoda! Zasada działa też w drugą stronę – fakt, że wybierzesz się na MOST, nie zdyskwalifikuje Cię przy ubieganiu się o miejsce z oferty ERASMUS.
 

Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów. O miejsce z MOST-owej oferty mogą się ubiegać:
– studenci/tki po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich
– studenci/tki po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia
– studenci/tki po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia
– doktoranci/tki po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.


Rekrutacja na MOST odbywa się dwa razy w roku:
– od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)
– od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni)

W tych okresach na stronie internetowej Programu aktywny jest link https:// most.uka.uw.edu.pl/, umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.


Wniosek o przyjęcie na program MOST powinien być zaopiniowany przez promotora/tutora studenta/ki lub Dyrektora Instytutu Socjologii UJ ze wskazaniem, iż nie ma przeciwwskazań do wyjazdu w danym semestrze/roku akademickim. Dopiero po uzyskaniu opinii jednej z wyżej wskazanych osób wniosek może zostać przedstawiony Dziekanowi Wydziału.


Studenci/tki i doktoranci/tki biorący udział w Programie MOST mogą ubiegać się o miejsce w domu studenckim. Podstawą starania się o miejsce w DS jest złożenie odpowiednich dokumentów w wyznaczonym terminie w Dziale Obsługi Studentów Zagranicznych.


Szczegółowe informajce dla studentów i studentek dostępne są na stronie http://www.dn.uj.edu.pl/studenci/program-most, a dla doktorantów i doktorantek na stronie: http://www.dn.uj.edu.pl/doktoranci/program-most

Wszelkie szczegóły dotyczące Programu MOST dostępne są na: www.most.amu.edu.pl


Zobacz FILM O PROGRAMIE MOST
 

IS UJ w Programie MOST

Instytut Socjologii UJ uczestniczy w programie MOST od samego jego początku. MOST jest doskonałą okazją do rozwijania swoich zainteresowań naukowych i realizacji badań, szansą na zdobycie nowych doświadczeń poza macierzystą uczelnią. Podstawą udziału w programie jest indywidualna organizacja studiów.

Corocznie, od 10 do 15 studentów i studentek Instytutu Socjologii UJ bierze udział w programie. Najczęściej wybieraną uczelnią przyjmującą jest Uniwersytet Warszawski.

Instytut Socjologii UJ cieszy się wielkim zainteresowaniem wśród studentów i studentek przyjeżdżających. Corocznie w ramach programu MOST IS UJ przyjmuje ok. 15 studentów.
 

Koordynatorka MOST IS UJ:
mgr Urszula Sarwa
e-mail: u.sarwa@uj.edu.pl