Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

News

aktualności

SocLiga 2023!

Serdecznie zapraszamy pracowników i pracowniczki, studentów i studentki, absolwentów i absolwentki oraz wszystkich przyjaciół naszego Instytutu na rozgrywki SocLigi 2023 - mecz PRACOWNICY I ABSOLWENCI vs. STUDENCI! Już w najbliższą niedzielę, 11 czerwca 2023 roku o godzinie 11:00 na boisku Klubu Sportowego Nadwiślan Kraków, ul. Kotelek 20. Gorąco zachęcamy do kibicowania obu drużynom i do udziału w tym sportowo-integracyjnym wydarzeniu! Tego nie można przegapić!
Read More o SocLiga 2023!
aktualności studenci doktoranci pracownicy

Zaproszenie na spotkanie z cyklu Forum IS UJ: Społeczne reprezentacje antykoncepcji awaryjnej w kontekście władzy nad seksualnością kobiet – analiza dyskusji prasowej wokół pigułki ellaOne

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Forum Instytutu Socjologii UJ, podczas którego mgr Idalina Odziemczyk-Stawarz zaprezentuje wystapienie zatytułowane Społeczne reprezentacje antykoncepcji awaryjnej w kontekście władzy nad seksualnością kobiet – analiza dyskusji prasowej wokół pigułki ellaOne Czwartek, 18 maja 2023 r. godz. 10:00 - 11:00 Instytut Socjologii UJ, Czytelnia Biblioteki Celem prezentowanych badań było odtworzenie społecznych reprezentacji antykoncepcji awaryjnej, jakie kształtowały się w polskim dyskursie prasowym przy okazji zmian prawnych w zakresie dostępności pigułki ellaOne. Ze względu na powiązanie tematyki dyskusji odbywającej się w latach 2015 – 2017 z szerszym zagadnieniem seksualności kobiet, jej analiza uwidoczniła powiązania pomiędzy rozumieniem i interpretowaniem antykoncepcji po stosunku a konstruowaniem normatywnych wzorów kobiecej seksualności oraz procesami sprawowania nad nią władzy i kontroli.
Read More o Zaproszenie na spotkanie z cyklu Forum IS UJ: Społeczne reprezentacje antykoncepcji awaryjnej w kontekście władzy nad seksualnością kobiet – analiza dyskusji prasowej wokół pigułki ellaOne
aktualności studenci doktoranci pracownicy

Konsultacje "Strategii klimatyczno-ekologicznej UJ 2030"

W dniu 8 maja rozpoczynają się ogólnouczelniane konsultacje Strategii klimatyczno-ekologicznej UJ 2030, dokumentu mającego na celu wyznaczenie kierunków rozwoju Uczelni w zakresie ograniczania szkodliwego działania na klimat i przyrodę. Strategia została przygotowana w zgodzie z aktualną wiedzą naukową i misją Uczelni przez powołaną w 2021 r. przez Rektora UJ Radę Klimatyczną. Kolejnym krokiem jest skonsultowanie tej propozycji z całą społecznością akademicką, tak aby w jak największym stopniu reprezentowała ona priorytety nas wszystkich, zwłaszcza w omawianych przez Strategię kwestiach takich jak infrastruktura, zarządzanie zasobami i kultura organ
Read More o Konsultacje "Strategii klimatyczno-ekologicznej UJ 2030"
aktualności

Sukces pracowniczek Instytutu Socjologii UJ oraz Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej WPiA UJ

26 kwietnia 2023 r. w pierwszej edycji Nagrody Polskiej Sieci Naukowej Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego COOPERANTE Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, w kategorii Innowatorzy prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, nagroda została przyznana dr Ewelinie Kumor-Jezierskiej (Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej UJ) z zespołem w składzie: dr Justyna Czerniak–Swędzioł (Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej UJ) dr Ewa Krzaklewska (Instytut Socjologii UJ) dr Paulina Sekuła (Instytut Socjologii UJ) dr Marta Warat (Instytut Socjologii UJ).
Read More o Sukces pracowniczek Instytutu Socjologii UJ oraz Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej WPiA UJ
aktualności

Konkurs na 2 stanowiska adiunktów w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, w Instytucie Socjologii na Wydziale Filozoficznym

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na 2 stanowiska adiunktów w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, w Instytucie Socjologii na Wydziale Filozoficznym. Kryteria kwalifikacyjne: Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: posiadają co najmniej stopień doktora; posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
Read More o Konkurs na 2 stanowiska adiunktów w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, w Instytucie Socjologii na Wydziale Filozoficznym
aktualności studenci doktoranci pracownicy

Zaproszenie na spotkanie pt. "Transformacja energetyczna. Aspekty temporalne"

Oddział krakowski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego we współpracy z Instytutem Socjologii UJ zapraszają na dyskusję w ramach cyklu Wieczory Socjologiczne pt. Socjologia kryzysu // Transformacja energetyczna. Aspekty temporalne. 27 kwietnia 2023 roku, godz. 18:00 Instytut Socjologii UJ ul. Grodzka 52, Kraków sala 79 (II piętro) W kolejnej odsłonie mini-serii Socjologia kryzysu zapraszamy do dyskusji na temat transformacji energetycznej jako trwającego procesu przemian społeczno-technologicznych, z którymi wiążą się oczekiwania co do decyzji, wyobrażenia technologii, odczuwane kryzysy i niepewności. W tym kontekście postawimy pytania o różne koncepcje czasu, miejsce nauki w społeczeństwie funkcjonalnie zróżnicowanym i pojęcia kryzysu. Ambitnym zamierzeniem będzie otwarcie pola do rozmowy o świecie posttransformacyjnym.
Read More o Zaproszenie na spotkanie pt. "Transformacja energetyczna. Aspekty temporalne"
aktualności

Świąteczne życzenia

Szanowni Państwo, na nadchodzące świąteczne dni życzymy nam wszystkim dystansu do spraw mało istotnych oraz bliskości z tym, co najważniejsze. Z serdecznymi pozdrowieniami Marta Smagacz-Poziemska i Marcjanna Nóżka Dyrekcja Instytutu Socjologii
Read More o Świąteczne życzenia
aktualności

Anastasiia Zakusilo laureatką stypendium za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe

Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN) opublikowało wyniki konkursu o stypendium ministra na rok akademicki 2022/2023 za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Z nieskrywaną dumą informujemy, że wśród laureatów i laureatek znalazła się Anastasiia Zakusilo – studentka socjologii II stopnia w Instytucie Socjologii UJ. Stypendium zostało przyznane za artykuł pt. Użytkownicy aplikacji Too Good to Go i Foodsi jako obywatele w obronie dziedzictwa przyrodniczego? opublikowany w czasopiśmie Studia Humanistyczne AGH. Tekst podejmuje problematykę roli nowych mediów w tworzeniu i kultywowaniu więzi społecznych oraz postaw proekologicznych w ponowoczesnym świecie. Ten problem został zbadany na przykładzie społeczności użytkowników aplikacji Too Good To Go i Foodsi służących niemarnowaniu jedzenia na portalu społecznościowym Facebook. Na podstawie analizy wyników badania ilościowego artykuł próbuje dostarczyć odpowiedzi na pytanie, czy nowe media mogą stać się fundamentem więzi społecznych będących pod wpływem ponowoczesnych przemian w obszarze relacji międzyludzkich.
Read More o Anastasiia Zakusilo laureatką stypendium za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe
aktualności

Laura Czerwińska Przewodniczącą WRSS Wydziału Filozoficznego UJ

Laura Czerwińska - studentka socjologii w Instytucie Socjologii UJ, reprezentantka studentów i studentek w Radzie Instytutu Socjologii UJ, została wybrana na Przewodniczącą Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Filozoficznego UJ na kadencję 2023-2025! Wyboru Przewodniczącej dokonali mandatowi członkowie i członkinie Samorządu Studentów. To ogromne wyróżnienie i wyraz zaufania studentów i studentek, ale też wzmocnienie studenckiego środowiska naszego Instytutu.
Read More o Laura Czerwińska Przewodniczącą WRSS Wydziału Filozoficznego UJ
aktualności studenci doktoranci pracownicy

Socjologia kryzysu: społeczne odpowiedzi na wojnę w Ukrainie

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Instytut Socjologii UJ zapraszają na spotkanie naukowe i dyskusję w ramach cyklu Wieczory socjologiczne: Socjologia kryzysu: społeczne odpowiedzi na wojnę w Ukrainie. Prowadzenie: Andrzej Bukowski (OK PTS, Instytut Socjologii UJ) Kiedy? Czwartek, 16 marca 2023 roku, godz. 18:00 Gdzie? Instytut Socjologii UJ, Grodzka 52, sala 79 (II piętro) W spotkaniu udział wezmą: Małgorzata Felińska, Inwazja Rosji na Ukrainę w doświadczeniu polskich i ukraińskich studentów W prezentacji podejmiemy problem uobecniania się wojny w życiu społecznym w miejscach leżących poza strefą bezpośrednich działań wojennych.
Read More o Socjologia kryzysu: społeczne odpowiedzi na wojnę w Ukrainie