Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Announcements

Dyżury dr hab. Marcjanny Nóżki, prof. UJ w letniej sesji poprawkowej

30.08.2022
Uprzejmie informujemy, że w letniej sesji poprawkowej dyżury dr hab. Marcjanny Nóżki, prof. UJ - Zastępczyni Dyrektor IS UJ ds. dydaktycznych odbędą się w dniach: 1.09.2022 r., godz. 8:00 - 9:30 dyżur on-line - link do spotkania zostanie przesłany drogą mailową po wcześniejszym umówieniu się 8.09.2022 r., godz. 9:00 - 10:30 ​pokój 59b
Read More o Dyżury dr hab. Marcjanny Nóżki, prof. UJ w letniej sesji poprawkowej

XXIV edycja konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej

29.08.2022
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych rozpoczyna kolejną, XXIV edycję konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej. Konkurs jest przeprowadzany odręb­nie dla dwóch kat­e­gorii prac: mag­is­ter­s­kich doktorskich Celem konkursu jest: zwięk­szanie zain­tere­sowa­nia absol­wen­tów szkół wyższych oraz dok­toran­tów prob­le­mami pracy i poli­tyki społecznej, ujaw­ni­anie utal­en­towanych osób, którym należy stworzyć warunki i zachę­cać do pogłębia­nia wiedzy w wymienionych wyżej dziedzinach, wskazy­wanie na kierunki i tem­aty prac odpowiada­jące aktu­al­nym potrze­bom refor­mowanego sys­temu społeczno-ekonomicznego kraju, pop­u­lary­zowanie wiedzy o prob­lemach pracy i poli­tyki społecznej.
Read More o XXIV edycja konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej

Azja - Polska. Wojna i pandemia - konferencja i forum gospodarcze

09.08.2022
Szanowni Państwo, Komitet Organizacyjny konferencji Polska – Azja. Wojna i pandemia, zmierzch dawnej globalizacji i początek nowej ma zaszczyt zaprosić do udziału w planowanej na 26-30 września 2022 r. we Wrocławiu konferencji naukowej połączonej z forum gospodarczym, poświęconej współpracy Polski z krajami Azji. Będzie to już drugie spotkanie świata nauki, administracji państwowej i samorządowej oraz biznesu, organizowane przez Centrum Studiów Azjatyckich, działające w ramach Izby Gospodarczej Europy Środkowej, we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim, Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu i Politechniką Opolską
Read More o Azja - Polska. Wojna i pandemia - konferencja i forum gospodarcze

Funkcjonowanie Biblioteki IS UJ w okresie wakacyjnym

28.07.2022
Uprzejmie informujemy, że za zgodą Dyrekcji Instytutu Socjologii UJ, Biblioteka w terminach: od 4 lipca do 29 lipca 2022 r. będzie czynna od godz. 9:00 do 15:00 od 1 sierpnia do 2 września 2022 r. będzie zamknięta od 5 września 2022 r. będzie czynna od godz. 9:00 do 15:00
Read More o Funkcjonowanie Biblioteki IS UJ w okresie wakacyjnym

Urlop Zastępczyni Dyrektor IS UJ ds. dydaktycznych

18.07.2022
Uprzejmie informujemy, że dr hab. Marcjanna Nóżka, prof. UJ - Zastępczyni Dyrektor IS UJ ds. dydaktycznych, w dniach 25 lipca - 31 sierpnia będzie na urlopie.
Read More o Urlop Zastępczyni Dyrektor IS UJ ds. dydaktycznych