Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Course timetables

UWAGA!
Uprzejmie informujemy, że do odwołania zajęcia zaplanowane w sali 71 będą się odbywać w innych salach w Instytucie Socjologii UJ:

 • Poniedziałek:
  zajęcia prowadzone przez mgr Annę Bednarz - przeniesione do sali 62
  zajęcia prowadzone przez dr. hab. Lucjana Misia, prof. UJ - przeniesione do sali 55
  zajęcia prowadzone przez dr. Damiana Gałuszkę - przeniesione do sali 55
 • Wtorek:
  wszystkie zajęcia przeniesione do sali 62
 • Środa:
  wszystkie zajęcia przeniesione do Czytelni
 • Czwartek:
  wszystkie zajęcia przeniesione do sali 13
 • Piątek:
  zajęcia przeniesione do sali 55

Web Content Display Web Content Display

Duty hours of academic staff

prof. dr hab. Riccardo Campa
wtorek, godz. 14:30 - 15:30
pokój 59d

dr Damian Gałuszka
Możliwość konsultacji on-line na platformie MsTeams po wcześniejszym umówieniu się drogą mailową w terminie dogodnym dla obu stron

dr Maciej Koniewski
Możliwość konsultacji on-line na platformie MsTeams po wcześniejszym umówieniu się drogą mailową

dr Michael Kozlowski
poniedziałek, godz. 14:00 - 15:00
Oddział Medycyny Paliatywnej NSSU ul. Jakubowskiego 2

dr hab. Łucjan Miś, prof. UJ
środa, godz. 14:40 - 15:40
pokój 59bc

dr hab. Marcjanna Nóżka, prof. UJ
wtorek, godz. 10:00 - 11:30
pokój 52
Możliwość konsultacji on-line po wcześniejszym umówieniu się

dr hab. Katarzyna Ornacka, prof. UJ
wtorek, godz. 9:00 - 10:00
pokój 58a
UWAGA! W dniach 12.03., 9.04., 14.05., 28.05., 4.06. dyżur stacjonarny nie odbędzie się. W podanych terminach proponuję konsultacje on-line w godz. 20:00 - 21:00 - zespół KONSULTACJE na MsTeams
Możliwość konsultacji on-line w podanej wyżej formule także w inne wtorki w godz. 20:00 - 21:00 po wcześniejszym umówieniu się

dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ
poniedziałek, godz. 15:30 - 16:30
pokój 68 (III brama)
Możliwość konsultacji on-line w czwartki - po wcześniejszym umówieniu się
UWAGA: Ze względu na udział w konferencjach, spotkaniach projektowych może się zdarzyć, że konsultacje będą odwołane, dlatego rekomenduje się, aby osoby, które chciałyby spotkać się osobiście na konsultacjach napisały maila z wyrażeniem chęci rozmowy. Będzie możliwość konsultacji także w inne dni i w innych godzinach po wcześniejszym umówieniu się

prof. dr hab. Krystyna Slany
czwartek, godz. 13:00 - 14:00
pokój 77

dr hab. Maria Świątkiewicz-Mośny, prof. UJ
wtorek, godz. 13:20 - 14:00
pokój 73
Zapraszam do kontaktu mailowego w celu umówienia spotkania on-line

dr hab. Barbara Worek, prof. UJ
wtorek, godz. 15:30 - 16:30
pokój 68 (III brama)

 

Web Content Display Web Content Display

Kalendarz egzaminów

Antropologia społeczna
prowadzący: dr hab. Marcin Lubaś, prof. UJ, dr hab. Ewa Kopczyńska, prof. UJ, dr Agata Rejowska
20.06.2024, godz. 9:00 - 11:00
sale 60, 79, 81

Badania jakościowe zjawisk społecznych
prowadzące: dr Marta Warat, dr Justyna Struzik
13.06.2024, godz. 13:00 - 14:30
sala 81

Ciemna strona cyberświata
prowadząca: dr Justyna Kopczyńska
13.06.2024, godz. 10:00 - 11:30
egzamin w formie zdalnej 

Criminalisation: an intersectional perspective
prowadząca: dr Agata Dziuban 
25.06.2024, godz. 10:00 - 17:00
egzamin w formie zdalnej

Dobór próby
prowadząca: dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ
17.06.2024, godz. 9:00 - 11:00
sala 80

Globalnae i lokalne (de)konstrukcje seksualności
prowadząca: Justyna Struzik
18.06.2024, godz. 14:00 - 16:00
sala 60

Język angielski - studia II stopnia
prowadząca: mgr Iwona Kordyś
17.06.2024, godz. 12:30 - 15:30
18.06.2024, godz. 10:00 - 12:30
Jagiellońskie Centrum Językowe 

Język angielski poziom B2 - studia I stopnia
prowadząca: mgr Berenika Rewicka
18.06.2024, godz. 8:30 - 10:30
Kampus UJ

Język angielski poziom C1 - studia I stopnia
prowadząca: mgr Berenika Rewicka
18.06.2024, godz. 12:45 - 15:15
Kampus UJ

Media a społeczeństwo - warsztaty
prowadząca: dr Anna Szwed
24.06.2024, godz. 12:00 - 13:00
sala 79

Metody empirycznych badań społecznych
prowadzący: dr hab. Marcin Kocór, prof. UJ
21.06.2024, godz. 10:00 - 11:00
sale 79 i 80

Metody ilościowe w badaniach społecznych
prowadzący: dr Szymon Czarnik
25.06.2024, godz. 12:30 - 14:30
sale 79 i 81

Mikrosocjologia
prowadząca: dr hab. Maria Świątkiewicz-Mośny, prof. UJ
20.06.2024, godz. 9:00 - 13:00
sale 62 i 80

Mikrosocjologia emocji
prowadząca: dr hab. Katarzyna Ornacka, prof. UJ
18.06.2024, godz. 9:00 - 16:00
sala 55

Od religijności do duchowości
prowadząca: dr hab. Katarzyna Zielińska, prof. UJ
21.06.2024, godz. 13:15 - 14:45
sala 79

Prawo ochrony danych osobowych w badaniach społecznych 
prowadząca: dr Elżbieta Gudowska-Natanek
17.06.2024, godz. 16:00 - 17:00
24.06.2024, godz. 16:00 - 17:00
sala 79

Semiotyka w reklamie i marketingu
prowadząca: dr Anna Szwed
20.06.2024, godz. 10:00 - 11:00
sala 71

Socjologia miasta
prowadząca: dr hab. Marta Smagacz-Poziemska, prof. UJ
19.06.2024, godz. 14:00 - 15:00
sala 79

Socjologia migracji
prowadząca: prof. dr hab. Krystyna Romaniszyn
19.06.2024, godz. 12:15 - 13:30
sala 55

Socjologia religii - kolokwium zaliczeniowe
prowadząca: dr Anna Szwed
17.06.2024, godz. 13:00 - 14:00
sala 60

Socjologia religii
prowadząca: dr hab. Katarzyna Zielińska, prof. UJ
21.06.2024, godz. 11:30 - 13:00
sala 79

Socjologia wychowania i edukacji
prowadząca: dr hab. Magdalena Ślusarczyk, prof. UJ
20.06.2024, godz. 12:00 - 14:00
pokój 76 lub 77
egzamin ustny

The Kaleidoscope of Sociology
prowadząca: dr hab. Katarzyna Ornacka, prof. UJ
11.06.2024, godz. 8:30 - 11:45
18.06.2024, godz. 16:30 - 18:00
sala 55

Warsztaty analizy danych zastanych
prowadząca: dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ
17.06.2024, godz. 11:00 - 12:00
sala 80

Wprowadzenie do analizy dyskursu
prowadząca: dr hab. Barbara Jabłońska, prof. UJ
19.06.2024, godz. 10:00 - 12:00
sala 60

Wyzwania dla demokracji w dobie zmian klimatycznych - perspektywa interdyscyplinarna
prowadząca: dr hab. Katarzyna Jasikowska, prof. UJ
17.06.2024, godz. 14:30 - 15:30
sala 79

Web Content Display Web Content Display

Ważne informacje na temat kursów

W semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024 oferta kursów fakultatywnych bazuje na programie studiów 2023/2024


Kursy realizowane w terminach niestandardowych (harmonogram pracy określa koordynator/ka kursu):

 • Wyjazdowe warsztaty analizy danych (kurs fakultatywny, SUM, specjalizacja: Analiza danych i badania społeczne)
  prowadząca: dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ 
 • Socjologiczne seminaria badawcze (kurs obowiązkowy, SUM, ścieżka ogólnosocjologiczna, I rok)
  prowadząca: dr Justyna Struzik 

STUDIA I STOPNIA

Tematyczne kursy fakultatywne

 • prof. dr hab. Irena Borowik
  Biopolityka w dyskursie politycznym w Polsce
 • prof. dr hab. Riccardo Campa
  Science and Technology Studies
 • dr hab. Ewa Kopczyńska, prof. UJ
  Style życia
 • dr Ewa Krzaklewska
  Wchodzenie w dorosłość – perspektywa socjologiczna
 • dr Daria Łucka
  Sociology in the International Context: Variety of Perspectives (1)
  ​Sociology in the International Context: Variety of Perspectives (2)


Warsztaty trans- i interdyscyplinarne

 • dr hab. Marta Smagacz-Poziemska, prof. UJ
  ​A co, jeśli...? Miejskie laboratoria zmian społecznych


Obozy naukowo-badawcze

 • dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska, prof. UJ
  Obóz socjologii i antropologii wizualnej
 • prof. dr hab. Irena Borowik, dr hab. Katarzyna Zielińska, prof. UJ
  Religia jako pamięć i dziedzictwo kulturowe
 • dr Grzegorz Bryda
  Badania jakościowe w praktyce [Wywiad jako metoda badania praktyk społecznych] - część II
 • dr hab. Hubert Kaszyński, prof. UJ
  Kultura upamiętniania byłego obozu pracy i koncentracyjnego Płaszów w dialogach sieci społecznych II
 • prof. dr hab. Krystyna Romaniszyn, dr hab. Piotr Nowak, prof. UJ
  Kultury miejsca - studium przypadku gmin byłego województwa krakowskiego - część II
 • dr hab. Marta Smagacz-Poziemska, prof. UJ, dr hab. Marcjanna Nóżka, prof. UJ
  Życie codzienne miasta-eksploracja
 • dr Marta Warat, dr Ewa Krzaklewska
  Równość płci w szkolnictwie wyższym i nauce - część II 


STUDIA II STOPNIA

 • dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska, prof. UJ
  Cyberbiznes – socjotechniki w korporacji
 • prof. dr hab. Irena Borowik
  Religion in Transforming Countries of Central and Eastern Europe
 • dr hab. Andrzej Bukowski, prof. UJ
  Teorie praktyk społecznych – zastosowania
  Miasto i jego instytucje
 • dr Adam Dąbrowski
  Gaming w teorii i praktyce
 • dr Agata Dziuban
  Sociology of Sex Work
 • dr Maciej Koniewski
  Virtual and Digital Research Methods
 • dr Daria Łucka
  Sociology in the International Context: Variety of Perspectives (1)
  Sociology in the International Context: Variety of Perspectives (2)
 • mgr Aldona Pikul
  Kreacje w wizualnych mediach społecznościowych
 • dr hab. Paulina Polak, prof. UJ
  Anti-corruption workshops
 • dr Piotr Prokopowicz
  Leadership, Management and Entrepreneurship in the 21st Century
 • dr Agata Rejowska
  Wykluczenie cyfrowe – nowe podziały społeczne
 • dr Anna Sarzyńska-Traczyk
  Elektronizacja w sektorze publicznym
 • dr hab. Marta Smagacz-Poziemska, prof. UJ
  (Nowa) normalność w warunkach kryzysów i niepewności
 • dr hab. Maria Świątkiewicz-Mośny, prof. UJ
  Komunikowanie międzykulturowe
  Eye tracking
 • dr Krzysztof Tomanek
  Analiza sieci i portali społecznościowych
  Metody wizualizacji danych 2
 • dr hab. Aleksandra Wagner, prof. UJ
  Społeczeństwo nadzoru
 • dr hab. Barbara Worek, prof. UJ
  Zaawansowana analiza danych jakościowych

STUDIA I STOPNIA

 • dr hab. Katarzyna Jasikowska, prof. UJ
  Zmiany klimatu – Warsztat
 • dr Daria Łucka
  Translatorium socjologiczne/Reading Sociological Texts
 • dr hab. Marta Smagacz-Poziemska, prof. UJ
  Socjologia miasta
 • prof. dr hab. Krystyna Romaniszyn
  Polskie drogi do dobrobytu
 • dr hab. Aleksandra Wagner, prof. UJ
  Socjologia przyszłości: wyobrażenia
 • dr hab. Katarzyna Zielińska, prof. UJ
  ​Między religijnością a duchowością - pluralizm religijny we współczesnej Polsce


STUDIA II STOPNIA

 • prof. dr hab. Riccardo Campa
  Futures analysis
 • dr Joanna Rzońca
  Marka osobista w mediach społecznościowych
 • dr Krzysztof Tomanek
  Budowa baz danych i język SQL

STUDIA I STOPNIA


STUDIA II STOPNIA