Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

News

aktualności

Słowo po pożegnaniu Ś.P. Profesora Lucjana Kocika

Drogie Koleżanki i Koledzy W piątek 23 września odbył się w Ustroniu (woj. śląskie) pogrzeb prof. zw. dr hab. Lucjana Kocika, emerytowanego pracownika naszego Instytutu. W pogrzebie wzięli m.in. udział przedstawiciele Uniwersytetu Jagiellońskiego (w tym naszego Wydziału oraz Instytutu). Byli to: prof. Jacek Nowak (Dziekan Wydziału Filozoficznego) oraz Anna Soczówka i Ryszard Foltman (pracownicy Instytutu Socjologii), jak również prof. prof. w Instytucie Socjologii UJ tj. Piotr Nowak, Marcin Lubaś, Lucjan Miś oraz piszący te słowa. Po mszy św. żałobnej w trakcie której Lucjana żegnali przede wszystkim pracownicy Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie (gdzie Lucjan pracował w ostatnich latach swojego życia) kondukt pogrzebowy przemieścił się na cmentarz parafialny przy ul. Wiślickiej w Skoczowie, gdzie trumnę ze zwłokami Lucjana złożono w grobowcu rodzinnym. Nad trumną przemówienie wygłosił Dziekan Wydziału prof. Jacek Nowak,
Read More o Słowo po pożegnaniu Ś.P. Profesora Lucjana Kocika
aktualności studenci doktoranci pracownicy

Małopolska Noc Naukowców 2022

Serdecznie zapraszamy na Małopolską Noc Naukowców na Uniwersytecie Jagiellońskim, która zgodnie z tradycją odbywa się w ostatni piątek tego miesiąca, czyli 30 września. Na wszystkich zainteresowanych czeka ponad 80 naukowych wydarzeń w różnych jednostkach UJ. Fascynujące prezentacje, spektakularne pokazy i eksperymenty, inspirujące wykłady oraz ciekawe warsztaty to tylko część naszych propozycji. Jeżeli więc macie ochotę posłuchać wszechświata, pobawić się piorunami w mikrofali, zobaczyć symulację erupcji wulkanu i giełdy papierów wartościowych, zerknąć do największego w tej części Europy synchrotronu rozpędzającego cząstki do ogromnych prędkości albo poszukać ucieczki w naukowym escape roomie, to śmiało wpadajcie na nasze wydarzenie!
Read More o Małopolska Noc Naukowców 2022
aktualności studenci doktoranci pracownicy

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023 Instytutu Socjologii UJ

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na Uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2022/2023 Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, która odbędzie się we wtorek, 4 października 2022 roku o godzinie 11:00 w Auli Collegium Novum. Wykład Inauguracyjny pt. Krakowsko-zakopiańskie światy twórcy nowoczesnej antropologii. W stulecie publikacji „Argonautów zachodniego Pacyfiku” Bronisława Malinowskiego wygłosi Profesor Grażyna Kubica-Heller. Podczas Uroczystości odbędzie się symboliczne pożegnanie pracowniczek Instytutu Socjologii UJ, które w mijającym roku akademickim przechodzą na emeryturę. Uprzejmie informujemy także, że decyzją Dziekana Wydziału Filozoficznego UJ dr. hab. Jacka Nowaka, prof. UJ, w dniu 4 października br. w godzinach 11:00 – 13:00 ogłoszone zostały godziny dziekańskie. W tym czasie nie będą się odbywały zajęcia dydaktyczne. Zapraszamy serdecznie do udziału w Inauguracji!
Read More o Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023 Instytutu Socjologii UJ
aktualności

International scientific conference "The legacy of Bronisław Malinowski in present-day social sciences and the humanities"

Międzynarodowa konferencja naukowa Dziedzictwo Bronisława Malinowskiego we współczesnych naukach społecznych i humanistyce. W stulecie publikacji ‘Argonautów zachodniego Pacyfiku’, 26 - 27 września 2022 r. Instytut Socjologii UJ Setna rocznica publikacji monografii Argonauci zachodniego Pacyfiku, będącej pierwszym raportem z badań terenowych na Wyspach Trobrianda, podczas których sformułowane i przetestowane zostały najważniejsze założenia etnografii Bronisława Malinowskiego, stanowi doskonałą okazję do podjęcia na nowo, w odświeżonej formule, refleksji nad jego obecnością we współczesnych naukach społecznych i humanistyce. Życiu i twórczości Bronisława Malinowskiego poświęcono już wiele ważnych prac. Przede wszystkim trzeba wymienić pierwszy tom biografii autorstwa Michaela Younga, opublikowany również po polsku, a także prace Adama Kupera, Petra Skalnika i Roberta Thorntona oraz innych historyków antropologii.Międzynarodowa konferencja naukowa Dziedzictwo Bronisława Malinowskiego we współczesnych naukach społecznych i humanistyce. W stulecie publikacji ‘Argonautów zachodniego Pacyfiku’, 26 - 27 września 2022 r. Instytut Socjologii UJ Setna rocznica publikacji monografii Argonauci zachodniego Pacyfiku, będącej pierwszym raportem z badań terenowych na Wyspach Trobrianda, podczas których sformułowane i przetestowane zostały najważniejsze założenia etnografii Bronisława Malinowskiego, stanowi doskonałą okazję do podjęcia na nowo, w odświeżonej formule, refleksji nad jego obecnością we współczesnych naukach społecznych i humanistyce. Życiu i twórczości Bronisława Malinowskiego poświęcono już wiele ważnych prac. Przede wszystkim trzeba wymienić pierwszy tom biografii autorstwa Michaela Younga, opublikowany również po polsku, a także prace Adama Kupera, Petra Skalnika i Roberta Thorntona oraz innych historyków antropologii.
Read More o International scientific conference "The legacy of Bronisław Malinowski in present-day social sciences and the humanities"
aktualności

Pożegnanie Profesora Lucjana Kocika

Z żalem żegnamy naszego wieloletniego emerytowanego pracownika prof. zw. dr. hab. LUCJANA KOCIKA wybitnego socjologa, Drogiego Przyjaciela, Osobę która zawsze wnosiła ciepło i humor w nasze środowisko. Drogi Lucjanie, pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci przede wszystkim przez Twoje ważne prace z zakresu socjologii rodziny i socjologii wsi. Rodzinie i Najbliższym Profesora składamy wyrazy serdecznego współczucia Dyrekcja oraz pracownicy i pracowniczki Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Read More o Pożegnanie Profesora Lucjana Kocika
aktualności

Reprezentanci i reprezentantki IS UJ na XVIII Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym

W dniach 14-17 września 2022 roku w Warszawie pod hasłem Społeczeństwo przyszłości. Rekompozycje odbędzie się XVIII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny. To najważniejsza i największa cykliczna konferencja środowiska socjologicznego w Polsce, organizowana co trzy lata przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Udział w tegorocznym Zjeździe zapowiedzieli wybitni przedstawiciele i przedstawicielki naszej dyscypliny z szeregu wiodących ośrodków naukowych i akademickich z kraju i zagranicy, a także przewodniczący najważniejszych międzynarodowych stowarzyszeń socjologicznych: International Sociological Association i European Sociological Association.
Read More o Reprezentanci i reprezentantki IS UJ na XVIII Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym
aktualności

Sukces zespołów badawczych z IS UJ w konkursie CITTRU UJ

Centrum Transferu Technologii CITTRU UJ ogłosiło wyniki konkursu na dofinansowanie działań ukierunkowanych na tworzenie innowacji oraz na komercjalizację wyników badań naukowych. Z ogromną radością informujemy, że dofinansowanie otrzymały dwa projekty, w których kierownikami zespołów są osoby z Instytutu Socjologii UJ: dr hab. Aleksandra Wagner, prof. UJ – projekt Plug & Chill mgr Tadeusz Rudek – projekt Capturing invisible SERDECZNIE GRATULUJEMY SUKCESU!
Read More o Sukces zespołów badawczych z IS UJ w konkursie CITTRU UJ
aktualności

Sukces doktorantki i doktoranta związanych z Instytutem Socjologii UJ

Mgr Agata Rejowska otrzymała stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców. Stypendia przyznano łącznie 37 doktorantom i doktorantkom wykazującym się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej – w tym pięciorgu w dyscyplinie nauki socjologiczne. Pełna lista stypendystów dostępna jest na stronie MEiN Mgr Tadeusz Rudek otrzymał prestiżowe stypendium SYLFF. Spędzi semestr letni 2022/2023 w Harvard University, gdzie będzie rozwijał teorię socjotechnicznych imaginariów pod okiem jej twórczyni Sheili Jasanoff. Dostał się także do programu King's College London, gdzie przez dwa miesiące (wrzesień - październik 2022 roku) będzie współpracował z dr. Tomasem Maltbym wokół zagadnień związanych z polityką klimatyczno-energetyczną.
Read More o Sukces doktorantki i doktoranta związanych z Instytutem Socjologii UJ
aktualności

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Socjologii na Wydziale Filozoficznym UJ

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Socjologii na Wydziale Filozoficznym w dyscyplinie nauk socjologicznych. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: posiadają co najmniej stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych; posiadają odpowiedni dorobek naukowy; biorą czynny udział w życiu naukowym. Informacja o projekcie i zadaniach: Oferujemy stanowisko typu Post Doc w grancie T-AP RRR GEN-MIGRA: Gender, mobilities and migration during and post COVID-19 pandemic- vulnerability, resilience and renewal, No-2021/03/Y/HS6/00159,w pełnym wymiarze czasu pracy, na okres trwania projektu (maks. 24 miesiące).
Read More o Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Socjologii na Wydziale Filozoficznym UJ
aktualności doktoranci pracownicy

Ogłoszenie o stanowisku w projekcie Horyzontu Europa PLAN’EAT

O projekcie Projekt Food systems transformation towards healthy and sustainable dietary behaviour (PLAN’EAT) służy wypracowaniu rekomendacji i narzędzi zmiany ku bardziej zrównoważonym i zdrowym nawykom żywieniowym. Jego częścią są wielosektorowe, wieloaspektowe i wielodyscyplinowe badania w całej Europie, która będą podstawą identyfikacji kluczowych czynników wzorów żywieniowych i wypracowania skutecznych rozwiązań, przekładających się na poprawę konsumpcji żywności w Europie. Badanie realizowane są w konsorcjum 24 partnerów, w tym uniwersytetów, różnego rodzaju jednostek badawczych i edukacyjnych, think-tanków i innych podmiotów.
Read More o Ogłoszenie o stanowisku w projekcie Horyzontu Europa PLAN’EAT