Energy Social Sciences and Humanities Innovation Forum Targeting the SET Plan

Kierowniczka projektu: dr hab. Aleksandra Wagner, prof. UJ

Członkowie zespołu:

 • dr hab. Maria Świątkiewicz-Mośny, prof. UJ
 • dr Seweryn Krupnik

Partnerzy w projekcie:

 • ANGLIA RUSKIN UNIVERSITY HIGHER EDUCATION CORPORATION
 • DUTCH RESEARCH INSTITUTE FOR TRANSITIONS BV
 • ALLIANCE EUROPEENNE DE RECHERCHE DANS LE DOMAINE DE L'ENERGIE
 • ACENTOLINE COMUNICACION EDITORA SL
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
 • E3G ASBL

O projekcie

Cele:

Forum Energy-SHIFTS ma na celu wzmocnienie dialogu i współpracy pomiędzy podmiotami w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych powiązanych z energetyką (energy-SSH) – wliczając podmioty akademickie, polityczne, obywatelskie, przemysłowe, organizacje pozarządowe oraz media – aby poprawić politykę energetyczną Unii Europejskiej. Ponieważ transformacja energetyczna diametralnie zmieni sposób, w jaki obywatele Unii Europejskiej będą żyć, pracować i wypoczywać, szczególnie ważne jest, aby polityka energetyczna UE wdrażała założenia SSH, takie jak: ogólnodostępność, sprawiedliwość społeczna, demokracja oraz opisywała, w jaki sposób realizować zmiany transformacyjne

Działania:

Działania w ramach Energy-SHIFTS obejmują ponad 10 000 podmiotów, uwzględniając:

 • dostępne wytyczne dla SSH w ramach polityki UE
 • warsztaty z zakresu podstawowych założeń SSH
 • bazy danych badaczy i pracowników

Na podstawie tych elementów wdrożymy:

 • 4 grupy robocze ds. założeń inicjatywy SET-Plan
 • program stypendialny
 • program badawczy dla aktywności na etapach początkowych
 • wykłady na temat polityki, organizacji pozarządowych, STEM i mediów
 • 4 debaty społeczne online; konferencję ogólnoeuropejską

Nasze konsorcjum wniesie znaczące doświadczenie w zakresie dialogu dotyczącego zasad badań dla tych działań.


Więcej informacji o projekcie na stronie: https://energy-shifts.eu/

Aktualności