Samorząd Studentów Wydziału Filozoficznego UJ

Samorząd Studentów jest jedynym podmiotem odpowiedzialnym za interesy studentów i studentek jedynym ustawowo oraz statutowo uprawnionym do reprezentacji studentów i studentek. W naszych kompetencjach leży zarówno pośredniczenie między studentem/tką a prowadzącym/cą, studentem/tką a Dyrekcją Instytutu oraz studentem/tką a dziekanatem Wydziału. Delegujemy studentów/tki do Rady Wydziału i Rad Instytutów.

Wspieramy również Uczelnię w zakresie kwestii dydaktycznych, jakości kształcenia i ewaluacji. Opiniujemy programy studiów oraz zmiany w sylabusach, które bez naszych uwag nie mogą zostać zatwierdzone.

Naszą kompetencją jest również organizowanie życia kulturalnego studentów i studentek. Urządzamy imprezy integracyjne, bierzemy udział w akcjach charytatywnych, umożliwiamy spotkania z interesującymi osobami, organizujemy zniżki i wyjścia do instytucji kulturalnych.


Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia we współpracy z Samorządem Studentów Wydziału Filozoficznego utworzył Anonimową Skrzynkę dla studentów i studentek - służy ona do informowania o wszelkich ważnych sprawach z możliwością niepodpisywania zgłoszenia (na dole strony znajduje się FORMULARZ).
 

Kontakt

Anna Horodyska, psychologia, Przewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu Studentów, Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Kultury i Informacji,
e-mail: anna.horodyska@student.uj.edu.pl

Marcin Baumann, socjologia, Wiceprzewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studentów, Przewodniczący Wydziałowej Komisji Dydaktycznej,
e-mail: marcin.baumann@student.uj.edu.pl


Strona internetowa: https://wfz.samorzad.uj.edu.pl/

Fanpage na Facebooku: https://www.facebook.com/wydzialowka.filozoficzna

Published Date: 07.10.2020
Published by: Olga Maciejewska