Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Announcements

Zaproszenie do udziału w pilotażu projektu Doskonałość Dydaktyczna Uczelni

08.02.2023
Serdecznie zapraszamy do udziału w pilotażu projektu Doskonałość Dydaktyczna Uczelni. Działania w ramach pilotażu koncentrować będą się na indywidualnym i wieloaspektowym wsparciu nauczycieli/nauczycielek w obszarze podnoszenia kompetencji dydaktycznych, wprowadzaniu nowoczesnych metod i narzędzi dydaktycznych oraz planowaniu ścieżki rozwoju zawodowego. Osobom uczestniczącym w projekcie będzie towarzyszył(a) Doradca/Doradczyni. Oferujemy od 15 do 18 godzin wsparcia w procesie, który będzie miał następujące etapy: rozpoznanie potrzeb Uczestnika/Uczestniczki Pilotażu - dookreślenie celów i oczekiwań w zakresie współpracy z Doradcą/Doradczynią, zakontraktowanie przebiegu współpracy,
Read More o Zaproszenie do udziału w pilotażu projektu Doskonałość Dydaktyczna Uczelni

CRIMINALISATION AND CITIZENSHIP - zaproszenie do udziału w seminarium poświęconym kryminalizacji i obywatelstwu

07.02.2023
REGISTRATION NOW OPEN, FEB 22nd - 23rd, Kraków (Poland) and online (MsTeams) THEMATIC SEMINAR: CRIMINALISATION AND CITIZENSHIP Extending beyond narrow, legal conceptualisations of citizenship, this two-day seminar offers a critical reflection on citizenship in terms of responsibilities, subjectivities and the logics regulating access to, and the content of, rights and entitlements. It asks about shifting forms of belonging and state-citizen relations in the context of expanding criminalisation - understood broadly as the application of criminal law, crime control measures and imaginaries of (il)legality in the management of discourses, practices and populations.
Read More o CRIMINALISATION AND CITIZENSHIP - zaproszenie do udziału w seminarium poświęconym kryminalizacji i obywatelstwu

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Socjologii na Wydziale Filozoficznym

02.02.2023
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w zakresie socjologii w ramach realizacji projektu pt. PLAN’EAT: Food systems transformation towards healthy and sustainable dietary behaviour w Instytucie Socjologii na Wydziale Filozoficznym Stanowisko: Adiunkt Jednostka: Wydział Filozoficzny Termin składania dokumentów: 05.03.2023 Kryteria kwalifikacyjne: Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: posiadają co najmniej stopień doktora; posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
Read More o Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Socjologii na Wydziale Filozoficznym

IV edycja Konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą tematyki rozwoju obszarów wiejskich

31.01.2023
Szanowni Państwo, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk wraz Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zapraszają serdecznie do udziału w IV edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą tematyki rozwoju obszarów wiejskich z dziedziny nauk społecznych. Do Konkursu można zgłaszać prace w języku polskim lub angielskim, których obrona odbyła się w roku kalendarzowym 2021 i 2022.
Read More o IV edycja Konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą tematyki rozwoju obszarów wiejskich

Zaproszenie na konferencję "Szkoła wartości. Fundamenty dobrego społeczeństwa"

31.01.2023
KONFERENCJA naukowo-edukacyjna Szkoła wartości FUNDAMENTY DOBREGO SPOŁECZEŃSTWA 28 lutego 2023 r., godz. 15:00 MCDN OK, ul. Garbarska 1, Kraków możliwe uczestnictwo stacjonarnie lub online Jak rozmawiać z młodzieżą o wartościach? Co dla dzisiejszych młodych ludzi jest ważne, a co trudne? Czy we współczesnej szkole jest miejsce na kształtowanie uczniowskich postaw? Jaka jest w tym rola nauczyciela? Konferencja Szkoła wartości. Fundamenty dobrego społeczeństwa ma na celu wsparcie nauczycieli w działaniach wychowawczych (niezależnie od pełnienia funkcji wychowawcy klasy) w trakcie pracy z młodzieżą oraz motywowanie ich do podejmowania trudu kształtowania postaw uczniów w oparciu o kanon wartości społecznych i kulturowych stanowiących trzon polskiej i europejskiej kultury.
Read More o Zaproszenie na konferencję "Szkoła wartości. Fundamenty dobrego społeczeństwa"